ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود

مطلب  ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی  مشتمل  ۱۶۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۴

فصل اول. ۱۱

ولایت در قرآن.. ۱۱

مقدمه. ۱۲

۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات.. ۱۲

۱-۱- معنای لغوی ولایت.. ۱۲

۱-۱-۲ معنای لغوی ولی.. ۱۳

۱-۱-۳ معنای اصطلاحی ولایت.. ۱۳

۱-۱-۴ معنای اصلاحی ولیّ.. ۱۴

۱-۱-۵ واژه ولایت در قرآن.. ۱۵

۱-۱-۶ ولایت خداوند تعالی.. ۱۷

۱-۱-۷ ولایت تکوینی خداوند. ۱۹

۱-۱-۸ ولایت تشریعی خداوند. ۲۰

۱-۱-۹ تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند. ۲۱

۱-۱-۱۰ ولایت عام. ۲۲

۱-۱-۱۱ ولایت خاص… ۲۲

۱-۱-۱۲ ولایت خاصه با واسطه و بی واسطه. ۲۴

۱-۱-۱۳ ولایت اخصّ… ۲۵

۱-۲ ولایت مخلوق نسبت به هم. ۲۷

۱-۲-۱ ولایت بشری یا ولایت انسان ها نسبت به یکدیگر. ۲۷

۱-۲-۳ ولایت مؤمنین بر مؤمنین.. ۲۹

۱-۲-۴ ولایت اصناف خاص فقهی.. ۳۱

۱-۲-۵ ولایت کافران بر مؤمنین.. ۳۱

۱-۲-۶ ولایت ملائکه بر انسان ها ۳۲

۱-۲-۷ ولایت شیاطین نسبت به انسان.. ۳۳

۱-۲-۸ نمودار بحث ولایت در رساله حاضر. ۳۵

فصل دوم. ۳۶

ولایت و رابطه آن با امامت.. ۳۶

مقدمه. ۳۷

۲-۱ امامت.. ۳۷

۲-۱-۱ امام در لغت.. ۳۷

۲-۱-۲ معانی امام در قرآن.. ۳۸

۲-۱-۳ امامت نزد امامیه. ۳۹

۲-۱-۴ رابطه ولی، نبی و رسول. ۴۷

۲-۱-۵ فرق بین رسول و نبی و امام. ۴۹

۲-۱-۶ مقام ولایت قابل وصول برای همگان است. ۵۰

۲-۱-۷ امامت و تشیع. ۵۲

۲-۱-۸ تحکیم ولایت.. ۵۴

۲-۲ وصایت و غدیرخم. ۵۶

۲-۲-۱ عقیده وصایت و جانشینی حضرت علی (ع) ۵۶

۲-۲-۲ حدیث یوم الدار ۵۸

۲-۲-۳ حدیث منزلت.. ۵۹

۲-۲-۴ حدیث غدیر. ۶۱

۲-۲-۵ حدیث ثقلین.. ۶۴

۲-۲-۶ حدیث لوح. ۶۴

۲-۲-۷ ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت.. ۶۷

۲-۲-۸ انواع ولایت تشریعی.. ۶۸

۲-۲-۸-۱ تفویض تشریع احکام. ۶۸

۲-۲-۸-۲ زعامت سیاسی و اجتماعی.. ۶۹

۲-۲-۸-۳ ولایت در اموال عمومی.. ۷۰

۲-۲-۸-۴ مرجعیت در معارف و احکام اسلام. ۷۱

۲-۲-۹ ولایت تکوینی.. ۷۱

۲-۲-۱۰ علی (ع) و مسئله وصایت از دید عرفانی اهل سنت.. ۷۵

۲-۲-۱۱ واقعه غدیر خم. ۸۵

۲-۲-۱۲- غدیریه ها ۹۲

۲-۳ ولایت فقیه. ۹۹

۲-۳-۱ ولایت فقیه از نظر شیعه. ۹۹

۲-۳-۲ سخنی از مرحوم آیت اله بروجردی (ره) ۱۰۰

۲-۳-۳ نظر امام خمینی (ره) درباره ولایت فقیه. ۱۰۱

۲-۳-۴ ولایت اعتباری.. ۱۰۲

۲-۳-۵ ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) ۱۰۳

۲-۳-۶ نظر شیخ مفید (ره) ۱۰۹

۲-۳-۷ نظر شیخ مفید (ره) درباره اقامه حدود. ۱۱۰

۲-۳-۸ نظر محقق کرکی (ره) ۱۱۱

۲-۳-۹ دیدگاه قرآن و حدیث درباره حکومت فقیه. ۱۱۲

۲-۳-۹-۱ حدیثی از اهل سنت درباره خلافت.. ۱۱۵

فصل سوم. ۱۲۰

آیات ولایت در تفاسیر شیعه وسنی.. ۱۲۰

مقدمه. ۱۲۱

۳-۱ آیه اکمال دین و اتمام نعمت.. ۱۲۲

۳-۱-۱ زمان و سبب نزول آیه. ۱۲۳

۳-۱-۲ آیه ولایت.. ۱۲۷

۳-۱-۳ زمان و سبب نزول آیه. ۱۲۹

۳-۱-۴ آیه تبلیغ. ۱۴۴

۳-۱-۵ زمان و سبب نزول آیه. ۱۴۵

۳-۱-۶ اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور ۱۵۶

۳-۲ ولایت در نهج البلاغه. ۱۵۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی  را در زیر می توانید ببینید.

معنای لغوی ولایت

واژه ولایت به فتح واو به معنای نصرت و یاری و به کسیر واو به معنای امارت و تولیت است. ولایت مأخوذ از ولی به معنی قرب هم استعمال شده است.

ولایت خداوند تعالی

خداوند متعال صاحب دو گونه ولایت است: ولایت تکوینی و حقیقی، و ولایت تشریعی و اعتباری. ولایت تکوینی یعنی تصرّف در همه اشیاء و تدبیر امر خلق هرگونه که اراده کند

ولایت تشریعی خداوند

انسان به مقتضای حکمت الهی برای هدفی آفریده شده است. هدف خلقت انسان در دنیا، به دلیل اینکه دار تزاحم است تحقق پیدا نمی کند. از این رو هدف خلقت با حیات جاودان محقق می شود.

ولایت عام

ولایت عامّه خداوند همراه با ربوبیت مطلقه خداوند است، همان طور که ربوبیت خدا عام است و همه موجودات را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، ولایت خدا نیز عام است و همه موجودات را در بر می گیرد

ولایت اصناف خاص فقهی

برای ولی دم آیه ۳۳ سوره اسراء، برای ولی صغیر و سفیه آیه ۲۸۲ سوره بقره، برای ولی ارث آیات نساء / ۳۳ ، مریم / ۶ و احزاب /۶ را می توان نام برد.

 امام در لغت

امام: پیشوا راغب گوید امام آن است که از وی پیروی کنند و به وی اقتدا شود. خواه انسان باشد یا کتاب یا غیر آن، حق باشد یا باطل و جمع آن ائمه است

رابطه ولی، نبی و رسول

در بیان ارتباط بین ولی و نبی و رسول می توان گفت که هر رسول نبی نیز هست اما هر نبی‌ای، رسول نیست، همانطور که هر نبی ای ولی هست اما هر ولی‌ای نبی نیست پس هر نبی و رسولی، ولی هست اما هر ولی‌ای، نبی و رسول نیست

حدیث غدیر

این حدیث در بسیاری از منابع روایی و تاریخی اهل سنت آمده است. مرحوم میر حامد حسین در جلد اول عبقات الانوار، تواتر این حدیث را نزد اهل سنت ثابت می کند.

ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت

مقصود از «ولایت تشریعی» مقام و منصب قانونی است که از طرف خداوند به فردی از افراد، به عنوان یک مقام رسمی عطا شده است.

مرجعیت در معارف و احکام اسلام

شکی نیست که رهبری پیامبر گرامی، منحصر به امور سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه وی به گواهی آیات قرآن، معلم و آموزگار کتاب آسمانی ، مبین مشکلات قرآن و بازگو کننده سنن و احکام الهی بود، از این جهت به اتفاق جامعه اسلامی و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وی در تعالیم عالی اسلام و وظایف بندگان سند و حجت می باشد.

ولایت فقیه از نظر شیعه

شیعه امامیه (اعم از اسماعیلیه و دوازده امامی) معتقد است که حکومت امری است الهی و حاکم بر مردم را خدا باید برگزیند و پیغمبر و امامان حاکم برگزیده خدایند و جز اینان کسی دیگر حق حکومت ندارد.

نظر شیخ مفید (ره)

شیخ مفید (ره) در مجموعه رسائل خود که به نام «عده رسائل» معروف است، می فرماید بعضی از اهل سنت، ما را به تعطیل شریعت مقدسه در زمان غیبت متهم کرده اند و گفته اند هیچ یک از شیعیان در زمان غیبت حق اجرای حدود و انفاد احکام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را ندارد، بلکه باید صبر کنند تا امام زمان ظهور کند.

دیدگاه قرآن و حدیث درباره حکومت فقیه

در قرآن مجید جز دستور «پیروی از خدا و پیامبر و اولوالامر» و مراجعه به «اهل ذکر» درصورت عدم علم، آیاتی که بتوان مضمون آنها را بر پیروی از دانایان و افراد عادی تطبیق کرد یافت نمی‌شود.

زمان و سبب نزول آیه

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

علامه امینی ذیل آیه مورد نظر چنین می‌نویسد : این آیه شریفه، روز هیجدهم ذی الحجه سال حجه الوداع (سال دهم هجری) نازل شد. پس از آنکه پیامبر (ص) به غدیر خم رسید

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × یک =