ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.» و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

مطلب ورشکستگی مشتمل ۳۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

ورشکستگی : ۲

اعلام ورشکستگی :‌ ۳

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛ ۳

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته. ۴

گفتـــار دوم. ۴

انواع ورشکستگی.. ۴

ورشکستگی به تقصیر. ۵

ورشکستگی به تقلب؛ ۶

مبحث دوم. ۶

ورشکستگی به تقلب… ۶

فصل دوم. ۱۶

عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب… ۱۶

بخش دوم. ۱۶

عنصر مادی جرم. ۱۶

عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب: ۱۷

بخش سوم : ۲۶

عنصر معنوی.. ۲۶

فصل سوم. ۲۷

مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۲۷

فصل چهارم. ۲۸

معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب… ۲۸

نتیجه گیری و پیشنهاد. ۳۰

فهرست منابع. ۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

خلاصه ای کوتاه از مقاله ورشکستگی را در زیر می توانید ببینید.

اعلام ورشکستگی :‌

تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد.

ورشکستگی به تقصیر

اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید.

عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب:

در جرم ورشکستگی به تقلب تاجر ورشکسته با انجام یک‌سری اعمال خاص سعی می‌کند تا خود را ورشکسته جلوه دهد تا بتواند از پرداخت دیون خود خودداری کند و یا اینکه بعد از توقف سعی کند اموال خود را که متعلق به بستانکارانش است از دسترسشان خارج کند.

مجازات‌ها و محدودیت‌ها

همان طور که قبلا اشاره شد قانونگذار در م ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی برای تاجر متقلب ۱ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته است. البته این مجازات‌، با توجه به این که ورشکستگی به تقلب از کیفیات مشدده جرم کلاهبرداری است بسیار خفیف است.

معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب

در واقع عنوان این موارد به لحاظ عنوان قانون یک نوع ورشکستگی به تقلب م ۲۳۶ حکمی هستند.

در قانون مجازات عمومی سابق چنین آمده بود «… کسانی که با مجرم اصلی تشریک مساعی کرده و باعث و مجرک مجرم مذکور شده و یا ورشکسته به تقلب را تحریک و تدارک آلات و اسباب جرم تسهیل اجرای آن را به هر نحوی از انحاء فراهم کرده باشند، به عنوان مجرم اصلی قابل تعقیب است.»

فهرست منابع

  • دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول
  • دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی
  • دکتر افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۴ (نظری ـ کاربردی) ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی
  • دکتر انوری پور، سیدمحسن، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله‌ی دکتری)
  • دکتر حبیب‌زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت
  • دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترموینولوژی حقوق
  • دکتر راستین، منصور، مقررات کیفری بازرگانی
  • دکتر زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حسابداری

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =