وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

سیمپسون (۱۹۹۰) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز ۱۹۶۳). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (۱) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (۲) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست  مطالب

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد. ۱

نظام سیاسی و نابرابری.. ۲

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی) ۴

رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات: ۸

عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر ۱۰

عوارض اجتماعی اعتیاد: ۱۲

رابطه بین جرم و اعتیاد: ۱۳

جامعه جرم‌خیز: ۱۳

علل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر: ۱۴

نظریه رکلس در زمینه عوامل جرم‌زا ۱۵

فقر و رفتارهای انحرافی.. ۱۵

مهاجرت و جرم. ۱۷

رابطه شهرنشینی و انحرافات اجتماعی.. ۱۸

بیکاری و جرم. ۱۸

فرصت شغلی و جرم. ۲۵

نابرابری درآمد و جرم. ۲۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  وجود نابرابری های مختلف  (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه را در زیر می توانید ببینید.

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون (۱۹۹۰) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز ۱۹۶۳). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (۱) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی ۱۹۶۶). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند.

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

۱- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات:

جی.ال. برن در کتاب «آخرین پیشرفتهای بهداشت عمومی» در زمینه رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی چنین می‌نویسد:

ساکنین محلات کثیف و آنهایی که در مناطق فقیرنشین سکونت دارند، بیش از سایرین سابقه بزهکاری داشته‌اند. وی در اثر خود علل بزهکاری جوانان را بشرح زیر بیان می‌کند:

۱- بالاترین میزان بزهکاری در میان خانواده‌هایی بوده که پدرانشان فاقد مهارت و تخصص بوده‌اند و یا در خانواده آنها بیکاری حکمفرما بوده است.

عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر

اعتیاد به عنوان یک بیماری اجتماعی عبارت است از مسمومیت مزمن که برای فرد و جامعه مضر می‌باشد. فرجاد ضمن بررسی و مطالعه تحقیقات انجام یافته در زمینه علل پیدایش اعتیاد و گرایش افراد جامعه به آن، تقسیم‌بندی زیر را از اهم علل موثر بر ایجاد اعتیاد مطرح نموده است:

۱- عوامل فردی:           ۱- کنجکاوی   ۲- تتمنع    ۳- مسائل و مشکلات روانی و فردی

عوارض اجتماعی اعتیاد:

کسی که معتاد است نسبت به اعضاء خانواده، جامعه و حتی خودش احساس مسئولیت نمی‌کند و معلوم نیست سرنوشت وی و اعضاء خانواده‌اش به کجا خواهد کشید. به آموزش روی نمی‌آورد و از تعلیم و تربیت نصبی نمی‌برد. ارتکاب جرائم هر روز بیشتر و بیشتر می‌گردد و به همین دلیل اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی بخطر می‌افتد

علل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر:

مواد مخدر و گرایش به آن علل و عوامل متعدد فردی، خانوادگی و بویژه اجتماعی دارد. بعضی از متخصصان بر عواملی نظیر بحرانهای شدید اقتصادی و تزلزل وضع مالی و مساله بیکاری به ویژه در میان ساکنان محلات فقیرنشین و نیز ثروت بیش از حد بدون تکاپو در میان آن خانواده‌هایی که رفاه فراوان، آنها را به انحراف کشانیده تاکید فراوانی نموده‌اند. از دیگر عوامل موثر بر اعتیاد افراد به مواد مخدر می‌توان به آموزش و میزان تحصیلات اشاره نمود.

نظریه رکلس در زمینه عوامل جرم‌زا

رکلس در کتاب خود بنام «رفتار جنایتکارانه» چنین می‌نویسد: جوامعی که در آنها بزه و جنایت بیشتر است دارای خصوصیات زیر می‌باشند:

۱- با سایر جوامع ارتباطشان خیلی زیاد است، مهاجرت زیادی در جامعه جریان دارد و فرهنگشان در حال تغییر دائمی است و جامعه در حال تحول می‌باشد.

فقر و رفتارهای انحرافی

فرجاد (۱۳۷۱) در قسمتی از کتاب خود به نقل از اسمیت، ریکاردو و دیگران نقش و اهمیت فقر را مورد بحث قرار داده ناسازگاریهای جسمی و روانی (انحرافات) را معلول آن می‌داند. وی فقر را نابود کننده فقرا می‌داند.

مهاجرت و جرم

مهاجرت و شهرگرایی روستائیان نیز یکی دیگر از عوامل ازدیاد جرم است چون پس از مهاجرت به شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ جامعه سازگار نمایند. عدم آگاهی و اطلاعات کافی نسبت به فرهنگ شهری موجب می‌گردد که افراد مهاجر که عمدتاً از روستاها و یا مناطق مشابه می‌باشند، زودتر از بقیه در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار آیند و به نوبه خود مرتکب جرائم مختلفی گردند.

رابطه شهرنشینی و انحرافات اجتماعی

میزان ارتکاب جنایت، مصرف غیرقانونی مواد مخّدر، افراط در مصرف مشروبات الکلی و همچنین بی‌نظمی در رفتار اصولاً در شهرها بیشتر از حوزه‌های روستایی است. چنانچه از انجام تحقیقات جنایی در آمریکا، فرانسه، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی برمی‌آید

بیکاری و جرم

فوگری، کرامارز و پوگت (۲۰۰۳) در تحقیقی به تاثیر بیکاری بر جرائم مادی و جرائم خشن تاکید نموده‌اند این تحقیق در کشور فرانسه و با استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفته است. این دو در برآوردهای خود نشان داده‌اند که:

۱- در بعد بین‌بخشی نرخهای بیکاری و جرم با یکدیگر همبستگی مثبتی داشته‌اند.

فرصت شغلی و جرم

ریچارد فریمن (۱۹۹۶) در مقاله تحقیقی خود در ارتباط با بازار کار و جرم به رابطه علی بین بازار کار جامعه و میزان جرائم موجود در آن جامعه پرداخته واین رابطه را با تمرکز بر سود بالقوه برخی فرصتهای شغلی مورد آزمون قرار داده است. وی در ادبیات مربوطه به تحقیقاتی که از سوی برخی محققین در رابطه با اثرات دستمزدهای پائین در بین بخشهای مختلف جامعه و شغلهای مختلف بر روی جرم داشته‌اند پرداخته است.

نابرابری درآمد و جرم

فاینزیلبر، لیدرمن و لوایزا (۲۰۰۲) در مطالعه‌ای که در ارتباط با علل جرم و خشونت انجام داده‌اند بر تاثیر نابرابری درآمد بر جرم تاکید نموده‌اند. (Fajnzylber, Lederman, Layza, 2002) این محققین عوامل فردی خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر جرم را در مقاله‌ای تحت عنوان علل جرم و خشونت، راهنمای تحقیقات تجربی (۱۹۹۹) به شرح زیر دسته‌بندی نموده‌اند:

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.