واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار

پس از آل بویه ، خلافت بغداد قدرت های سیاسی متعددی را که در نواحی مختلف جامعه ی اسلامی ظهور می کردند ، رسمیت بخشید . خلافت بغداد با داعیه ی جانشینی شرعی رسول خدا ، در واگذاری تاج و تخت به قدرت های عشیره ای وایلی مسلط ، در واقع نقش کلیسا در سده های میانه ( قرون وسطی ) را ایفا  می کرد و خلافت بدین سان تا سال ۶۵۶ ه .ق که سال سقوط آن به دست هلاکو خان مغول است ، ادامه یافت .

مطلب واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار مشتمل ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار ۱

اقتدار ایل  خانان و قدرت اجتماعی مذهب.. ۲

ساختار قدرت و جایگاه مذهب در دوران صفویه ۷

اقتدار مذهب در دوران قاجار ۲۲

خلاصه ۳۸

منابع و مآخذ. ۴۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار را در زیر می توانید ببینید.

اقتدار ایل  خانان و قدرت اجتماعی مذهب

پس از آل بویه ، خلافت بغداد قدرت های سیاسی متعددی را که در نواحی مختلف جامعه ی اسلامی ظهور می کردند ، رسمیت بخشید . خلافت بغداد با داعیه ی جانشینی شرعی رسول خدا ، در واگذاری تاج و تخت به قدرت های عشیره ای وایلی مسلط ، در واقع نقش کلیسا در سده های میانه ( قرون وسطی ) را ایفا  می کرد و خلافت بدین سان تا سال ۶۵۶ ه .ق که سال سقوط آن به دست هلاکو خان مغول است ، ادامه یافت .

ساختار قدرت و جایگاه مذهب در دوران صفویه

دوران صفوی از نقاط عطف حرکت سیاسی تشیع درایران است . شرح چگونگی گسترش این حرکت و نحوه ی برخورد علمای شیعه با قدرت حاکمه ای که با شعارهای سیاسی تشیع از موجودیت خود دفاع می کردند ، برای شناخت موقعیت نیرو های مذهبی در سالهای پس از آن ضروری است .

اقتدار مذهب در دوران قاجار

افول سیاسی اصفهان موجب شد تا به تدریج حوزه ی علمی آن جا در بعد فقهی به خارج از ایران ، یعنی عتبات مقدس و به ویژه نجف هجرت کند و بعد فلسفی آن بیش  تر در ایران باقی ماند و بخش عمده ی آن به تهران و بخش های دیگر آن به خراسان و عراق انتقال پیدا کرد .

خلاصه

قدرت مذهبی تشیع به دلیل نیاز به آموزش های دینی بیشتر قدرتی شهری است و شهر با سکون و ثباتی که دارد در برابر ایل که از تحرک نظامی بهره مند است ، همواره آسیب پذیر بوده است .

رفتار و سلوک دینی رهبران ایل ، واقعیتی نیست که از دل مناسبات موجود جوشیده باشد و به سرعت آسیب پذیر است .

منابع و مآخذ

۱-همان ، ص ۱۵۳.

۲-خوانساری ، محمد باقر ، روضات الجنات ، مکتبه اسماعیلیان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰ ه .ق ، ج ۴ ، ص ۳۶۳-۳۶۲ .

۳-مطهری ، مرتضی ، خدمات متقابل اسلام و ایران ، انتشارات صدرا ، قم ، ۱۳۵۷ ه.ش ، ص ۶۶۴ .

۴-همان ، ص ۶۶۴ .

۵- ملا عبدالله زنوزی ، در زمان فتحعلی شاه از اصفهان به تهران آمد و در مدرسه ی مروی به تدریس کتب فلسفی همت گمارد ، آقا محمد رضا قمشه ای نیز بعد از آمدن به تهران حوزه ی فلسفی و عرفانی آنجا را از رونقی کم سابقه برخوردار ساخت .

۶- میرزای قمی ، نامه به فتحعلیشاه ، کیهان فرهنگی ، تحقیق ، رضا استادی ، سال یازدهم ، شماره یکم ، ۱۳۷۳ ه .ش ، ص ۴ .

۷- میرزای قمی ، جامع الشتات ، منشورات رضوان ، تهران ، ج ۱ ، « کتاب الجهاد » ، ص ۹۲.

۸- کاشف الغطاء ، شیخ جعفر ، کشف الغطاء ، منشورات رضوان ، تهران ، « کتاب الجهاد »، ص ۳۹۴ .

۹-همان .

  • عبدالهادی ،حائری ، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران ، موسسه ی انتشارات امیر کبیر تهران ، ۱۳۶۷ ه .ش ، ص ۳۳۱ .
  • افئدی اصفهانی ، میرزا عبدالله ، ریاض العماء ، تحقیق السید احمد حسینی ، مکتبه آیه الله المرعشی ، قم ، ۱۴۰۱ ه .ق ، ص ۱۷-۱۵ .
  • کشف الغطاء ، ص ۳۹۴ .
  • حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، دار التراث العربی ، بیروت ، ج ۱۸ ، ص ۴۱ .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.