هیدرولوژی

آب بعنوان اصل گرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری  فضایی توسعه را تحت الشعاع قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار،تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی درچارچوب اهداف مکانی زمانی سلسله مراتبی منطقه ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است.

چکیده

مدیریت پایدار منابع آب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های قرن حاضر از مجموعه مباحث جدیدی است که از دهه آخر قرن بیستم و اوایل هزاره سوم تاکنون ذهن دانشمندان و بسیاری از پژوهشگران سازمانهای ملی و بین المللی را به خود مشغول کرده است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded07″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده ۲

مقدمه. ۲

هیدرولوژی چیست ؟. ۴

ضرورت تحقیق.. ۵

سیکل (چرخه) هیدرولوژی.. ۵

بارندگی:PRECIPITATION.. 6

تبخیر: EVAPORATION.. 7

کاربردهای هیدرولوژی در تونل های انتقال آب.. ۷

اهمیت آب در ایران : ۱۶

مسائل شناخت آبهای سطحی : ۱۷

داده ها و روش کار بررسی خشکسالی تاریخی با استفاده از شاخص پالمر : ۲۰

نتایج حاصله از بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شبکه شاخص شدن خشکسالی پالمر : ۲۱

نکات ضعف شاخصاهای خشکسالی.. ۲۱

بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخصل پالمر : ۲۵

سیل و سیلاب.. ۲۶

پیش بینی سیل.. ۲۷

محاسبه حداکثر سیل محتمل.. ۲۸

اهمیت پیش بینی وقوع سیل.. ۲۹

سیل و امواج مد. ۲۹

تفاوت سیل با طغیان. ۳۱

مهم‎ترین خسارات سیل.. ۳۲

اقدامات قبل از وقوع سیل.. ۳۴

اقدامات هنگام سیل.. ۳۶

نتیجه. ۳۷

منابع. ۳۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله هیدرولوژی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded07″]مفدمه[/highlight]

آب بعنوان اصل گرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری  فضایی توسعه را تحت الشعاع قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار،تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی درچارچوب اهداف مکانی زمانی سلسله مراتبی منطقه ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است.

[highlight txtcolor=”#eded07″]هیدرولوژی چیست؟[/highlight]

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون ۵ میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است .

[highlight txtcolor=”#eded07″]ضرورت تحقیق[/highlight]

هر سال به سطح خشکیهای کره زمین حدود ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر مکعب آب بصورت نزولات جوی فرو می‌ریزد در عوض ۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب آن بصورت تبخیر خارج می‌شود. تفاوت این دو رقم ۴۰۰۰۰ کیلومتر مکعب است که منابع تجدید شونده آب را تشکیل می‌دهند. مقدار سرانه آب تجدید شونده در سطح دنیا رقمی حدود ۷۴۰۰ متر مکعب در سال برای هر نفر است. اما این مقدار بطور یکنواخت تقسیم نشده است.

[highlight txtcolor=”#eded07″]سیکل (چرخه) هیدرولوژی[/highlight]

گردش آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژی یا چرخه آب گفته می شود، عبارت است از حرکت و جابجائی آب در قسمتهای مختلف تحت تأثیر نیروی متفاوتی از جمله نیروی جاذبه، نیروی ثقل ، تغییرات فشار و انرژی خورشیدی می باشد. این چرخش در سه بخش مختلف کره زمین یعنی اتمسفر (هواسپهر) یا چون هیدروسفر یا آب سپهر، لیتوسفر یا سنگ سپهر صورت می گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded07″]کاربرد های هیدرولوژی در تونل های انتقال اب[/highlight]

۱- نفوذپذیری توده سنگ براثر تراوش آب

 هنگامی که تونلی برای انتقال آب حفر می شود، آب به داخل تونل جریان می یابد و در نتیجه درون زمین اطراف تونل، تراوش شکل می گیرد. این تراوش، رفتار تونل را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در تونل های انتقال آب، هر المان توده سنگ از تمامی جهات تحت نیروهای حجمی تراوش قرار می گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded07″]اهمیت آب در ایران [/highlight]

ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی که در بین مدار ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی و ۴۴ تا ۶۴ درجه طول شرقی واقع شده است از مناطق خشک جهانی به شمار می رود زیرا میزان متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی کره زمین (۸۶۰) می باشد . این مقدار بارندگی هم در طح کشور به طور یکنواخت توزیع نشده است به علت کمبود میزان بارندگی به جز نواحی شمالی و شمال غرب و تا حدودی غرب کشور رود خانه های دائمی کم تر وجود دارد .

[highlight txtcolor=”#eded07″]مسائل شناخت آبهای سطحی[/highlight]

برای جلوگیری از هدررفتن آبهای سطحی و خسارات ناشی از آنها دو کار زیر بنایی عبارت است از:

۱- تأمین نیروی انسانی

۲- تأسیس ایستگاههای اندازه گیری آب و آمار برداری مرتب از آنها

امروزه هیچ طرح عمرانی و زیربنایی بدون استفاده از آمار در زمینه های مختلف امکان پذیر نمی باشد ، لذا آمار مورد استفاده باید دقیق و دارای قابلیت اعتماد باشد و همچنین تعداد سالهای آماری نیز زیاد باشد .

[highlight txtcolor=”#eded07″]بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخص پالمر [/highlight]

همانطوری که قبلاً در بررسی شاخص شدت خشکسالی پالمر اشاره کردیم یکی از خصوصیات شاخص پالمر که باعث محبوبیت و معروفیت آن شده است آن بود که این شاخص یک تصویر زمانی و مکانی را از خشکسالی های تاریخی فراهم میکرد. در اینجا برای روشن شدن این مطلب به بررسی نمونه ای از یافته های خشکسالی های دروان گذشته در ایالات متحده از طریق حلقه های درختان بر اساس شاخص پالمر می پردازیم .

[highlight txtcolor=”#eded07″]سیل و سیلاب[/highlight]

آشنایی

در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن ، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است.

[highlight txtcolor=”#eded07″]پیش بینی سیل[/highlight]

هدف از پیش بینی سیل برآورد دبی جریان و سطح سیلابی است که در یک دوره بازگشت مشخص (مثلا در یک دوره ۲۵ ، ۵۰ یا ۱۰۰ ساله) احتمال وقوع آن وجود دارد. نتایج این پیش بینی که سیلاب طراحی نام دارد، به عنوان مبنایی برای انتخاب روشهای مقابله با سیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded07″]محاسبه حداکثر سیل محتمل[/highlight]

بطور کلی محاسبه حداکثر سیل محتمل محتاج برآورد پتانسیل بارش و مقدار و نحوه توزیع بارش در داخل حوضه آبریز است. مقدار آبدهی یا سطح آب رودخانه بر حسب زمان ، معمولا توسط منحنیهای خاصی به نام هیدروگراف نشان می‌دهند. به این منظور اغلب از هیدروگراف واحد استفاده می‌شود.

[highlight txtcolor=”#eded07″]اهمیت پیش بینی وقوع سیل[/highlight]

اطلاع از چگونگی جریان ، حجم ، شدت ، مدت ، مکان و بالاخره زمان وقوع سیلها اهمیت ویژه‌ای در طراحی و نگهداری سازه‌های مهندسی ، مخصوصا تاسیسات آبی و همچنین پیش بینی خطرات و زیانهای احتمالی ناشی از سیل دارد. به دلیل شرایط آب و هوایی کشورمان سیلابها ، چه از نوع بهاره و ناشی از ذوب برف باشند و چه از نوع ناگهانی ناشی از رگبار ، بخش عمده‌ای از جریان سطحی اغلب رودهای حوضه مرکزی را تشکیل می‌دهد.

[highlight txtcolor=”#eded07″]تفاوت سیل با طغیان[/highlight]

سیل حرکت آب به صورتی که هر چه در مسیر خود دارد را به همراه ببرد و طغیان به سکون این آبها و پیوستن آن به آب رودخانه‎ها، دریاچه‎ها و در نتیجه بالاآمدن سطح آبهای جاری و زیر آب رفتن مناطق مسکونی و کشاورزی گفته می‎شود. معمولاً طغیان در پی سیل بوده و به همین علت هر دو را به یک معنی به کار می‎گیرند.

[highlight txtcolor=”#eded07″]مهم ترین خسارات سیل[/highlight]

تخریب پل‎ها، تخریب جاده‎ها، تخریب زمین‎های کشاورزی، تخریب چاه‎ها و قنات‎ها و تخریب بندها و سدها، تخریب منازل مسکونی ازدیاد ناقلین (مالاریا)، آلودگی آب، از بین رفتن محصولات و حیوانات اهلی (سوء تغذیه) آسیب به مکان‎های بهداشتی و ارتباطی.

[highlight txtcolor=”#eded07″]اقدامات قبل از وقوع سیل[/highlight]

  1. لزوم رعایت اصول و ضوابط مهندسی رودخانه در احداث پل‎ها مطابق استاندارد.
  2. مطالعه و اجرای طرح‎های سیستم‎ هشدار سیل (مناطق پرجمعیت، کوهستانی و رودخانه‎های بزرگ).
  3. حفاظت و جلوگیری از دخل و تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه‎ها و مسیل‎ها.

[highlight txtcolor=”#eded07″]نتیجه[/highlight]

آب بعنوان اصل گرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری  فضایی توسعه را تحت الشعاع قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار،تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی درچارچوب اهداف مکانی زمانی سلسله مراتبی منطقه ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است.

با توجه به نقش تعیین کننده آب به عنوان یکی از عناصر اساسی در ادامه حیات و توسعه جوامع بشری و تحولات اخیر در چرخه آب در طبیعت ناشی از تغییر اقلیم جهانی و نیز به دلیل عواملی چون افزایش جمعیت و کاهش شاخصهای زیست محیطی، مدیریت بهینه منابع آب جهان با چالشهای جدی روبرو شده است.

[highlight txtcolor=”#eded07″]منابع[/highlight]

تاریخ علم در ایران، مهدی فرشاد

تاریخ علم، جورج سارتون

آب و هوای باستانی ایران، محمدتقی سیاه‌پوش

زندگی و مهاجرت نژاد آریا،  فریدون جنیدی

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد

سایت اطلاع رسانی آفتاب

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.