بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه

قرن بیستم از یک سو قرن تکنولوژی، سرعت و اوج دست آورد های علمی بشر بود و از سوی دیگر قرن سرگشتگی، تنهایی و بیگانگی انسان ها و قرن آشفتگی عصبی و روانی به شمار می رود.دیدگاه علمی ناهمگون راجع  به فعالیت های هیجانی و عاطفی که تحقیق هشتاد ساله ی اخیر را در مورد هوش جهت داده است، به تدریج در حال تغییر است و روانشناسی به تازگی به نقش اساسی هیجانات در زندگی آدمی پی برده است. هوش هیجانی

هوش هیجانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تأثیر جنسیت بر روی آن در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی است . برای این منظور ۶۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی به صورت تصادفی انتخاب شده و با اجرای آزمونهای مورد نیاز در این زمینه به بررسی رابطه دو متغیر و تأثیر جنسیت بر این رابطه پرداخته شد. ۱۰ فرضیه در این باره مطرح شد

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه  مشتمل بر۹۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۴

تعاریف مفهومی.. ۱۲

پیشینه تحقیق.. ۱۳

فیزیولوژی هوش هیجانی.. ۱۷

مؤلفه های هوش هیجانی.. ۱۸

مولفه های اصلی هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آن ها ۲۲

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت… ۲۴

سبکهای مقابله با استرس…. ۲۶

ویژگیهای خاص استرس…. ۲۷

عوامل استرس زا ۲۹

پیامدهای استرس…. ۳۰

کنترل استرس…. ۳۱

پیشینه نظری مفاهیم رفتار مقابله ای.. ۳۲

رویکرد شناختی در مقابله با استرس…. ۳۷

الگوی مقابله ای لازاروس…. ۳۷

مروری بر تحقیقات انجام شده ۴۴

روش پژوهش…. ۴۹

جامعه آماری.. ۵۰

نمونه آماری.. ۵۱

روش نمونه گیری.. ۵۱

ابزار پژوهش…. ۵۱

آزمون هوش هیجانی پل: ۵۱

روایی پرسشنامه هوش هیجانی پل.. ۵۲

اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی پل.. ۵۲

روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی.. ۵۲

پرسشنامه CISS.. 53

اعتبار پرسشنامه CISS.. 54

روش جمع آوری داده ها ۵۵

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵

روشهای توصیفی و تحلیل آنها ۵۶

روشهای استنباطی و تحلیل آن.. ۷۴

نتیجه گیری.. ۸۱

محدودیتهای پژوهش…. ۸۹

پیشنهادات… ۹۰

پیشنهادات براساس یافته ها ۹۰

منابع.. ۹۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه را در زیر می توانید ببینید.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تأثیر جنسیت بر روی آن در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی است . برای این منظور ۶۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی به صورت تصادفی انتخاب شده و با اجرای آزمونهای مورد نیاز در این زمینه به بررسی رابطه دو متغیر و تأثیر جنسیت بر این رابطه پرداخته شد. ۱۰ فرضیه در این باره مطرح شد

مقدمه

قرن بیستم از یک سو قرن تکنولوژی، سرعت و اوج دست آورد های علمی بشر بود و از سوی دیگر قرن سرگشتگی، تنهایی و بیگانگی انسان ها و قرن آشفتگی عصبی و روانی به شمار می رود.دیدگاه علمی ناهمگون راجع  به فعالیت های هیجانی و عاطفی که تحقیق هشتاد ساله ی اخیر را در مورد هوش جهت داده است.

 هوش هیجانی

هوش هیجانی مفهوم جدیدی در روانشناسی نیست و می توان می توان ردپای آنرا در کارهای انجام شده در بیش از ۶۰ سال قبل یافت (جرنیس ۲۰۰۲ به نقل از ایرانمنش) .

ای . ال ثورندایک که در سالهای ۱۹۲۰تا ۱۹۳۰ به خاطر ترویج مفهوم بهره هوشی معروف است هوشیاری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی را یکی از
جنبه های بهره هوشی افراد می داند (گلمن ، بلوچ ۱۳۷۹) .

فیزیولوژی هوش هیجانی

در انسان آمیگدال خوشه ای بادامی از ساختارهای به هم پیوسته است که روی سقف شاخ تامپورال بطن جانبی نزدیک به انتهای حلقه لیمبیک قرار گرفته است . آمیگدال انسان در مقایسه با آمیگدال نخستیها دارای حجم بیشتری است . هیپوکامپ و آمیگدال دو قسمت مهم از از مغز بویایی هستند که بعدها در جریان تکامل تبدیل به کورتکس و نئوکورتکس شدند . تا به امروز این ساختارهای لیمبیک اکثر وظایف مغز را در زمینه یادگیری و به خاطر سپاری مطالب به عهده داشته اند . آمیگدال متخصص در امور احساسی و هیجانی است .

مؤلفه های هوش هیجانی

به نظر گلمن هوش هیجانی که توانایی اداره کردن مؤثر خود و روابط است از ۵ مؤلفه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

۱) خودآگاهی  ۲) خود مدیریتی  ۳) انگیزش   ۴) آگاهی اجتماعی یا همدلی
۵) مهارت اجتماعی (گلمن ، پارسا ۱۳۸۰) .

۱) خود آگاهی

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت

موضوع روانشناسی شخصیت مطالعه بخشهای مختلف روانشناختی ، سازماندهی و رشد آن با هدف برقراری ارتباط قسمتهای مختلف ذهن نظیر مکانیسمهای دفاعی ، ساختارها ، عملکردها و فرآیندها با پیامدهای زندگی است (مایر ۱۹۹۸ ، به نقل از مشتاق زاده ۱۳۸۲).

عبارتی که افراد آگاه به هنگام تصور هوش هیجانی به کار می برند : انگیزش ، هیجان ، شناخت و هوشیاری در روانشناسی شخصیت به عنوان چهار فرآیند اساسی که تقریباً پایه فیزیولوژیکی شخصیت را تشکیل می دهند مورد توجه هستند .

سبکهای مقابله با استرس

استرس

اصطلاح استرس یا فشار روانی از کلمه لاتین Stringer به معنای در آغوش گرفتن ، فشردن ، فشرده شدن گرفته شده است . رفتارهایی که با احساسات متضاد همراه اند . به عنوان مثال
می توان کسی را در آغوش گرفت و در عین حال وی را دچار اختناق کرد و نهایتاً منجر به اضطراب و درماندگی او گردید

ویژگیهای خاص استرس

لازاروس ۶ ویژگی اصلی و ۴ ویژگی فرعی را برای فشار روانی در نظر می گیرد :

۱) فشار روانی به عنوان نظامهایی از متغیرهای وابسته است . به این معنا که فشار روانی به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته می شود و نظامی از متغیرهای محیطی ، شخصی ، شناختی ، فیزیولوژیکی و … در ابعاد آن مؤثراند .محدودیتهای پژوهش

۱) محدود بودن نمونه به یک جامعه دانشجویان تهرانی .

۲) محدود بودن نمونه به یک جامعه دانشجویان از رشته روانشناسی.

۳) عدم تناسب تست هوش هیجانی با فرهنگ ایرانی .

۴) به خاطر متناسب نبودن و هنجار نشدن تست هوش هیجانی ابهاماتی در بعضی از سؤالات

منابع

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه

  • اتکینسون، ریتا ال و هماکاران (۱۹۹۷)، ترجمه ی براهنی، محمد تقی و همکاران (۱۳۸۱) زمینه روان شناسی هیلگارد جلد اول، تهران؛ انتشارات رشد.
  • استوراجین، بنجامین (۱۹۹۳)، ترجمه ی دادستان، پریرخ (۱۳۷۲)، تنیدگی یا استرس، تهران؛ انتشارات رشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.