هوش معنوی

پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخ های بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد آن کارکنانی خلاق و نوآور در پاسخگویی به محیط های متلاطم خواهد بود. بروز خود تمام عیار در کار با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود.

چکیده
از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در
سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید، هوشی تحول پذیر که به او قدرت می بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند. بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود. در این مقاله ابتدا مفهوم هوش معنوی تشریح گردیده، به جنبه های شناخت هوش معنوی در سازمان پرداخته شده و در ادامه مفهوم با مطالعه مطالعات متعدد نقش هوش معنوی در رفتار کارکنان تبیین می شود. در این مقاله سعی بر آن است که تعاریف، مدلها، کاربردها و راههای رشد هوش معنوی و بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت میسر می شود. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم می بینیم که به سرعت روش های جدیدی به وجود می آید و بسیاری از سازمان ها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و به روز می کنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدید به مدیر کمک می کند بهتر مدیریت کند و رهبر بهتر رهبری نماید.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۳۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۶
سؤالات تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۷
هوش معنوی چیست؟ ۱۱
اجزاء هوش معنوی ۱۲
ابعاد معنویت ۱۳
مولفه ها هوش معنوی ۱۴
مؤلفه های هوش معنوی در اسلام ۱۷
مدل های هوش معنوی ۱۹
ثمرات هوش معنوی ۲۱
کاربردهای هوش معنوی در زندگی روزمره ۲۳
هوش معنوی و مدیریت ۲۶
هوش معنوی در سازمان ۲۷
تأثیر هوش معنوی بر رفتار کارکنان ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
یشنهادات ۳۳
فهرست منابع ۳۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی هوش معنوی را در زیر می توانید ببینید. 

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخ های بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد آن کارکنانی خلاق و نوآور در پاسخگویی به محیط های متلاطم خواهد بود. بروز خود تمام عیار در کار با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]بیان مسئله[/highlight] در نظر گرفتن تأثیر داشتن هوش معنوی و فواید آن در زندگی شخصی و کاری موضوع جدید و جالبی است که طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز مطالعات بیشتری در این مورد انجام می شود که این نوع هوش چه تأثیری در زمینه های مختلف زندگی انسان ها دارد. از طرفی موضوع کیفیت کار کارکنان سازمان مفهوم جدیدی نیست ولی متأسفانه در کشور ما با وجود اهمیت فراوانی که در مسائل مدیریتی، کنترل بر استقرار روابط سالم در محیط کار دارد به صورت جدی و کاربردی مورد توجه قرار نگرفته است و تنها در حد تعاریف باقی مانده.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهمیت و ضرورت تحقیق [/highlight] جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه های پارادایم های سنتی را در همه حوزه ها و به ویژه در اقتصاد، مدیریت و کسب و کار به شدت سست کرده است. در پارادایم های جدید بجای تاکید بر مدل سنتی و فرماندهی بر گروهها ی مشارکتی برخلاقیت و معنویت تاکید می شود. سازمان ها با کارکنان رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، هدفمند وپرورش محیط های کاری با چنین ویژگی هایی هستند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]هوش معنوی چیست؟[/highlight] رویکردهای معنوی به دانش و سلامت، اخیرا مورد تاکید و توجه محققان و اساتید قرار گرفته است . برخی از مطالعات تحقیقاتی به بررسی تاثیر معنویت بر سلامت پرداخته و در کشورهای توسعه یافته، دانشکده‌های پزشکی، ‌مواد آموزشی درباره مذهب، معنویت و سلامت را در محتوای درسی خودشان گنجانیده‌اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مولفه ها هوش معنوی [/highlight] – ایمونز تلاش کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید . وی معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود، زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلا سلامتی بیشتر) راپیش بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد گاردنر، ایمونز را مورد انتقاد قرار می دهد ومعتقد است که باید جنبه هایی از معنویت را که مربوط به تجربه های پدیدار شناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حالات متعالی) از جنبه های عقلانی، حل مسئاله و پردازش اطلاعات جدا کرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]کاربردهای هوش معنوی در زندگی روزمره[/highlight] آموزش هوش معنوی برای شغل، بهداشت، تحصیل و شخصی که در پی پرورش راه حل‌های هوشی بالا هستند مفید است. بر روی انتخاب منابع درونی و چگونگی بکارگیری آن در تمام لحظات زندگی تمرکز کنید. آموزشSQ، اساسی برای مهارت‌های رهبری در همه لحظات زندگی است. درکی که ما از خود و دیگران داریم این است که برای فرصت‌ها، شناخته شدن و مورد تأیید قرار گرفتن، با دیگران رقابت می‌کنیم. انواع هوش هایی که قبلاً شناختیم نیز بر این رقابت و تفاوتها تأکید می‌کنند. هوش معنوی رسالتی متفاوت دارد و همگرایی افراد را به نحو مطلوبی افزایش می‌دهد(مشارکت گروهی). برای اینکه اثر بخش‌تر باشیم باید در جستجوی سطح جدیدی از هوش باشیم تا با فشار روانی کمتر ، کار بیشتری انجام دهیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]هوش معنوی و مدیریت[/highlight] تاثیر فوق العاده هوش معنوی بر متغیرهای مهم مدیریت همچون رهبری، انگیزش، خود کنترلی، قابلیت تغییر، ارتباطات، عملکرد و … و نیز ارتباطش با دیگر انواع هوش سبب می شود معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود. مدیرانی که دیدگاه معنوی دارند، نسبت به مدیران تغییر، پذیراتر و به دنبال هدف و معنا برای سازمان خود هستند. اهمیت اتصال به یک کل بزرگتر را می فهمند، ادراک و بیانی فردی از معنویت خود دارند. این افراد از ذهنیت وفور برخوردارند یعنی باور دارند که منابع کافی برای همه وجود دارد و نیاز به رقابت نیست. در نتیجه افراد راحت تر به یکدیگر اعتماد می کنند، اطلاعات و کارشان را به مشارکت می گذارند و با همکاران و اعضای گروهشان هماهنگ می شوند تا به اهداف نهایی خود برسند. افراد در سلسله مراتب سازمان هایی که گرایش معنوی دارند، برای توانمند سازی یکدیگر تلاش می کنند. در موقعیت های تعارض از راهبردهای همکاری برد _ برد استفاده می کنند .

[highlight txtcolor=”#eded00″]هوش معنوی در سازمان [/highlight] باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند.همانطور که می دانید امروزه عصر رقابت و پیچیدگی است و همه سازمان ها هم با انسان ها سروکار دارند که دارای رفتارهای غیر قابل این تنها انسان است که از هوش معنوی «SQ» برخوردار است، هوشی تحول پذیر و توانایی که به او قدرت می بخشد تا خلاق پیش بینی هستند، بنابراین تنها راه به خدمت در آوردن افراد ترغیب آنها به توسعه معنویاتشان و همین طور ایجاد زمینه آن توسط رهبران هست.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight] هوش معنوی که رابطه تنگاتنگی با رعایت اخلاق حرفه ای دارد نتایج بسیار مفیدی برای کارکنان و سازمان دارد:
۱) ایجاد آرامش خاطر و چگونگی تأثیر آن بر اثربخشی فرد:
آگاهی از خود، شایستگی کلیدی هوش معنوی است، متأسفانه اغلب ما خود را موجوداتی فیزیکی و مادی می بینیم و معتقدیم که زندگی تجربه ای مادی و فیزیکی است و آرامش خاطر ما وابسته به شر ایط فیزیکی زندگی از جمله پول، دارایی و … است که همه این ها بستگی به شغل ما دارد، بنابراین نبود این ها برای ما ناامنی ایجاد می کند. شغل، پول و دارایی چیزهایی هستند که می آیند و می روند و ما کنترل اندکی بر آن ها داریم و یا اصلا کنترلی نداریم. در این صورت این ناامنی، احساس ترس و استرس ایجاد می کند، به گونه ای که عملکرد و روابط ما را در کار و محیط کار تحت تأثیر قرار می دهد.
رشد هوش معنوی که به معنای آگاهی عمیق تر از خود به عنوان موجودی غیرمادی است، در واقع منبعی از استعدادهای غیر عینی است که قبلا کشف نشده است. هنگامی که هوشیاری فرد افزایش می یابد و مورد استفاده قرار می گیرد، در او احساس امنیت به وجود می آید و بدین صورت عملکرد او در محیط کار بهبود می یابد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]یشنهادات[/highlight] نتایج این تحقیق فضای مطالعاتی جدیدی را برای افراد حرفه ای مدیریت منابع انسانی و سازمان هایی که به دنبال ارتقای عملکرد کارکنان خود هستند، باز می نماید.
اگرچه مفهوم هوش معنوی جدید و پیچیده به نظر می آید و تنها اخیرًا مطالعاتی در این زمینه در کشورمان صورت گرفته از طرفی اخلاق حرفه ای سابقه ای طولانی تر دارد ولی متأسفانه در پژوهش ها و تحقیقات کمتر به آن پرداخته شده است لذا کار بیشتر در این زمینه در خور توجه به نظر می رسد و توصیه می شود علاقه مندان به کارهای تحقیقاتی این موضوعات را در موارد ذیل مورد مطالعه قرار دهند:
– انجام این تحقیق در ادارات و سازمان های مختلف کشور
– انجام تحقیق در خصوص هر یک از مؤلفه ها
– انجام تحقیقی در خصوص رابطه هوش معنوی و عملکرد سازمانی
– انجام تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای با تعهد و عملکرد سازمانی

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست منابع[/highlight] ١. تولایی، روح اله، ١٣٨٨، عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان، دو ماهنامه، علمی ترویجی توسعه انسانی پلی، س شماره ٢۵ (سال ششم)
۲. حقیق، رامش، ١٣٩۰، سنجش هوش معنوی و رابطه آن با رضایت شغلی و رضایت زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی تهران.
۳. حیدری، گیتی،۱۳۹۱، هوش معنوی چیست؟، مجله موفقیت، شماره ۲۳۹.
۴. عبداله زاده، حسن، باقر پور، معصومه، بوژمهرانی، سمانه، لطفی، محدثه، ۱۳۸۸، هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن)، انتشارات روان سنجی.
۵. عشقی، داریوش، هوش احساسی و هوش معنوی، سایت تبیان، گروه دین و اندیشه .
۶. غباری بناب، باقر، سلیمی، محمد، سلیانی، لیلا، نوری‌مقدم، ثنا، فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه نوین دینی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 20 =