روش تحقیقمقالات رشته روانشناسی

هوش معنوی و سلامت روانی

موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است. هر چند پس از انقلاب های علمی و صنعتی در غرب، گستره نفوذ دین و معنویت رو به کاهش گذاشت، تا جائی که تصور می شد دین به کلی رو به زوال است، اما در سالیان اخیر محرز شده است که دین و معنویت هر دو مورد توجه مجدد جوامع قرار گرفته اند. اینک ابراز علاقه به دین در عموم کشورهای اسلامی از جمله کشورهای خاورمیانه، آفریقا و همچنین، خاور دور مانند مالزی و سایر نقاط جهان چنان واضح است که از آن به بیداری اسلامی یاد می شود. در این مقاله در پی آنیم تا در زمینه هوش معنوی و سلامت روانی اطلاعاتی را بیان نماییم.

این تحقیق دانشجویی هوش معنوی و سلامت روانی  مشتمل بر ۱۱۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل یکم. ۳

مقدمه پژوهش… ۳

مقدمه. ۴

بیان مساله. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

اهداف پژوهش… ۷

سؤالات پژوهشی.. ۸

تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم. ۱۴

بررسی پیشینه پژوهش… ۱۴

مقدمه. ۱۵

هوش هیجانی.. ۲۴

هوش معنوی به عنوان هوشی متمایز از هوش عمومی.. ۲۶

مفهوم سازی هوش معنوی.. ۲۸

هوش معنوی در ارتباط با آگاهی متعالی.. ۲۹

آگاهی از یک وجود الهی و رابطه آن با هوش معنوی.. ۳۴

هوش معنوی و رابطه آن با مسائل وجودی.. ۳۶

نقش زیست شناسی در کنش هوش معنوی.. ۳۹

اندازه گیری هوش معنوی.. ۴۲

هوش معنوی و تفاوت های فردی.. ۴۵

الگوهای معمول در تجربه و بیان هوش معنوی.. ۴۷

رابطه میان هوش معنوی و سلامت.. ۴۹

خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی.. ۵۰

جمع بندی.. ۵۲

فصل سوم. ۵۴

روش پژوهش… ۵۴

مقدمه. ۵۵

جامعه آماری وگروه نمونه مورد پژوهش… ۵۵

ابزار پژوهش… ۵۶

اعتبار ابزار پژوهش… ۵۸

روایی ابزار پژوهش… ۵۸

روش گردآوری داده ها ۵۹

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

فصل چهارم. ۶۱

یافته های پژوهش… ۶۱

مقدمه. ۶۲

اعتبار یابی ابزار پژوهش… ۶۲

روایی ابزار پژوهش… ۷۲

فصل پنجم. ۹۲

بحث و نتیجه گیری.. ۹۲

خلاصه. ۹۳

محدودیت های پژوهش… ۹۵

پیشنهادهای پژوهش… ۹۶

پیوست.. ۹۷

منابع فارسی.. ۱۰۶

Refrences. 109

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  هوش معنوی و سلامت روانی را در زیر می توانید ببینید.

هوش معنوی و سلامت روانی

مقدمه

موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است. هر چند پس از انقلاب های علمی و صنعتی در غرب، گستره نفوذ دین و معنویت رو به کاهش گذاشت، تا جائی که تصور می شد دین به کلی رو به زوال است، اما در سالیان اخیر محرز شده است که دین و معنویت هر دو مورد توجه مجدد جوامع قرار گرفته اند. اینک ابراز علاقه به دین در عموم کشورهای اسلامی از جمله کشورهای خاورمیانه، آفریقا و همچنین، خاور دور مانند مالزی و سایر نقاط جهان چنان واضح است.

بیان مساله

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیشرفت شدید روان شناسی در دهه های اخیر و کشف آثار گسترده و غیر قابل انکار دین و معنویت در همه ابعاد زندگی انسان، به خصوص نقش بی بدیل آن در آرامش روانی، بهداشت و سلامت روانی و حتی تاثیر جدی آن در کاهش و بهبود رنج های روحی، اختلالات روانی و ناهنجاری های اجتماعی موجب رشد فزاینده و رو به گسترش مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد مختلف شد.

اهداف پژوهش

هدف از انجام این تحقیق استاندارد ساختن تست هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان زنجان است.  تلاش بر این است، این ابزار وسیله ای شود جهت سنجش توانایی دانشجویان در استفاده از منابع معنوی در حل مشکلات روزمره خود و از طرفی نیز ابزاری برای پژوهش کسانی که در زمینه هوش معنوی علاقمند به کار هستند  باشد.

هوش و مفهوم هوش های چند گانه:

شاید بهترین روش برای بحث در مورد مفهوم هوش معنوی این باشد که در ابتدا ماهیت کلی هوش و مفهوم هوش های چندگانه به اختصار بررسی و سپس با مقایسه هوش معنوی با خصیصه­هایی که برای مفهوم هوش در نظر گرفته شده، بحث ادامه یابد.

هوش معنوی به عنوان هوشی متمایز از هوش عمومی

هوش، نشان دهنده توانایی سازگاری و شکل دهی به بافت های محیطی است. در نتیجه، برداشت کل نگرانه از زندگی، هوش معنوی به فرد کمک می‌کند تا به شناخت عمیقی از معنا در حوادث، تجربه ها و پیوند بین آنها نائل شود

مفهوم سازی هوش معنوی

هوش معنوی، هوش ویژه ای است که بازتاب یک مجموعه بی همتایی از تجربه ها و ظرفیت های انسانی است که همه افراد به درجات مختلفی از آن برخوردارند (نوبل، ۲۰۰۰؛ولمن، ۲۰۰۱؛زوهر و مارشال، ۲۰۰۰). همچنین، هوش معنوی سازه ای است که با روان شناسی، زیست شناسی، مذهب، معنویت وعرفان[۱] همپوشی دارد (سیسک و تورنس، ۲۰۰۱). با این حال به دلیل فقدان توافق در مورد معنای معنویت، در حال حاضر بهتر است، تعاریف هوش معنوی آزمایشی، کلی و باز بماند

هوش معنوی و تفاوت های فردی

عواملی که موجب تفاوت‌های فردی در هوش معنوی می شوند مثل هر بخشی از دانش، سطوح پیشرفتگی و تحول در بینش و توانایی‌های معنوی در بین افراد بسیار متفاوت است. هوش معنوی در بین انسان ها به طرق و اندازه‌های متفاوتی آشکار می شود (نوبل، ۲۰۰۰). منطقی به نظر می رسد که افراد بر حسب علایق و توانایی هایشان در پردازش، بکارگیری و ارتباط با اطلاعات مربوط به معنویت، متفاوت خواهند بود. افرادی وجود دارند

پیشنهادهای پژوهش

با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر ارائه می شود :

  • پیشنهاد می شود برای اطمینان بیشتر نسبت به اعتبار اضطراب بارداری از روش اعتباریابی بازآزمایی یعنی اجرای دوباره آزمون در فاصله زمانی مختلف استفاده شود تا از این طریق ثبات و پایایی آزمون نیز مشخص شود.

منابع فارسی

هوش معنوی و سلامت روانی

آمدی، عبدالواحد. (۱۳۸۴). غررالحکم و دررالکلم. ترجمه، محمد علی انصاری. چاپ سوم. قم:  موسسه انتشاراتی امام عصر.

امین، سید حسن. (۱۳۷۶). وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی. چاپ اول.تهران: نشر بعثت.

بیاضی،محمد حسین و صارمی، علی اکبر. (۱۳۸۶). ارتباط بین الگوهای مقابله دین و سلامت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

 

 

برچسب ها