هنرمسیحیت – هنردوران مسیحیت – پرشین مقاله

هنرمسیحیت

هنرمسیحیت ، همانند بسیاری از کیشهای خاورزمین ، دینی بود که مخصوصا ادعای نجات بشریت را داشت ، توفیق بی مانند این دین در گرواندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوان به خود ،توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد . مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند ، و چون از شرکت جستن در مراسم نسبتا سهل انگارانه آن خودداری می کردند ، خرابکار سیاسی به شمار می رفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند.

این تحقیق دانشجویی هنرمسیحیت  مشتمل بر۸۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته معماری مقالات رشته هنر

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

هنر مسیحیت آغازین.. ۴

مقابر دخمه ای.. ۶

معماری.. ۹

موزاییک و نقاشی.. ۱۷

نسخۀ تذهیب کاری شده. ۲۲

پیکر تراشی وصنایع دستی.. ۲۶

هنر بیزانسی.. ۳۲

راونا ۳۴

هنر بیزانسی پسین.. ۴۸

معماری.. ۴۸

نقاشی.. ۵۲

هنر اسلامی.. ۵۹

معماری.. ۶۱

ساخته ها و بافته های دستی.. ۷۷

تذهیب کاری..۸۰

مقاله هنردوران مسیحیت ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله هنردوران مسیحیت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

هنرمسیحیت ، همانند بسیاری از کیشهای خاورزمین ، دینی بود که مخصوصا ادعای نجات بشریت را داشت ، توفیق بی مانند این دین در گرواندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوان به خود ،توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد . مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند ، و چون از شرکت جستن در مراسم نسبتا سهل انگارانه آن خودداری می کردند ، خرابکار سیاسی به شمار می رفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند . تاسیتوس ضمن بحث دربارۀ گرایشهای روزگار خویش ، مسیحیان را معتقدان به یک آئین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی آور و زشت می نامیدند ، که به گمان وی از مختصات کیشهای خاورزمین به شمار می رفته اند. هنرمسیحیت

هزینه بیزانس

هنر مسیحیت آغازین

سبکی را که مسیحیت پیشین می نامیم می توانیم بی آنکه خطایی مرتکب شده باشیم سبک رومی پسین ، یا آنچنان که در عرف تاریخ هنر رایج است سبک باستانی پسین بنامیم آثار متعلق به دوره مسیحیت را فقط از روی موضوعشان می توانیم از آثار متعلق به دوران رواج دین روم تشخیص دهیم نه از روی سبکشان . بر روی هم ، مسیحیان آن زمان درست به اندازه معتقدان به دین روم ، ((رومی )) بودند ،هنرها و صنایع دستی گذشتگان را می آموختند در محیطی ایشان تربیت می شدند  و به زبان ایشان سخن می گفتند خود کلیسای مسیحی ، از لحاظ سازمان و فلسفه اش ، شدیدا به ساختار زندگی یونانی – رومی مدیون بود.هنرمسیحیت

معماری

با آنکه پاره ای از جشنها و مراسم در مقابر دخمه ای برگزار می شد ،به احتمال زیاد عبادات منظم در خانه هایی خصوصی که به ترتیبی برای تبدیل شدن به خانه های (( انجمنی  )) یا تالارهای  ستوندار ساده تغییراتی در آنها داده شده بود به جای آورده می شدند . خانه های اخیر سالم بر جای مانده اند زیرا در آخرین پیگرد بزرگ در دوره  دیوکلسین تمامی آنها ویران شده اند ؛ بقایای یکی از این خانه ها که به گونه ای با سیلیکای اولیه شباهت دارد و به ۳۱۱ میلادی مربوط می شود که کلیسای جامع آکوالیا به دست آمده است .

معماری دوره مسیحیت

نسخۀ تذهیب کاری شده

هنرمسیحیت ، کلیسای سانتامار یاماجوره نمونۀ پیشرس و برجسته ای ازجنبۀ تکمیلی معماری نوین ِ باسیلیکاها   و موزاییکها ونقاشیها ی سرشار از ریزه کار برای آنهاست. لیکن هنر کهنتری که در مقابردخمه ای دیدیم، نمی توانست منابع لازم برای روایتهای جالبی چون سلسله تصاویر روایتی کلیسای سانتامار یاماجوره را فراهم آورد؛ دامنۀ موضوعی نقاشی مقابر دخمه ای به مراتب محدود تر و سبک و اسلوبی به مراتب خامتر داشت. اما نقاشان زینتگر کلیساها به احتمال قوی از سنت طولانی تصاویر نسخه های خطی که در مصرزمان فراعنه تهیه شده بودند و یونانیان هلنی اسکندریه آنها را بسی کاملتر کردند ، سودها جسته اند ؛ هنرمندان کنستانتینی ، احتمالاً  هزاران متن سرشار از موضوعات مصور به شیوه عبریان ، یونانیان ، و مسیحیان یا هر سۀ اینها را دراختیار داشته اند.

هنر بیزانسی پسین

هنرمسیحیت ، در فاصلۀ سدۀ دهم و دوازدهم، با حمایت پادشاهان مقدونی، پدیده ای رخ داد که دومین شکوفایی یا دومین عصر طلایی بیزانس نامیده شده است ؛ در این دوره فرهنگ بیزانسی یک بار دیگر با سرچشمه های هلنی خود مواجه شد و تا رسیدن به سبک های به ارث رسیده از عصر  یوستسنیانوس یا روزگار نخستین شکوفایی ، با آنها همراه شد

هنرمسیحیت آغازین

ساخته ها و بافته های دستی

اسباب و اثاثیه کاخها و مساجد نشانه ای از علاقه ی مسلمانان به اشیایی گرانقیمت و پر شکوه تلقی می شود. فلز، چوب، شیشه، و عاج را به طرز هنرمندانه ای حکاکی و تزیین می کردند و در مسجد یا خانه مورد استفاده قرار می دادند. انواع طشت (غالباً بزرگ)، آفتابه، جعبه ی جواهر، و قلمدان را از مس یا برنج می ساختند، قلمزنی و با نقره ترصیع می کردند؛ از شیشه مینا کاری شده به طرز جالبی برای چراغ مسجد استفاده می کردند؛ و سرامیک های پر زینت درجه یک را به تعداد بسیار زیاد تولید می کردند. هنرمسیحیت

نظرات بسته شده است.