هدف آفرینش

به یک معنا، پرسش از فلسفه و هدف حیات به هیچ وجه تازگی ندارد و از دورانهای قدیم در هر جامعه ای افراد فراوانی با اشکال گوناگون از موضوع مذبور پی‌جویی کرده اند و با عقاید و اعمالی که از آن دوران به یادگار مانده است، پاسخ قانع کننده ای درباره آن موضوع فراهم آورده اند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

«مقدمه» ۲

«هدف چیست؟» ۴

«زندگی چیست؟» ۵

«انواع انگیزه‌های پرسش از هدف زندگی:» ۷

«نوع یکم: زمینه منفی حیات» ۸

«نوع دوم: زمینه مثبت حیات» ۱۰

«نوع سوم: زمینه های عارضی و ثانوی حیات» ۱۱

در نتیجه: ۱۷

«نوع چهارم:زمینه بی طرف» ۱۸

تحقیق اجمالی درباره هدفهای موجود در تاریخ تفکرات بشری.. ۱۸

«سه مقدمه برای بررسی هدف زندگی از دیدگاه مذهب» ۲۰

مقدمه اول: نادرستی سوال از هدف پس از وصول به واقعیات عینی.. ۲۰

مقدمه دوم: ریشه عینی حیات واقعی در مجموعه سیستماتیک جهن هستی.. ۲۱

مقدمه سوم: ریشه درونی حیات واقعی.. ۲۱

«حیات در افق قرآن» ۲۳

جنبه های مخلتف حیات از دیدگاه قرآن: ۲۳

«ویژگیها و مختصات زندگی هدفدار» ۲۶

  1. تعهد برین.. ۲۶
  2. شناخت ارزش حیات… ۲۷
  3. برخورداری از روشنایی و سعادت… ۲۷
  4. جدی گرفتن جهان هستی.. ۲۸
  5. به دست آوردن آزادی برین.. ۲۹

۶.‌ آزاد ساختن انسان از مطلق تراشیها ۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

خلاصه ای کوتاه از مقاله هدف آفرینش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

به یک معنا، پرسش از فلسفه و هدف حیات به هیچ وجه تازگی ندارد و از دورانهای قدیم در هر جامعه ای افراد فراوانی با اشکال گوناگون از موضوع مذبور پی‌جویی کرده اند و با عقاید و اعمالی که از آن دوران به یادگار مانده است، پاسخ قانع کننده ای درباره آن موضوع فراهم آورده اند.

هدف چیست؟

هدف عبارت است از آن حقیقت منظور که آگاهی و اشتیاق به دست آوردن آن، محرک انسان به سوی انجام دادن حرکات معینی است که آن حقیقت را قابل وصول می‌سازد. به طور کلی هر هدفی چهار جنبه داد:

«زندگی چیست؟»

برای توضیح معنای زندگی عینکهای مختلفی لازم اند تا بتوان به کمک آن ها این پدیده بدیهی‌تر از همه چیز و تاریکتر از همه پدیده ها را دید. ممکن است گفته شود که این پدیده بدیهی را برای چه مورد کاوش قرار داده اید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که چون بحث ما هدف زندگی است، شناخت هدف زندگی به بررسی اجمالی خود زندگی نیازمند است.

«انواع انگیزه‌های پرسش از هدف زندگی:»

برای پرسش از هدف زندگی، انگیزه های مختلفی وجود دارد که اساسی ترین آنها را می توان در ۴ نوع مهم مورد بررسی قرار داد:

نوع یکم: زمینه منفی حیات

«نوع دوم: زمینه مثبت حیات»

اگر جریان حیات انسانی همواره با موفقیت روبرو شود و نقاط گذرگاه او همگی مثبت بوده باشد، دیری نمی گذرد که خود طبیعت حیات به چنین انسانی فرمان ایست می دهد و می گوید این «خود» که در همه شرایط و مقتضیات خود را کامیاب و کامکار می بیند «خود» حقیقی نیست بلکه «خود» مجازی و تصنعی است که به عنوان «خود» حقیقی تظاهر می کند.

نوع چهارم:زمینه بی طرف»

۱- ترک تمام لذایذ و تن در دادن به همه ریاضتها و شکنجه ها برای وصول به «نیروانا» (انسان اعلی) که در مکتب بودا دیده می شود، نمی تواند فلسفه و هدف زندگی قلمداد شود و به عنوان سعادت مطلق ایده آل انسانی باشد.

«سه مقدمه برای بررسی هدف زندگی از دیدگاه مذهب»

مقدمه اول: نادرستی سوال از هدف پس از وصول به واقعیات عینی

بدون احتیاج به درک حقیقت حیات و فلسفه کلی آن، تمام انسانهای کره خاکی از نخستین روز زندگی تا کنون هر کاری که انجام داده اند، انگیزه و هدف آن را در حال اعتدال مشاعر مغزی دریافته اند.

ویژگیها و مختصات زندگی هدفدار»

زندگی دارای هدف، مختصاتی دارد که هر یک از آنها در عین وسیله بودن برای هدف اعلای زندگی، بعدی از هدف عالی نیز هست. از آن جهت که هدف اعلای حیات ورود به حوزه دیدار ربوبی است، لذا مختصات مورد بحث جنبه وسیله ای دارند و از آن جهت که همین مختصات در آن هدف اعلی با وضعی تجرید یافته تثبیت می گردند، لذا دارای بعد هدفی نیز هستند


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =