نیروی جاذبه زمین

در کودکی به ما یاد داده اند که هنگامی که بستنی می خوریم، اگر روی قالی بریزید و یا وقتی ازروی تاب به زمین می افتیم، گناه ازنیروی گرانش است. اگر از شما بخواهند حدس بزنید که آیا نیروی جاذبه خیلی ضعیف یا خیلی قوی است، چه می گویید؟ احتمالاً خواهید گفت:« فوق العاده قوی است »

این تحقیق دانشجویی نیروی جاذبه زمین مشتمل بر۸۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تصورات اولیه درباره عالم. ۳

۱-۱ مدل زمین مرکزی.. ۵

۱-۲ مدل خورشید مرکزی.. ۷

۲-۱ ایزاک نیوتن. ۱۶

۲-۲- پیش زمینه تاریخی قانون جهانی گرانش نیوتن. ۱۷

۲-۳ قانون اول نیوتن. ۱۹

۲-۴ دستگاه مقایسه ای مطلق اتر. ۲۱

۲-۵ گرانش… ۲۲

۲-۶ قانون جهانی گرانش… ۲۳

۲- ۷ وزن و جرم. ۲۴

۲-۸ اندازه گیری G.. 27

۲-۹  گرانش و لـختی.. ۳۲

۲-۱۰ میدان گرانشی : ۳۵

۲-۱۱ گرانش ازدیدگاه سی.پی.اچ. ۳۶

۲ – ۱۲ مشکلات قانون گرانش… ۳۷

۲–۱۳ نور و گرانش… ۳۸

۲-۱۴ نور و گرانش، اثر متقابل فوتون و گراویتون. ۳۹

۳-۱ تعریف نسبیت.. ۴۳

۳-۲ تاریخ مختصر نسبیت.. ۴۳

۳-۳ نظریه نسبیت خاص… ۴۸

۳–۴ ویژگیهای اصلی نسبیت خاص… ۴۹

۳-۵ نسبیت عام و فضا – زمان. ۵۰

۳–۶ چرا یک کیهان شناس باید گرانش را مطالعه کند؟ ۵۴

۳–۷ هاوکینگ.. ۵۵

۳-۸ روش استقرایی و دیفرانسیلی.. ۵۷

۳–۹ مشکلات قوانین نیوتون. ۵۸

۳ –۱۰نسبیت خاص… ۵۹

۳ –۱۱ نسبیت عام. ۶۱

۳–۱۳ چهار نیروی بنیادی.. ۶۷

۳–۱۴ امواج گرانشی.. ۶۸

۴-۱ سیاره چیست و چگونه بوجود آمده است ؟ ۷۱

۴-۲ نگاهی جامع به سیارات.. ۷۲

۴-۳ چرخش سیارات.. ۷۳

۴-۴ سیاره های منظومه شمسی و مشخصات آنها ۷۴

۴ – ۵  مکا نیک سماوی.. ۷۵

۴ – ۶  قوانین حرکت اجرام آسمانی.. ۷۷

۴ – ۷  قوا نین نیوتن. ۷۸

۴- ۸  مشخصا ت مدار گردش سیارات.. ۷۹

فهرست منابع: ۸۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نیروی جاذبه زمین را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

این نیرو به مراتب از سه نیروی دیگر (نیروی قوی هسته ای، نیروی الکترومغناطیس، نیروی ضعیف هسته ای) ضعیف تراست. گرانشی که در زندگی روزمره ما تا ایـن اندازه محسوس است، گرانش سیاره بسیار بزرگی است که روی آن زندگی    می کنیم یا درحقیقت، برآیند گرانش همه ذرات موجود درزمین است. سهم هر ذره، ناچیز است. برای اندازه گیری جاذبه گرانشی ضعیفی که بین اشیاء کوچکی که هر روز با آن سروکار داریم، به دستگاههای خیلی دقیق، نیازمندیم. ضمن اینکه گرانش همیشه حالت جذب دارد و هرگز دفع نمی کند، پس خصوصیت جمع پذیری دارد.

تصورات اولیه درباره عالم

شک نیست که نیوتن از طریق استوار کردن افکار خویش بر دستاوردهای پژوهندگان زمانهای پیشین توانست به توفیق دوران ساز خود برسد از اینرو لازم است که ابتدا کار پیشینیان نیوتن را مورد بررسی قراردهیم. به نظر می رسد شیوه نگرش آدمی به زمین، در   شکل گیری تصور او از عالم تا ثیر بسزایی داشته، و این هم امری منطقی است.

نیکولاس کپرنیک (۱۴۷۳-۱۵۴۳)

در قرن شانزدهم نیکولاس کپرنیک ستاره شناس لهستانی با مدل زمین مرکزی منظومه شمسی که در آن زمان رایج بود، مخالفت کرد و مدل نوینی بنام مدل خورشید مرکزی را مطرح نمود. این مدل پایه و اساس آنچه را که امروزه مورد استفاده قرار می دهیم، تشکیل می دهد.

گالیله ( ۱۵۶۴-۱۶۴۲)

قرن هفدهم قرن اکتشاف، آزمایشگری، و اختراع و خلاقیت بود . اختراعی که تاثیر عمیقی بر اختر شناسی نهاد، تلسکوپ بود که تاریخ آن هم دقیقاً روشن نیست. گالیله در شهر پادوار در ایتالیا دست به کار ساختن تلسکوپ شد. گالیله ابتدا موفق شد وسیله ای بسازد که اشیاء را سه برابر نشان می داد. تلسکوپی با توان سه (۳). با اصلاحات بعدی، توان این تلسکوپها را به سی (۳۰) رساند.

دستگاه مقایسه ای مطلق اتر

با توجه به کمی دقت به قوانین نیوتن مشاهده می شود که هنگام مطرح شدن این قوانین یک نکته مهم نادیده گرفته شده است، آن این است که این قوانین نسبت به کدام دستگاه مقایسه ای مطرح شده اند. زیرا در تمام تجربیات مکانیکی از هر نوع که باشند باید وضع نقاط مادی را در     لحظه ای معین نسبت به مکانی خاص در نظر گرفته شود.

قانون جهانی گرانش

هر دو جسمی در جهان بر دیگری جاذبه گرانشی اعمال می کند که این نیرو یک شکل جهانی دارد: هر جسم در جهان، اجسام دیگر را با نیرویی که با حاصل ضرب جرمهای آن ها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بین آنها نسبت عکس دارد، جذب می کند.

گرانش و لـختی

نیروی گرانش وارد بر هر جسم، همانطور که در معادله  مشخص است با جرم متناسب است. به دلیل وجود این تناسب میان نیروی گرانش و جرم است که معمولاً نظریه گرانش را شاخه ای از مکانیک میدانند، در حالی که نظریه مربوط به دیگر نیروها (الکترومغناطیسی، هسته ای و…) را جداگانه بررسی می کنیم.

نظریه نسبیت خاص 

بر اساس نظریات فیزیک کلاسیک فضای سه بعدی ما مستقل از اجسام مادی محتوی آن بود و از طرفی زمان نیز چون بعدی مجزا و مستقل از جهان مادی تعریف می شد. طرح نسبیت خاص و نظریه نسبیت عمومی توسط آلبرت انیشتین این دیدگاه مستقل از زمان و فضا را به نحو چشم گیری تغییر داد.

مشکلات قوانین نیوتون

هنگامیکه نیوتن قوانین حرکت و قانون جهانی جاذبه را ارائه کرد، این قوانین از نظر منطقی با اشکالات جدی همراه بود. قانون دوم نیوتن تا سرعتهای نامتناهی را پیش گویی می کرد که با تجربه سازگار نیست. قانون دوم به صورت F = ma  ارائه شده است که طبق آن نیروی وارد شده به جسم می تواند تا بی نهایت سرعت آن را افزایش دهد.

فهرست منابع:

 اینترنت

 نظریه گرانش نیوتنی

نویسندگان: سکسل.راب. استریرو ویتس

نجوم و اختر فیزیک

مولفان: زیلیک و اسمیت

نجوم دینامیکی

تالیف:رابرت تی. دیکسون

زمین در فضا 

نویسنده: مهندس احمد دالکی

مبانی نجوم و جغرافیای ریاضی

نویسنده:دکتر رضا مستوفی الممالکی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.