مقالات رشته اجتماعی

نگرش جامعه نسبت به معلولین

برنامه ریزی برای معلولان در ابعاد گوناگون ار جمله سیاستهای سازمان بهداشت جهانی است . چنانچه یونسکو سالهای ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ را بعنوان دهه معلولان اعلام کرده بود . در کشور ما طبق آخرین آمار غیر رسمی درحال حاضر ، ۱۰ در صد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند.

مطلب نگرش جامعه نسبت به معلولین مشتمل۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی    

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

نگرش… ۱

اجزای نگرش… ۳

نگرشهای مبتنی بر شناخت(Cognitively based attitudes ) 5

نگرشهای مبتنی بر عواطف ((Affectively based attitudes. 6

نگرشهای مبتنی بر رفتار(Behavior based attitudes). 6

ادراک ، آگاهی ، نگرش و رفتار. ۷

ادراک… ۷

آگاهی.. ۸

فرهنگ… ۸

هنجارها ۹

ارزش… ۱۰

باور. ۱۰

عادت.. ۱۰

آداب و رسوم. ۱۱

تعاریف مرتبط با معلولیت.. ۱۳

معلولیت.. ۱۳

نقص ((Impairment 14

ناتوانی( Disability). 15

معلولیت( Handicap). 15

ویژگی معلولیت.. ۱۵

مفاهیم مرتبط با معلولیت و  توانبخشی.. ۱۷

پیشگیری (Prevention) 17

توانبخشی (Rehabilitation) 17

برابر سازی فرصت ها (Equalization of opportunities. 18

سوابق تاریخی نگرش جامعه نسبت به معلولین.. ۱۹

سابقه تاریخی شرایط زندگی معلولان  و واکنشهای مردم. ۲۱

دیدگاه ها و نگرش جامعه نسبت به افراد معلول.. ۲۲

ضرورت تحول نگرش در جامعه. ۳۳

منابع: ۳۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نگرش جامعه نسبت به معلولین را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

برنامه ریزی برای معلولان در ابعاد گوناگون ار جمله سیاستهای سازمان بهداشت جهانی است . چنانچه یونسکو سالهای ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ را بعنوان دهه معلولان اعلام کرده بود . در کشور ما طبق آخرین آمار غیر رسمی درحال حاضر ، ۱۰ در صد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند.

نگرش

یکی از مفاهیمی که در روان شناسی اجتماعی همواره مورد بحث صاحبنظران بوده ، مفههوم نگرش است . از آنجا که نگرش مفهومی انتزاعی است نمی توان انتظار داشت که صاحبنظران در مورد ماهیت نگرشها اتفاق نظر داشته باشند .

اجزای نگرش

نگرش مرکب از سه عنصر شناختی ، عاطفی و آمادگی برای عمل است . در برخی از تعریفها نگرش را نظام بادوامی از ارزشیابیها یا سازمان بادوامی از باورها دانسته اند . این اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه گانه نگرش با هم همبستگی دارند .

نگرشهای مبتنی بر شناخت(Cognitively based attitudes )

به میزانی که ارزشیابی ما مبتنی بر باورهایمان درباره خصوصیات یک موضوع یا شیء نگرشی باشد ، گفته می شود که نگرش ما مبتنی بر شناخت ماست . کارکرد چنین نگرشی ارزیابی شیء است یعنی ما اشیاء را بر اساس پاداشها یا تنبیه هایی که برای ما ایجاد می کنند طبقه بندی می کنیم.

نگرشهای مبتنی بر رفتار(Behavior based attitudes)

نگرش مبتنی بر رفتار نگرشی است مبتنی بر مشاهده چگونه رفتار کردن نسبت به یک موضوع نگرشی . افراد فقط تحت شرایط خاصی نگرشهای خود را از رفتار خود استنباط می کنند . نخست ، نگرشهای اولیه آنها باید ضعیف یا مبهم باشد . دوم ، اشخاص تنها وقتی نگرش خود را از رفتار خود استنباط می کنند که توضیح قابل قبولی برای رفبار خود نداشته باشند.

سوابق تاریخی نگرش جامعه نسبت به معلولین

انسانها  با شخصیت های متفاوت و با خلقیات و روحیات مختلف ، فرزند جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند و از نظر تفکر و اندیشه رشد می یابند . در جوامع ابتدایی و وحشی ، افراد ضعیف و معلول را که تحرک و جنبشی نسبت به زندگی نداشتند طرد میکردند . نوع زندگی آنان تحت تأثیر تعصبات و عقاید خرافی مردم ، هر گونه برخورد غیر عاطفی و مبتنی بر تبعیض را توجیه می نمود .

دیدگاه ها و نگرش جامعه نسبت به افراد معلول

وقتی که شرایط طبیعی ساختار اجتماعی ، نرمال تلقی می شود ، هر فردی که از لحاظ ظاهر ، عملکرد ، رفتار و اعتقاد با این معیار معمول، منطبق نباشد ، غیر عادی محسوب می گردد  و از بسیاری امکانات که در دسترس افراد عادی است محروم می گردد . این محرومیت هم طبیعی به حساب می آید .

ضرورت تحول نگرش در جامعه

در طول دهه‌های اخیر، کشور ما توجهی چشمگیر به پدیده معلولیت و راه‌های پیشگیری از معلولیت داشته است. ایجاد انجمن‌های غیردولتی NGO برای حمایت و یاری رساندن به معلولین و تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این راستا، نمونه‌های بسیار مهمی است که می‌تواند نقش ارزنده‌ای در تحول نگرش جامعه نسبت به معلول داشته باشند.

منابع:

  • افروز، غلامعلی (۱۳۷۱) مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان عقب‌مانده ذهنی (چاپ ششم)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
  • اونپهام، آبراهام نفتالی (۱۳۷۵)، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها، ترجمه مرضیه کریم‌نیا، مشهد: آستان قدس رضوی
  • کریمی، یوسف (۱۳۷۹)، نگرش و تغییر نگرش. تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ اول
  • کوهن آرتور (۱۳۷۸)، تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی. مترجم دکتر غلامرضا کلدی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۷۸
  • میرخانی، مجید (۱۳۷۸)، مبانی توانبخشی (۱)، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 7 =