روش تحقیقمقالات رشته مهندسی

نگاهى به مبانى نظرى انرژى هسته اى

اتم در زبان یونانى به معنى تقسیم ناپذیر است. این ایده، زاده تفکر دموکریتوس فیلسوف یونانى در ۲۳۰۰ سال پیش است. براى او این تصور محال بود که اجسام مادى بتوانند بى حد و حصر تقسیم شوند. اما «جان دالتون» شیمیدان بود که نخستین نظریه اتمى نوین را ارائه کرد.

این تحقیق دانشجویی نگاهى به مبانى نظرى انرژى هسته اى مشتمل بر۵۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته مهندسی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

 • رادیواکتیویته. ۲
 • نیمه عمر. ۳
 • درون هسته. ۴
 • اسپین.. ۵
 • ایزواسپین و نیروى هستهاى… ۵
 • نیروى هستهاى قوى… ۶
 • نیروى هستهاى ضعیف… ۶
 • شکافت… ۷
 • گداخت… ۷

نگاهى به آمار تولید سلاح هاى هسته اى در کشورهاى مختلف… ۸

جهان همچون یک زرادخانه. ۸

چرخه سوخت هسته اى چیست؟. ۱۱

 • اکتشاف و استخراج.. ۱۲
 • آسیاب کردن.. ۱۲
 • تبدیل.. ۱۳
 • غنىسازى… ۱۳
 • ساخت میلههاى سوخت… ۱۴
 • انباردارى موقتى… ۱۵
 • بازفرآورى و انبار نهایى… ۱۶

آشنایى با اجزاى رآکتورهاى هسته اى… ۱۶

 • رآکتورهاى شکافت… ۱۷
 • قلب رآکتور ۱۸
 • واکنش زنجیرهاى… ۱۸
 • نخستین رآکتورهاى هستهاى… ۱۸

بمب هاى هسته اى… ۱۹

 • چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟. ۱۹
 • «پسربچه»:(Little boy) یک بمب شلیکى… ۲۰
 • «مرد چاق»(Fat man) : بمب انفجار درونى… ۲۱
 • بمب انفجار داخلى: بمب کثیف… ۲۳

مراحل انفجار داخلى… ۲۴

 • بمب هیدروژنى… ۲۵

بمب نوترونى… ۲۶

نگاهى به مبانى و کاربردها ۲۷

پزشکى هسته اى… ۲۷

نیم نگاه ۲۷

پزشکى هسته اى بهتر از رادیو درمانى… ۲۷

 • کاربردهاى تشخیصى پزشکى هستهاى… ۲۸
 • مواد رادیواکتیو به فرم مایع: ۲۹
 • تجهیزات لازم براى عکسبردارى… ۲۹
 • سىتى اسکن.. ۳۰
 • انواع MRI 32
 • درمان به کمک پزشکى هستهاى… ۳۴

نگاهى به عوارض انرژى هسته اى… ۳۶

بى خبر از خطر. ۳۷

نیم نگاه ۳۷

خطر تجهیزات الکترونیک…. ۳۷

 • سوانح هستهاى… ۳۸
 • بیمارى پرتوتابى… ۴۱
 • تاثیرهاى نامطلوب بر حیات گیاهى و جانورى… ۴۲

گزارشى از نخستین آزمایش پروژه منهتن.. ۴۶

گزارش مشاهده عینى توسط فیلیپ موریسون.. ۴۷

گزارش مشاهده عینى توسط انریکو فرمى… ۵۰

معضل بزرگ هسته اى… ۵۱

با زباله هاى هسته اى چه کنیم؟. ۵۱

زبالههاى حاصل از عملآورى سوخت رآکتور هسته اى… ۵۳

ملاحظات تکثیر. ۵۴

دور ریختن زبالههاى سطح بالا.. ۵۴

حوادث مرتبط با زباله رادیواکتیو.۵۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مهندسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نگاهى به مبانى نظرى انرژى هسته اى را در زیر می توانید ببینید.

رادیواکتیویته

در سال ۱۸۹۶ آنتوان هانرى بکرل (Becquerel) فیزیکدان فرانسوى که از کشف اشعه X به وسیله رونتگن مطلع شده بود، به دنبال یک رشته آزمایش روى سنگ معدنى به نام اورانیل، فعالیت هاى پرتوافشانى خود به خودى خاصى را کشف کرد و آن را «رادیواکتیویته» نام گذاشت.

درون هسته

مدل اتمى رادرفورد بیانگر این مطلب بود که هسته در وسط اتم داراى بار مثبت است و الکترون ها با بار منفى در اطراف آن قرار دارند. مدل اتمى بور هم مدل رادرفورد را کامل کرد و سازوکار منظمى را براى استقرار الکترون ها در اطراف هسته تدوین کرد. اما تفسیر و توجیه رادیواکتیویته تردیدى به جاى نمى گذارد که هسته ها خود مجموعه  مکانیکى پیچیده اى هستند که از اجراى سازنده متفاوتى تشکیل شده اند.

نیروى هسته اى ضعیف

یکى از ویژگى هاى بارز نوترون نیم عمر آن است. نوترون در حالت آزاد پس از ۱۸ دقیقه متلاشى و به یک پروتون و یک الکترون تبدیل مى شود. این مدت بسیار طولانى تر از تمام پدیده هایى است که با نیروى قوى سروکار دارد. نیرو هاى الکترومغناطیسى هم بر نوترون بدون بار عمل نمى کنند.

ساخت میله هاى سوخت

تولید میله سوخت، آخرین مرحله انتهاى جلویى در چرخه سوخت هسته اى است. اورانیوم غنى شده که هنوز به شکل UF6 است، باید به پودر دى اکسید اورانیوم (۲ UO) تبدیل شود تا به عنوان سوخت هسته اى قابل استفاده باشد، پودر ۲ UOسپس فشرده مى شود و به شکل قرص درمى آید.

واکنش زنجیره اى

یک نوترون کند، اورانیوم را مى شکافد حاصل علاوه بر هسته هاى کوچک تر تعدادى نوترون است که خود هسته هاى اورانیوم دیگر را مى شکافد. به این فرآیند واکنش زنجیره اى مى گویند که اساس کار رآکتور است.

بمب انفجار داخلى: بمب کثیف

انفجار درونى که در واقع عکس انفجار بیرونى است ماده و انرژى را چگال و متمرکز مى کند. ویرانى ساختمان بر اثر انفجار بیرونى باعث مى شود که ساختمان روى خودش آوار شود. اصطلاحاً گفته مى شود که «ساختمان از درون منفجر شده است.» انفجار درونى، آوار شدن از داخل است. درست مقابل انفجار بیرونى، یک کره توخالى پلوتونیوم مى تواند با چاشنى کروى انفجارى خارجى، از درون منفجر شده و به عنوان ماشه یک بمب شکافت هسته اى به کار رود.

کاربردهاى تشخیصى پزشکى هسته اى

در کلیه روش   هاى تشخیصى، نحوه عملکرد صحیح اندام هاى بدن در مقایسه با یک فرد سالم مقایسه مى شود. اتصال رادیو ایزوتوپ ها به ماده یا عضو مورد نظر به تشخیص و شناسایى پرتوهاى تابش شده و اندازه گیرى آنها کمک مى کند. در پزشکى هسته اى براى تشخیص معمولاً از یک سرى از مواد رادیواکتیو استفاده مى شود که یا به صورت گاز هستند و یا مایع که به بدن تزریق مى شوند.

تاثیرهاى نامطلوب بر حیات گیاهى و جانورى

بارش هاى رادیواکتیو ناشى از انفجارهاى عمدى یا غیرعمدى هسته اى و نشت مواد رادیواکتیو به ویژه زباله هاى هسته اى ذخیره شده یا در حال حمل مى تواند با آلوده ساختن خاک، هوا، آب و منابع غذایى که حیات جانداران به آنها وابسته است، اثرهاى زیست محیطى فاجعه بارى بر جاى بگذارند.

دور ریختن زباله هاى سطح بالا

نگاهى به مبانى نظرى انرژى هسته اى
زباله رادیواکتیو سطح بالا به طور موقت در استخرهاى سوخت مصرف شده و در تسهیلات ذخیره شبکه خشک (dry cask storge) نگهدارى مى شود.در ۱۹۹۷ در ۲۰ کشور که عمده انرژى اتمى جهان در آنها تولید مى شود، ظرفیت ذخیره سوخت مصرف شده در رآکتورها، ۱۴۸ هزار تن بود که ۵۹ درصد آن مورد استفاده قرار گرفت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مهندسی

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 6 =