نیروی محرکه در بالابرها

با توجه به عوامل مهم طراحی از جمله وزن، سروصدا، کنترل، اندازه و ابعاد، حجم و …. پیشنهاد می‌شود که از موتورهای برقی برای نیروی محرکه در بالابرها استفاده شود و با توجه به تحقیقات به عمل آمده تقریباً بیش از ۹۵درصد نیروی محرکه کرین‌ها از الکتروموتورها استفاده می‌شود.

مطلب نیروی محرکه در بالابرها مشتمل ۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

نیروی محرکه در بالابرها ۱

رسم دیاگرام خمشی تیر عرضی.. ۳

طراحی تیر اثر برش… ۱۲

محاسبه شاسی کالسکه. ۱۳

انتخاب تیر بر اساس خمشی.. ۱۵

طراحی تیر کالسکه. ۱۶

انتخاب تیرآهن با توجه به خمش…. ۱۶

انتخاب قطر محور برای چرخ های هرزگرد کالسکه. ۱۷

کوپلینگ‌ها ۲۴

محاسبات مربوط به کوپلینگ الکتروموتور و گیربکس وینچ.. ۲۴

ابعاد خار مربعی روی کوپلینگ… ۲۵

ناودانی زیر کالسکه. ۲۷

محاسبات قدرت محور کالسکه. ۲۸

محاسبات مربوط به چرخ دنده‌های کالسکه. ۲۹

محاسبه قطر محور محرکت کالسکه. ۳۴

طریقه اتصال ریل‌های عرضی به ریل‌های طولی جراثقال. ۳۸

محاسبه قطر پیچ‌ها در مقطع اتصال به ناودانی.. ۴۱

انتقال قلاب… ۴۵

بحثی کوتاه در مورد تیرهای خمیده و تنش‌های آن: ۴۵

کروکی یک قلاب یک طرفه برای محاسبات… ۴۸

قدرت محرک حرکت طول جراثقال. ۵۰

قطر محورهای هرزگرد حرکت طولی جراثقال. ۵۱

چرخ دنده‌های حرکت طولی جراثقال. ۵۳

اشاره ای در خصوص مونتاژ کردن قطعات جراثقال. ۵۹

ریل‌های عرضی.. ۶۰

معرفی سیستم اتصال ریل طولی و عرضی.. ۶۰

کالسکه و متعلقات آن. ۶۱

محور متحرک یا هرزگرد کالسکه. ۶۴

اجزای برقی سیستم. ۶۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله نیروی محرکه در بالابرها را در زیر می توانید ببینید.

نیروی محرکه در بالابرها

با توجه به عوامل مهم طراحی از جمله وزن، سروصدا، کنترل، اندازه و ابعاد، حجم و …. پیشنهاد می‌شود که از موتورهای برقی برای نیروی محرکه در بالابرها استفاده شود و با توجه به تحقیقات به عمل آمده تقریباً بیش از ۹۵درصد نیروی محرکه کرین‌ها از الکتروموتورها استفاده می‌شود.

انتخاب تیر بر اساس خمشی

در این مرحله لازم است ضریب اطمینان ۵/۲ را درنظر بگیریم:

بنابراین با توجه به مدول مقطع بدست آمد، تیر را بر اساس خمش طراحی می‌کنیم که تیرآهن با شماره IPE14 را انتخاب کرده که مشخصات آن به صورت زیر می‌باشد:

انتخاب تیرآهن با توجه به خمش

با توجه به جدول کوچکترین تیرآهن با شماره IPE10 دارای مدول مقطعی برابر ۹۰cm۳ می‌باشد که از مدول مقطع بدست آمده در محاسبات بزرگتر است. پس این تیرآهن برای خمش جواب می‌دهد که مشخصات آن به صورت زیر می‌باشد:

انتخاب قطر محور برای چرخ های هرزگرد کالسکه

از آنجایی که کالسکه باید روی ریل عرض حرکت کند، با توجه به بار وارده روی کالسکه انتخاب قطر چرخ حائز اهمیت است. برای این کار بحرانی‌ترین نیرویی که ممکن است روی این شافت از طریق چرخ (عکس‌العمل) وارد شود، موقعی است که بار به یکی از نقاط M یا N نزدیک شود.

نیروی وارده بر یک شافت

شکل ظاهری چهار محور برای چهار چرخ تقریباً به صورت شکل بالا می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود در وسط یک جا خار جهت اتصال به چرخ و ایجاد حرکت دورانی همراه آن و دو شیار مقابل آن که روی محیط پیش‌بینی شده است.

انتخاب بلبرینگ برای محور عرضی کالسکه

با توجه به اینکه می‌دانیم ضخامت نشیمن‌گاه بلبرینگ در ناودانی ساخته شده ۲۰ میلی‌متر می‌باشد، پس — پارامتر موجود در طراحی بلبرینگ پهنا آن می‌باشد. یعنی b=20mm. حال با توجه به جداول پیوست داریم:

محاسبات مربوط به کوپلینگ الکتروموتور و گیربکس وینچ

برای محاسبات مربوط به کوپلینگ‌ها ابتدا فرض می‌کنیم قطر شافت الکتروموتور ۵۰ میلیمتر باشد. در عمل ممکن است قطر شافت کمتر باشد که این باعث می‌شود ضریب اطمینان سیستم بالا رود. نقطه قابل ذکر این است که وینچ گیربکس مستقیماً به هم وصل می‌شوند.

ناودانی زیر کالسکه

از آنجایی که پهنای بلبرینگ انتخاب شده ۲۰mm می‌باشد، بهتر است ناودانی را از ورقی بسازیم که ضخامت آن ۲۰mm باشد. لازم به ذکر است که این ضخامت برای نشیمن‌گاه لایه خارجی بلبرینگ در نظر گرفته می‌شود. جنس آنها از ورق معمولی آهنی با  می‌باشد و از طریق جوشکاری به شاسی کالسکه وصل می‌شود.

محاسبات قدرت محور کالسکه

از آنجایی که یکی از محورهای کالسکه – می‌باشد، — آن محور چرخ دنده‌ای نصب می‌شود تا با — خروجی گیربکس درگیر شود و باعث به حرکت درآوردن کالسکه روی ریل عرضی گردد. نیروی محرکه کالسکه باید قادر باشد. برای به حرکت درآوردن کالسکه به نیروی اصطکاک حاصل از وزن بار و وزن کالسکه غلبه کند.

محاسبه قطر محور محرکت کالسکه

اولاً به علت اینکه محور، محور محرک می‌باشد و چرخ دنده‌ها روی آن سوار می‌شوند، طولش قدری از محورهای متحرک کالسکه بزرگتر می‌باشد. از طرفی با توجه به نیروهای وارده بر چرخ دنده نصب شده روی محور، نیروها و کوپل موثر بر آن در دو صفحه افق و قائم اثر می‌کنند

طریقه اتصال ریل‌های عرضی به ریل‌های طولی جراثقال

در دو انتهای ریل‌های عرضی ورق‌هایی جوش می‌دهیم برای محکمی و اطمینان از مقاومت اتصال ورق و تیر عرضی از نبشی‌ها استفاده می‌کنیم و از طراحی جوش این قسمت به علت ضریب اطمینان بالا صرف‌نظر می‌کنیم. پس برای اتصال بین تیر عرضی و ناودانی از پیچ استفاده می‌کنیم

بحثی کوتاه در مورد تیرهای خمیده و تنش‌های آن:

در تئوری تیرهای خمیده رابطه‌ی بین تنش در تارهایی که به فاصله y از صفحه‌ی خنثی قرار دارند به صورت  می‌باشد و نسبت به فاصله خطی می‌باشد. در صورتی که در مورد قطعاتی که قبل از بارگذاری خمیده هستند رابطه E با فاصله الیاف از صفحه خنثی خطی نیست و در روی صفحه خنثی مقدار تنش و تغییر شکل صفر است.

تعداد سیکل‌ها و توان جابجایی بار در یک ماشین بالابر و یا در یک کرین با سرعت عمل و زمان بلند کردن و زمین گذاشتن بار تعیین می‌شود و با معلوم بودن تعداد سیکل قلاب‌ها را گروه‌بندی می‌کنند. در یک انتخاب شکل قلاب‌ها اغلب زمان بارگیری و برداشت بار مدنظر می‌باشد که از لحاظ اقتصادی بودن مهم است.

کروکی یک قلاب یک طرفه برای محاسبات

با توجه به شکل مقابل در قسمت شافت قلاب یک تنش کششی وارد می‌شود که ماکزیمم آن در مقطعی که قوس دارد وارد می‌شود و در قسمت انحنای قلاب یک تنش مرکب ناشی از نیروی مستقیم  و ممان خمشی ناشی از این نیرو به وجود می‌آید که مقطع خطرناک I, II نشان داده شده در شکل هستند.

قدرت محرک حرکت طول جراثقال

برای حرکت طولی جراثقال از دو الکتروموتور در دو انتهای تیر عرضی استفاده می‌شود و برای بحرانی‌ترین حالت این قدرت را محاسبه می‌کنیم. در زمانی که کالسکه به انتهای حرکت عرضی خود منتقل می‌شود، بارهای وارده روی تیر در این لحظه عبارتند از:

قطر محورهای هرزگرد حرکت طولی جراثقال

برای حرکت جراثقال نیاز به چهار محور داریم که قرقره‌ها روی این محورها نصب می‌گردند که دو عدد آنها محرک و دو عدد دیگر متحرک (هرزگرد) می‌باشند. در داخل ناودانی، دو طرف ریل‌های عرضی قرار می‌گیرند.

اشاره ای در خصوص مونتاژ کردن قطعات جراثقال

  1. ریل‌های طولی

ابتدا در طول سالن ریل‌های طولی جراثقال با دهانه‌های مشخص شده نصب می‌گردند که ابعاد و شماره تیرآهن طولی قبلاً محاسبه شده است.

روی این ریل‌ها از کالسکه جهت حرکت کردن طولی در سالن و اتصال ریل عرضی به طولی استفاده می‌گردد. برای امکان حرکت روی این ریل، باید در سطح فوقانی آن تسمه راهنما نصب کنیم تا کالسکه در امتداد آن حرکت نماید و از مسیر منحرف نشود.

ریل‌های عرضی

همانطوری که از نامش پیداست، از ریل‌های عرضی جهت حرکت کالسکه در عرض سالن بکار گرفته می‌شود.

جزئیات و نحوه اتصال این ریل با ریل طولی در متن پروژه ذکر شده و شکل آن نیز نمایش داده شده است.

معرفی سیستم اتصال ریل طولی و عرضی

قطعه شماره ۱: تسمه روی ریل طولی جهت راهنمایی چرخ کالسه در امتداد آن است. دقیقاً این تسمه در قسمت فوقانی ریل عرضی هم بکار گرفته می‌شود.

قطعه شماره ۲: قسمتی از ریل طولی نشان داده شده است.

قطعه شماره ۳: ناودانی ساخته شده با ورق به ضخامت ۲۰ میلیمتر که جهت اتصال ریل طولی به ریل عرضی حرکت کالسکه در امتداد طولی بکار گرفته می‌شود.

کالسکه و متعلقات آن

در شکل زیر فقط شاسی کالسکه و ناودانی زیر آن نشان داده شده است.

محل قرار گرفتن شاخص‌هاس محرک و متحرک روی ناودانی نشان داده شده است. موقعیت و قرار گرفتن وینچ، الکتروموتور و گیربکس قبلاً بیان شده است و شکل مربوط به آنها نیز نشان داده شد.

محور متحرک یا هرزگرد کالسکه

این محور دقیقاً مشابه محور محرک است که در صفحات قبل به توضیحات درباره آن اشاره شده است. تنها فرقی که وجود دارد، این است که این محور کوتاهترین محور محرک است. درپوش‌های این قسمت در هر طرف بدون سوراخ هستند.

اجزای برقی سیستم

نیروی محرکه در بالابرها

برای کل سیستم ذکر شده مجموعاً چهار الکترو موتور مورد نیاز است که قدرت مورد نیاز در بخش‌های گذشته محاسبه شده است. دو عدد از این الکتروموتورها در دو طرف ریل‌های طولی، جهت حرکت طولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.