نواحی بیوجغرافیایی

در این جا توجه به مفهوم کمی اندمیم شده است. این مفهوم مدتها پیش به وسیله تاکسونهایی که هیچ جای دیگری یافت نمی شوند مشخص می شود.

این تحقیق دانشجویی نواحی بیوجغرافیایی مشتمل بر۴۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته تاریخ و جغرافیا

فهرست مطالب

نواحی بیوجغرافیائی.. ۲

همبستگی های پراکنشی.. ۳۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته تاریخ و جغرافیا

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نواحی بیوجغرافیایی را در زیر می توانید ببینید.

نواحی بیوجغرافیائی

تاکسونهایی بومی ممکن است زیر  گونه گدز یا گروههایی از گونه های باشند. یک مثال از یک ناحیه اندمیم جزایر هاوایی است. تاکسونهایی بومی هاوآیی شامل چهار گونه از گیاه جنس Keysseria می باشد گیاهی بوته ای و Perennial که در هاوآیی در bog هایی باز با ارتفاع بین m1000 تا m1700 یافت می شود ۱۰ گونه از این جنس به طور عمده در غرب هاوآیی یافت می شوند که ۸ گونه آن از گینه جدید بافت شده است

همبستگی های پراکنشی

همبستگی های پراکنشی فرضی شیوه غالب اما بحث انگیز بیوجغرافیایی از زمان Wallace و داروین بوده اند. مثالی درباره همبستگی های پراکنشی فرضی مجددا به وسیله جزایر هاوایی در اختیار قرار گرفته است. این جزایر، -به واسطه بیوتای به شدت اندمیک، که شامل تعداد زیادی حشرات بومی (شکل ۳۷-۸) و پرندگان خشکی مقیم (شکل ۳۸-۸) می باشد.

کلادوگرام

نکته قابل توجه در این جا این است که همبتسگی های پراکنشی را می توان به صورت کلادوگرام نمایش داد، این کلادوگرام در هر مورد خاص ممکن است از برخی جهات حاوی بار اطلاعاتی باشد یا نباشد البته دارای بار اطلاعاتی بودن کلادوگرام به معنای صحت کلادوگرام نیست، اما فقط به این معنی است که همبستگی های پراکنشی ممکن است برخی اوقات یک جنبه کلادیستیک داشته باشند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته تاریخ و جغرافیا

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 15 =