پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه شهر مقدس مشهد در برهه ای مغفول از حکمت و فلسفه و در خلأ عالمان متعمق و حکیم ، مواجه بروز افکار حادّ و  خصمانه در مبارزه با حکمت شد ، چهره فلسفه ستیزان عنوان گرفته از عالمانی شد که خود را تنها وارث علم و دانش نبوی و طریقه سلوک علمی و عملی خود را انحصارا برگرفته از متن دین و معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت میدانستند و هر گونه تفسیر و برداشت خود را از آیات و روایات صرفا عین مراد شریعت و دین قلمداد می کردند .

مطلب پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه مشتمل ۸۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات ۴

فصل دوم

۲-۱- توصیف ۱۱

۲-۱-۱- عقلائیت و خرد ورزی ۱۱

۲-۱-۲- نفی اخباری گری ۱۲

۲-۱-۳- نفی عقل فلسفی ۱۳

۲-۱-۴- مفهوم عقل در دیدگاه تفکیک ۱۶

۲-۱-۵- کیفیّت پیدایش معرفت ۲۲

۲-۱-۶- ارزش معلومات ۳۴

۲-۱-۷- فلسفه ستیزی ۳۸

نفی فلسفه به صراحت ۳۹

استدلال بر تباین کلّی فلسفه و شریعت ۴۰

۲-۱-۸- از افراط تا تعدیل ( از فلسفه ستیزی تا فلسفه پذیری ) ۴۷

۲-۲- تحلیل ۶۱

۲-۲-۱- واژه شناسی ۶۱

معرفت شناسی ۶۱

۲-۲-۲- پیشفرضها ۶۲

۲-۲-۳- پیشفرضهای رقیب ۶۳

۲-۲-۴- لوازم پیشفرضها ۶۴

۲-۲-۵- نظام بحث ۶۵

۲-۳- نقد وبررسی ۶۷

۲-۳-۱- نقد زبانی ۶۷

۲-۳-۲- سازگاری درونی ۶۸

۲-۳-۳- سازگاری برونی ۷۰

۲-۳-۴- سازگاری با واقع ۷۲

منابع و مآخذ ۸۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه را در زیر می توانید ببینید.

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه

کلیـات

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه شهر مقدس مشهد در برهه ای مغفول از حکمت و فلسفه و در خلأ عالمان متعمق و حکیم ، مواجه بروز افکار حادّ و  خصمانه در مبارزه با حکمت شد ، چهره فلسفه ستیزان عنوان گرفته از عالمانی شد که خود را تنها وارث علم و دانش نبوی و طریقه سلوک علمی و عملی خود را انحصارا برگرفته از متن دین و معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت میدانستند و هر گونه تفسیر و برداشت خود را از آیات و روایات صرفا عین مراد شریعت و دین قلمداد می کردند .

عقلانیت و خرد ورزى

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است ، که عموم تفکیکیان پیرو مکتب عالی شأن اجتهاد در “فروع” و به اصطلاح مکتب “اصول” در مقابل اخباری گری می باشند ، با این وصف آنها در اصول دین به مشی اصولی پایدار نمانده و راه دیگری را برای خود برگزیده اند که اگر چه تلاش کرده اند از عقل اصطلاحی فاصله بگیرند

نفى عقل فلسفى

مفهوم عقل و عقل‌گرایى در این دیدگاه با آنچه در فلسفه از آن مراد مى‏کنند تفاوت اساسى دارد . تلاش نه تنها بر نفى عقل فلسفى متمرکز است که سعی شده‌است تفسیر فلسفه از عقل را مغایر با مراد قرآن کریم و روایت و حتى عرف از عقل ، جلوه دهند .

مفهوم عقل در دیدگاه تفکیک‏

با فاصله گرفتن از اخبارى و نفى عقل فلسفى مفهوم نوینى براى « عقل و علم » ارائه مى‏گردد تا در پرتو آن بتوان منبع اصیل معرفت را جستجو نمود :

« حقیقت عقل که معقولات با آن درک مى‏شود و حقیقت علم که با آن معلومات درک مى‏شود همان نور متعالى است .»

کیفیّت پیدایش معرفت‏

نیازمند است آنچه مختصر در باب تبیین مراحل نظریه پردازى معرفت مذکور افتاد با بسط نسبى و ارجاع لازم دنبال نمائیم . معرفت انسانى در این دیدگاه به دو قسم تقسیم شده است :

ارزش معلومات :

تبیین میزان واقع‌نمایى ادراکات مسأله‏اى مهم در تمام مکاتب معرفتی و دیدگاههای شناختی است . در دیدگاه تفکیک‌گرایان ، ادراکات بشرى که برخاسته از علوم مفهومى است در ارزش خویش به هیچ انگاشته شده‏اند .

فلسفه ستیزى

با مرور در نصّ دعاوى معرفت‌شناسانه این دیدگاه مشهود گشت که در نظر این داعیه‌داران ، روش‏هاى معرفتى دیگر اعم از فلسفى یا عرفانى به کلّى مطرود است . اینک این دیدگاه گام دیگرى در نفى این روش‏ها برمى‏دارد .

نفى فلسفه به صراحت

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه در این جهت در سخنان اهل تفکیک بسیار متداول و شایع ، سخن وجود دارد نمونه‏هایى براى مطلب کافى به نظر مى‏رسد .

فلاسفه اسلام منهدم‌کننده اسلام هستند و خدمت‌گزار آن نیستند

استدلال بر تباین کلّى فلسفه و شریعت

مبرّر سخن در نفى و نقض کلّى فلسفه (مضاف بر خارجى انگاشتن حوزه جغرافیایى پیدایش فلسفه از حوزه اسلام ) مطالب ذیل است :

– وجود اختلافات بسیار در آراء فلسفى .

پیشفرضهاى رقیب

– پیشفرض ابتناء همه معرفت انسان بر تذکر ، و بنیان‏گذارى تذکر بر عوالم ذرّ ، مبتلا به پیشفرضهاى معارض دیگرى است از قبیل عدم تمامیت این پیشفرضها در توجیه معرفت حصولى و کسبى ، زیرا انسان در زمینه‏هاى مختلف تلاش مى‏نماید

لوازم پیشفرضها

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه بسیارى از پیشفرضها همسو با این مطلب است که رأى به معرفت فطرى و نقش انحصارى و مستقیم خداوند براى آن را تحکیم بخشد لازمه این گونه مطالب است که این دیدگاه را به تخطئه کسب و نظر و کشف و شهود و بى‏فایده بودن علم حصولى و حضورى وادار نموده است، و به تخریب مبانى عقلانى و فلسفى نیز همت گماشته است .

نظام بحث ‏

– اهل تفکیک در صدد ارائه تصویرى براى عقل متفاوت از تصویر شایع آن ( نیروى ادراکى در انسان ) به تلاشى دست زدند که عقل‌گرایى فلاسفه را حاشیه افراط و عقل‌گریزى اخبارى را حاشیه تفریط نامیدند و راه میانه را در انحصار تفکیک‌گرایی دانستند و تفسیر خویش را همان مراد و منظور شریعت از عقل معرفى نمودند .

 سازگارى درونى‏

۱- چنانچه در تأکیدات مکرر این دیدگاه شاهد بودیم در ایجاد معرفت ، هیچ چیز ؛ عامل یا مانع ، دخالت ندارد نه طاعت مُعدّ است و نه معصیت مانع ، زیرا معرفت صنع خداوند است و احدى در آن نقش ندارد چنانچه حتى پیامبر به عنوان معلّم نیز کوچکترین نقشى ندارد .

سازگارى با واقع

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه معنایى که این دیدگاه براى عقل برگزیده و براساس آن همه اندیشمندان را تخطئه نموده است فى‌نفسه چه اندازه مى‏تواند صحیح باشد . آیا واقعاً تفسیر این دیدگاه تصویرى غریب و ویژه از عقل نیست ؟

بیگانه‌انگارى

سخن دیگرى که در طرد کلّى فلسفه به آن استناد شده ، بیگانه‌بودن علوم فلسفى از حوزه علوم الهى و اسلامى است . تصور شده‌ مضاف بر این‌که حوزه جغرافیائى پیدایش و رشد فلسفه از حوزه پیدایش اسلام ، جداست ، راهیابى این علوم به میان مسلمانان و کاربرد و استفاده از آنها ریشه در اغراض و مقاصد سیاسى دارد

ماجراى اختلاف آراء فلسفى‏

از دیگر مستمسکات دیدگاه تفکیک در طرد فلسفه ، وانمود کردن اختلاف‌آرا در تاریخ فلسفه است . تاریخ فلسفه مشحون است از نظامهاى متعارض و آراء متناقض که هر یک میراث‌خوار نابودى یکدیگرند . ارسطو در باب معرفت‌شناسى و جهان‌شناختى آراء متناقض با استاد خویش افلاطون ، ارائه داده است .

– ماجراى ربط عقل و دین ( فلسفه و وحى )

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه  همه آنچه دیدگاه تفکیک در معرفت‌شناسى بر آن اصرار دارد ، این مطلب است که فلسفه و عرفان با وحى کاملاً متناقض و متضاد هستند و باید حوزه این معارف را از یکدیگر جدا کرد . و اصولاً نهادن نام تفکیک بر این دیدگاه از همین جا سرچشمه   مى‏گیرد .

منـابع و مـآخـذ

  • اصفهانی میرزامهدی ، اعجاز القرآن ، مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، شماره ۱۲۴۱۲ .
  • اصفهانی میرزامهدی ، ابواب الهدی ، مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، شماره ۱۲۴۱۲ .
  • اصفهانی میرزامهدی ، معارف القرآن ، مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، شماره ۸۴۷۲ .
  • تهرانی میرزاجواد ، بحثی در فلسفه بشری و اسلامی ، تهران بنیاد بعثت
  • تهرانی میرزاجواد ، عارف و صوفی چه می گویند ، چاپ دوم ۱۳۵۹ .
  • تهرانی مبرزاجواد ، میزان المطالب ، قم ، مؤسسه در راه حق ، چاپ چهارم ۱۳۷۴ .
  • حلبی شیخ محمود ، التوحید و العدل ، مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، ۲۴۳۴۹ .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.