نقش مکتب کارکردگرایی ساختاری در حوزه نظریه های جامعه شناسی

بحث مشتق در اصول یکی از مباحث مهم در بحث الفاظ هست.

گفته بودیم در تقسیم بندی ابتدایی که اصول یک بخش الفاظ دارد و یک بخش هم اصول لفظیه. در بحث الفاظ مباحث ادبی و بلاغی بحث می‌شود ولی تکرار بحث های بلاغت نیست بلکه به شکل کامل و وسیع و دقیق بحث می‌شود.

چکیده

یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور به این مورد پرداخته می شود.

مشتق از جمله مباحث الفاظ است که در اصول فقه از آن یاد می شود زمانی سخن از مشتق به میان خواهد آمد که که ماهیتی متلبس به وصفی گردد حال یا در زمان گذشته متلبس بوده و یا حال و یا آینده .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۱۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۲

معنی مشتق.. ۳

کلام علما در معنی مشتق و اقسام آن.. ۵

کاربرد مشتق اصولی.. ۷

تفاوت مشتق اصولی و مشتق نحوی.. ۹

شرایط مشتق اصولی.. ۱۲

ضابطه کلی برای مشتق اصولی.. ۱۴

نتیجه گیری.. ۱۵

طرح چند سوال مرتبط با بحث… ۱۷

منابع.. ۱۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از  نقش مکتب کارکردگرایی ساختاری در حوزه نظریه های جامعه شناسی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
بحث مشتق در اصول یکی از مباحث مهم در بحث الفاظ هست.

گفته بودیم در تقسیم بندی ابتدایی که اصول یک بخش الفاظ دارد و یک بخش هم اصول لفظیه. در بحث الفاظ مباحث ادبی و بلاغی بحث می‌شود ولی تکرار بحث های بلاغت نیست بلکه به شکل کامل و وسیع و دقیق بحث می‌شود.

چکیده

یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور به این مورد پرداخته می شود.

مشتق از جمله مباحث الفاظ است که در اصول فقه از آن یاد می شود زمانی سخن از مشتق به میان خواهد آمد که که ماهیتی متلبس به وصفی گردد حال یا در زمان گذشته متلبس بوده و یا حال و یا آینده .

معنی مشتق

اولین نکته ای که باید بحث بشود به عنوان ورودی بحث این است که بگوییم مشتق چیست؟ گفته می‌شود مشتق در لغت اخذ چیزی از چیز دیگری است. مثلا می‌گوییم ماست از شیر گرفته شده است. و در اصطلاح صرفی‌ها مشتق به این معناست که واژه‌ها و کلمات مبدأ اشتقاقی دارند مثلا فعل ماضی از مصدر تا آخر که یکی از دیگری اشتقاق می‌گیرد.

کلام علما در معنی مشتق و اقسام آن

سیدالاستاد

سید الاستاد معنای مشتق را با تنظیر و تمثیل و اقسام بیان می‌کند و می‌فرماید: لفظی که وضع می‌شود برای معنا به دو قسم است: یا مشتق است یا جامد. و لفظ مشتق عبارت است از لفظی که دارای دو وضع است: ۱. وضعی برای ماده و وضعی برای هیئت مثل عالم که علم ماده است و وضع مستقل دارد برای معنایی و عالم هیئت است و وضع دارد برای فردی که دانا باشد و دارای علم که این را وضع نوعی می‌گفتیم.

مؤید محقق خراسانی

محقق خراسانی مؤیدی را ذکر می‌کند، می‌فرماید: زوج در فقه تحت پوشش بحث مشتق قرار گرفته در بحث مرضعه. فخر المحققین فرزند علامه حلی در ایضاح الفوائد که شرح قواعد هست می‌فرماید: اگر ارضاعی باید در احدی الکبیرتین که این مطلب را شهید ثانی آورده است که اگر یک مردی سه تا زن داشته باشد

کاربرد مشتق اصولی

یکی از کاربرد های مشتق اصولی در علم کلام است که ما به  ذکر دو مثال اکتفا می کنیم.

در آیات و روایات از کلمات مشتق استفاده شده اما گاها دیده میشود در ترجمه و تفسیر آن قواعد مشتق لحاظ نشده است!

تفاوت مشتق اصولی و مشتق ادبی

بین معناى مشتق در مباحث علم اصول فقه با آنچه که در اصطلاح ادبى و علم صرف و نحو رائج است , تفاوت وجود دارد.

مشتق در اصطلاح علم صرف و نحو، در مقابل لفظ جامد بکار مى رود و انواع آن محدود و محصور مى باشد و در کتب ادبى به افعال، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مسبهه و … تعداد و احصاء گردیده است.

توضیح مطلب:

براى مشتقات در رابطه با مبدأ اشتقاق و انقضاى زمان یا عدم آن سه حالت متصور است، مثلا اگر پرویز در روز جمعه تقى را مورد ایراد ضرب قرار داده و یا به قتل رسانده است اطلاق لفظهاى ضارب و یا قاتل بر پرویز به اعتبار روزهاى قبل از جمعه و روزهاى بعد از آن سه حالت دارد:

ثمره بحث:

بحث فوق ثمرات زیادى در فقه دارد مثلا در آداب اسلامى آمده است که قطع اشجار مثمره زشت و ناپسند است، لذا این بحث مطرح مى گردد که منظور از مثمره چیست؟ آیا تنها درختانى است که هم اکنون میوه دارند یا درختانى که سابقا میوه داشته اند نیز شامل مى گردند؟ پاسخ این سئوال مبتنى بر بحث ما نحن فیه است.

شرایط مشتق اصولی

الف) مشتق اصولی باید جاری بر ذات باشد؛ یعنی حکایت از آن ذات بنماید و از حیث این همانی وجود داشته باشد؛ مانند: زید کاتب، عمرو مجروح، حمید جالس، زینب طالبه و غیره. بدین ترتیب افعال و مصادر چون بر ذات جاری نیستند، جزء مشتقات اصولی محسوب نمی شوند.

نکته

اتصاف ذات به یک معنا در مشتقات متفاوت است، گاهی از امور فعلی است، مثل نشست و برخاست که به محض نشستن کسی که ایستاده، حالت ایستادن از او برطرف می‌شود و گاهی از اموری است که به صورت ملکه در ذات ثبات پیدا کرده است؛ مانند مجتهد.

ضابطه کلی برای مشتق اصولی

(۱)– مصنف «ره» با توجه به تعمیم محل نزاع و دخول بعضی از جوامد در محل بحث، یک قاعده کی برای مشتق بیان کرده اند که :

هر عنوانی که مفهومش از ذات، انتزاع شده باشد منتها به لحاظ اتصاف آن ذات به صفاتی خارج از ذاتیات است در محل نزاع در بحث مشتق، داخل است خواه آن صفات خارجی، عرض باشد

نتیجه گیری

مراد از مشتق در محل نزاع، مطلق مشتق نیست که شامل افعال و مصادر هم بشود بلکه مقصود از مشتق در محل بحث، مفهومی است که منتزع است از ذاتی به ملاحظه اتصاف آن ذات به مبدأ خواه آن اتصاف صدوری باشد مانند «ضارب» که منتزع است از ذات به ملاحظه اتصاف او به فعلی که صادر است از او یا انتزاعی باشد

منابع

[۱]. شرح کنایه الاصول- محمدمسعود عباسی.

[۲]. سبحانی: درس خارج ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بحث مشتق اصولی.

[۳]. سبحانی، جعفر؛ الموجز فی اصول الفقه.

[۴]. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایه الاصول.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.