نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند.

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: ۱۳۷۸-۴۰)

مطلب نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه مشتمل بر ۱۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

نقش سازمان  های غیردولتی در توسعه: ۶

نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه اقتصادی : ۱۰

نتیجه گیری : ۱۴

منابع: ۱۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند.

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: ۱۳۷۸-۴۰)

نقش سازمان  های غیردولتی در توسعه:

سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند. زیرا سازمانهای مذکور می‌توانند با ایفای نقشهای مختلف، بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور موثری در فرآیند توسعه عمل کنند.

نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه اقتصادی :

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی در بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است و دستیابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می‌آید(‌نراقی، ۱۳۷۵، ۳۳)

نتیجه گیری :

سازمانهای غیردولتی به عنوان نهادهایی خودجوش قادرند تا با ایفای نقش‌های مختلف به همراه سازمانهای دولتی و خصوصی راههای توسعه را هموار سازند، این سازمانها با ارائه خدمت به بخش‌های نیازمند در جامعه، تسهیل کننده فرایندهای تحول در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در سطح جامعه می‌باشند.

منابع:

  • ترنر ، مارک، هیوم ، دیوید – حکومتداری، مدیریت و توسعه ، ترجمه عباس منوریان، انتشارات آموزش مدیریت دولتی –۱۳۷۹
  • نظری، محمد رضا – سازمان های غیردولتی در سیاست- شماره ۵۰۴ روزنامه شرق – ۱۳۸۴
  • جمشیدی، مژگان. تشکل‌های زیست محیطی در مسیر توانمندسازی- شماره ۳۱۷ روزنامه شرق –۱۳۸۳
  • ؟ – سازمان های غیردولتی و انبوهی از مشکلات- نشریه نوروز ۳۰/۷/۸۰
  • مقدس، جلال- مدیریت و توسعه- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی – ۱۳۷۸
  • الوانی، سید مهدی- سازمانهای غیر دولتی و توسعه- شماره ۱۴ نشریه مدیریت و توسعه –۱۳۸۱
  • کیا،کریم- مدیریت و توسعه ( جزوه چاپ نشده) دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس –۱۳۸۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.