نقش زن – زن در ترازوی سخن سعدی – پرشین مقاله

زن در ترازوی سخن سعدی

نقش زن  در این مقاله با توجه به کلیات سعدی و در نظر نظر او درباره‌ی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان مقدمه‌ای درباره‌ی دیدگاه سعدی و تفاوت زنان معرفی شده در بوستان و گلستان بر اساس همین دیدگاه به نقش‌های گوناگون زنان در آثار سعدی مانند زن در مقام مادر، زن در نقش دختر، و نقش زن در مقام همسر پرداخته می‌شود. سپس با توجه به حکایات مربوط به زنان ملاک‌های جامعه‌ی روزگار سعدی مانند توجه به زیبایی، عدم رعایت هم شأنی، کدخدا منشی پیران و بزرگان در حل مشکلات، تعدد زوجات، ناسازگاری داماد و مادرزن و آزارهای جنسی بررسی شده است.

این تحقیق دانشجویی زن در ترازوی سخن سعدی  مشتمل بر۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

نقش زن

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

«نقش‌های مختلف زنان در آثار سعدی». ۵

ملاک‌های جامعه روزگار سعدی و زن.. ۸

«دریافت بعضی از نکات اعتقادی سعدی در مورد زنان از خلال حکایت‌ها». ۱۱

فضایل و رذایل زنان از نظر سعدی با توجه به گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان در باب هفتم. ۱۵

سخنان برجسته سعدی در مورد زنان.. ۱۶

نتیجه‌گیری.. ۱۷

پی نوشتها ۱۹

فهرست منابع و مأخذ.۲۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله زن در ترازوی سخن سعدی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله زن در ترازوی سخن سعدی را در زیر می توانید ببینید.

نقش زن در خانواده

ملاک‌های جامعه روزگار سعدی و زن

نقش زن ،از آثار سعدی برمی‌آید که زیبایی یکی از مهمترین ملاک‌ها برای گزینش همسر در جامعه‌ی او بوده و این امر هم از طرف مردان و هم از طرف زنان مورد توجه قرار می‌گرفته است.سعدی از زنی به غایت زشت روی سخن می‌گوید. زنی که به سن ازدواج رسیده و با وجود داشتن جهیزیه و مال کسی حاضر به ازدواج با او نبوده است لذا او را به حکم ضرورت به همسری مردی کور در می‌آورند پدر فقیر این دختر به کسانی که می‌گفتند اکنون که طبیبی حاذق پیدا شده چرا دامادت را معالجه نمی‌کنی؟ می‌گوید: شوی زن زشت روی نابینا به(۲۸).

نقش‌های مختلف زنان در آثار سعدی

سعدی که در کودکی پدر خود را از دست داده و در آغوش دلپذیر مادر بزرگ شده است علاوه بر آنکه با یتیمان درد آشناست و سروده:

مرا باشد از درد طفلان خبر                      که در طفلی از سر برفتم پدر(۱۴)

به ارزش مادر بسیار واقف است.او در چند حکایت مقام و ارزش مادر را بیان نموده است.نقش زن در گلستان آمده که پسر سرهنگی به فرزند هارون‌الرشید دشنام مادر می‌دهد جلسه‌ای تشکیل می‌گردد تا جزای چنین کسی را مشخص کنند هر کس نظری می‌دهد یکی به کشتن، یکی به مصادره و دیگری به زبان بریدن، اما هارون به ترک مخاصمه و گذشت دعوت می‌کند و می‌گوید اگر به ضرورت انتقام‌خواهی تو نیز به مادر او دشنام بده(۱۵).

دریافت بعضی از نکات اعتقادی سعدی در مورد زنان از خلال حکایت‌ها»

مردان یک گام جلوتر از زنان:سعدی به نسبت آن روزگار که تا امروز نیز ادامه یافته از بعضی جهات مانند نیروی جسمانی و جنگاوری مردان را از زنان برتر دانسته است. امروزه نیز بسیار استعمال می‌شود که مردی بگوید اگر چنین کنم یا چنان نشود مرد نیستم که زنم، شواهد شعری این مطلب در آثار سعدی بسیار است

مرد و زن گر به جفا کردن من برخیزند
گر بگردم زوفای تو نه مردم که زنم

مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد
در کوی وفا مرد خوانش که زن است آن

لاف مردی زنی و زن باشی
همچو خنثی مباش نر ماده

پیدا شود که مرد کدام است و زن کدام
در تنگنای حلقه‌ی مردان به روز جنگ

نتیجه‌گیری

هر جا که سعدی نقش زن را مایه‌ی رنج و گران باری دانسته یا رها کردن آن را توصیه نموده هنگامی بوده است که در مقام شمار صفات منفی زنان بوده و احساسات و غیرتش تحریک شده بوده است و آن سخنان از نوع غلبه‌ی احساس در اندیشه می‌باشد البته نباید انتظار داشت که در حکایات مربوط به زنان سعدی فقط نیکویی و جلوه جمال زنان را به تصویر کشیده باشد زیرا سعدی شاعری واقع‌گرا است و هم چنانکه دنیا دارای فراز و نشیب و ضعف و کاستی است آثار سعدی که آیینه‌ی واقع نمای این عالم است نیز عاری از نقص‌های مزبور نمی‌باشد.

نقش زن در خانواده واجتماع

فضایل و رذایل زنان از نظر سعدی با توجه به گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان در باب هفتم

الف) خوبی، فرمانبری و پارسایی:

– زن خوب فرمانبر پارسا            کند مرد درویش را پادشا (۸۶)

ب) موافقت با همسر:

– برو پنج نوبت بزن در برت                           چو یاری موافق بود در برت (۸۷)

پ) غمگساری شوهر:

– همه روز اگر غم خوری غم مدار   که شب غمگسارت بود در کنار (۸۸)

ت: دوستی با شوهر:

– کراخانه آباد و همخوا به دوست        خدا را برحمت نظر سوی اوست (۸۹)

ث: مستوری و خوبرویی:

– چو مستور باشد زن و خوبروی         به دیدار او در بهشت است شوی (۹۰)

مقاله نقش زن درخانواده

سخنان برجسته سعدی در مورد زنان

نقش زن ، بعضی از سخنان سعدی در مورد زنان به جهت ویژگی مردمی وعامیانه و از انجا که به کلام متکلف آلوده نگردیده و جهت سلامت لفظ در عین غلبه معنا قبول عام یافته و ضرب‌المثل گردیده که به برخی از آنها اجمالا اشاره می‌گردد.

– از دریچه چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر کردن (۱۰۳)

– ای مردان بکوشید یا جامه‌ی زنان بپوشید (۱۰۴)

– بگفت آنجا پری رویان نغزند
چو گل بسیار شد پیلان بلغزند (۱۰۵)

– چه خوش گفت زالی به فرزند خویش
چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن (۱۰۶)

گر از عهد خودیت یاد آمدی
کهبیچاره بودی در آغوش من

نظرات بسته شده است.