نقش زبان در ایجاد ارتباط

جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این فصل توجه خود را معطوف به کاربرد اصلی زبان ، یعنی ارتباط ، خواهیم کرد. خواهیم دید ارتباط چه مشکلاتی برای کاربرد شناسی ایجاد می‌کند و دارای کدام ساخت است . در نهایت به برخی موضوعات ویژه در کاربرد‌شناسی خواهیم پرداخت.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

طرح مسئله. ۱

(الگوی  پیام ارتباط زبانی). ۴

مشکلات موجود در الگوی پیام. ۸

رویکردی استنتاجی به پدیده‌ ارتباط.. ۱۵

فرض ها ۱۷

فرض زبان (LP ). 17

فرض ارتباطی (CP) 18

فرض تحت اللفضلی بودن (LP) 18

فرض های محاوره ای (Con Ps). 18

ارتباط مستقیم و تحت اللفضلی: ۱۹

استراتژی مستقیم.. ۱۹

استراتژی تحت اللفضلی: ۲۲

ارتباط غیر تحت اللفضلی: ۲۳

اغراق: ۲۳

طنز، طعنه: ۲۴

صنایع ادبی: ۲۴

مجاز: ۲۴

استعاره: ۲۴

ارتباط غیر مستقیم: ۲۶

نتیجه: نظریه های استنتاجی و الگوی پیام. ۲۸

گفتمان و محاوره. ۲۹

زبان و بافت… ۳۰

ساخت محاوره به ترتیب زمان.. ۳۲

صحت گشایی.. ۳۲

۱- عادی و روزمره. ۳۲

۲- غیررسمی.. ۳۳

۳- رسمی.. ۳۳

نوبت گیری.. ۳۳

پایان صحبت… ۳۴

جملات اجرایی.. ۳۵

کنش های کلامی.. ۳۷

معنا، گفتار، و دلالت… ۴۰

معنای متکلم.. ۴۰

پیش فرض کاربرد شناختی.. ۴۳

انواع پیش فرض: ۴۳

ارجاع متکلم.. ۴۵

ارجاع تحت اللفضلی مفرد. ۴۵

ارجاع مفرد غیرتحت اللفضلی.. ۴۵

ارجاع مفرد غیرمستقیم.. ۴۶

نتیجه. ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش زبان در ایجاد ارتباط را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این فصل توجه خود را معطوف به کاربرد اصلی زبان ، یعنی ارتباط ، خواهیم کرد. خواهیم دید ارتباط چه مشکلاتی برای کاربرد شناسی ایجاد می‌کند و دارای کدام ساخت است . در نهایت به برخی موضوعات ویژه در کاربرد‌شناسی خواهیم پرداخت.

طرح مسئله

شاید رایج‌ترین ویژگی تعامل انسان که به سختی آن را قابل ملاحظه می‌دانیم، این است که ما صحبت می‌کنیم. بعضی اوقات با اشخاص خاص، بعضی اوقات با هر کس که گوش می‌دهد، و در زمانی که کسی را برای گوش کردن نمی‌بابیم، با خودمان صحبت می‌کنیم. اگرچه زبان انسان، نقش‌های بسیار متنوعی را ایفاء میکند- از بیدار کردن کسی در صبح زود با گفتن تا نامگذاری یک کشتی با گفتن ولی در اینجا به آن کاربرد‌‌های زبان خواهیم پرداخت که برای ارتباط انسان، ابزاری است.

(الگوی  پیام ارتباط زبانی)

در چهل سال گذشته متداولترین و معروف ترین برداشت از ارتباط زبانی انسان، آن چیزی  بوده که ما آن را الگوی پیام می‌نامیم . وقتی الگوی پیام به عنوان یک « فرستنده» و شنونده به عنوان یک گیرنده فر ض می‌شود، و مسیر کلامی – گوشی( یعنی موج صوتی) نیز کانال صحیح می‌باشد الگوی پیام در ارتباط انسانی در شکل ۹ـ۱ نشان داده شده و در (۶ ) خلاصه شده است.

مشکلات موجود در الگوی پیام

شنونده برای تعیین معنای بیانات، باید قادر باشد که جملاتی را که منعکس کننده‌ ویژگی‌های ساختی پییده  زبان انسان است، از قبیل ابهام ساختگی و وابستگی‌های ناپیوسته ( بحث این موارد در فصل ۵ را بخاطر بیاورید)، از طریق ذهنی پردازش کند. رمز‌گشایی معنای( معناهای ) یک جمله ، بدون شک بخشی مهم از ارتباط دژبانی است، ولی فرایند ارتباط با پردازش ویژگی‌های ساختی و رمز‌گشایی پایان نمی‌یابد. در واقع، موارد قابل ملاحظه بیشتری برای پردازش وجود  دارد، و در اینجاست که الگوی پیام را به طور اجمال بررسی خواهیم کرد، و در این کار امیدواریم بتوانیم

رویکردی استنتاجی به پدیده‌ ارتباط

اگر ارتباط بین نیت ارتباطی متکلم ( پیام ) و جمله، رمز‌گردانی قرار دادی پیام به صورت جمله به واسطه‌ معنا نباشد، پس این ارتباط چیست؟ یعنی ارتباط بین اصوات و نیات ارتباطی که باعث می شود تا ارتباط در تمامی شکل‌هایش امکان‌پذیر باشد، کدام است؟

اساساَ ، این ارتباط ، ارتباطی استنتاجی است . طبق نظریه‌ ارتباطی ارائه شده در اینجا ( به باخ و هارنیش ، ۱۹۷۹ رجوع کنید)، ارتباط زبانی وقتی موفق است که شنونده ، با شنیدن لفظ، نیت ارتباطی متکلم را تشخیص دهد. بنابراین، پاسخ‌های زیر را برای سؤآلات چنین مطرح می کنیم:

ارتباط مستقیم و تحت اللفضلی:

هنگامیکه به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کنیم، فقط یک کنش ارتباطی انجام می دهیم، و هنگامیکه به صورت تحت اللفضلی سخن می گوییم، آنچه می گویم هماهنگ و سازگار با منظور ما است.

استراتژی مستقیم

اولین استراتژی ما، یعنی استراتژی مستقیم، شنونده را قادر می سازد تا از چیزی که متکلم بیان کرده و او شنیده است، استنتاج کند که متکلم به صورت مستقیم چه چیزی را می گوید.

ساخت محاوره به ترتیب زمان

صحت گشایی

روش بسیاری برای شروع محاوره یا تبادل صحبت وجود دارد. یک روش همانا شروع به صحبت و بدون مقدمه است، مثل “Something’s wrong with the fax machine”. روش دیگر، همراه کردن گفته هایمان با یک صحبت گشایی است. برای مثال، تعدادی ابزار جلب توجه (که ندایی ها نامیده می شوند) وجود دارند که در شروع محاوره به کار می روند، از قبیل: “Hey”، “Hey, John”، “Excuse me”، “Say…”. وقتی توجه شنونده را به خود معطوف کردیم، در این زمان باید یک عبارت معترضه محاوره ای، از قبیل “You know”، “Listen”، “Know that?” را به کار ببریم.

نتیجه

به طور اجمالی پنج موضوع ویژه در کاربردشناسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم: جملات و افعال اجرایی، کنش های کلامی، معنا- گفته- دلالت، پیش فرض کاربردشناسی، و ارجاع متکلم. هر نظریه عام کاربردشناسی بسنده باید توجیه گرا این پدیده ها باشد. نکته موجود درباره کاربرد شناسی این است که اتفاق نظر کلی در مورد شکل عام یک نظریه کاربردشناختی وجود دارد، و پژوهش ها و تحقیق های جالب تر و سخت تری باید در درون این نظریه صورت بگیرد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − چهارده =