نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی

خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه یک مانع اساسی در توسعه «روابط عمومی» خود نمایی می‌کند. گویا اصراری است که نگرش عموم مردم نسبت به مسایل یک سازمان یا وزارتخانه یا شرکت، متاثر از نگرش‌های سنتی یا نگرش‌های تعیین شده، توسط یک قشر یا گروه، بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. غافل از این که اگر نگرشی در تعارض با سایر نگرش‌ها قرار نگیرد

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

اولین سخن.. ۱

ارتباط جمعی یا عمومی.. ۲

تعریف عقیده عمومی- گروه اجتماع: ۹

افکار عمومی: ۱۰

نقش روابط عمومی و تاثیر آن در منشا واکنش‌های ما: ۱۱

انگیزه شخصی: ۱۳

قوانین افکار عمومی: ۱۴

نظرات برخی از صاحبنظران در مورد افکار عمومی و نقش آن در روابط عمومی.. ۱۶

افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی برنگرش‌ها استوار است… ۱۶

صداقت در گفتار و شفافیت در کردار، رهنمون مخاطبان و افکار عمومی به سوی واقعیت است. ۱۸

برای رفع مشکلات پژوهش باید در سیستم آموزشی دچار تحول شویم.. ۲۰

افکار عمومی شکل ذهنی اجتماع ناهمگون و یا جمع‌نامجاوری است که جنبه عینی ندارد. ۲۲

نگرش مدیریتی نسبت به روابط عمومی مقطعی موردی، فردی و سلیقه‌ای است… ۲۴

نتیجه: ۲۶

روابط عمومی هم راهنما و راهبرد و هم دنباله‌رو افکار عمومی.. ۲۶

کلام آخر این که. ۲۷

منابع : ۲۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی را در زیر می توانید ببینید.

اولین سخن

خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه یک مانع اساسی در توسعه «روابط عمومی» خود نمایی می‌کند. گویا اصراری است که نگرش عموم مردم نسبت به مسایل یک سازمان یا وزارتخانه یا شرکت، متاثر از نگرش‌های سنتی یا نگرش‌های تعیین شده، توسط یک قشر یا گروه، بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. غافل از این که اگر نگرشی در تعارض با سایر نگرش‌ها قرار نگیرد، در بستر افکار عمومی جای نمی‌گیرد و اگر در بستر افکار عمومی قرار نگیرد در تعامل با جامعه واقع نخواهد شد.

ارتباط جمعی یا عمومی

ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است که جامعه شناسان آمریکایی برای مفهوم MassMedia به کار برده‌اند. این واژه که از ریشه لاتین media (وسایل) و اصطلاح انگلیسی Mass یا توده تشکیل شده است. از نظر لغوی به معنای ابزارهایی است که از طریق آنها می‌توان با افرادی به طور جداگانه یا با گروه‌های خاص و همگون و جماعت کثیری از مردم به صورت یکسان دسترسی پیدا کرد.

تعریف عقیده عمومی- گروه اجتماع:

یکی از دانشمندان فشار افکار عمومی را به فشار خون تشبیه کرده است که دیده نمی‌شود ولی فشار آن در هر سانتیمتر مربع احساس می‌شود و قابل اندازه‌گیری است.

دانشمند دیگری می‌گوید: باید با افکار عمومی روبرو شد و آن را شناخت و به مقتضای آن عمل کرد. افکار عمومی محیط روانی پدید می‌آورد که در آن محیط سازمان‌ها یا رونق و رواج پیدا می‌کند و یا محو و نابود می‌شوند.

افکار عمومی:

عموم (پابلیک) اسم جم است و معنی گروهی از مردم را می‌دهد که افراد در یک امر یا اموری اشتراک منفعت و علاقه دارند. و خود را به یکدیگر بسته می‌دانند یکی از نویسندگان عموم را اجتماع دو یا چند نفر یا عده‌ای بیشتر از مردم می‌داند که به نحوی نشان می‌دهند درباره اموری با هم همکاری و معاضدت گروهی دارند. عموم در روابط عمومی مترادف با گروه است که ممکن است گروه کارمندان- مشتریان- فارغ التحصیلان باشد.

و بدین ترتیب در تعریف افکار عمومی خواهیم داشت:

۱- افکار عمومی در مفهوم وسیع خود تمام طرز زندگی یک ملت یعنی همان چیزی است که علمای علوم اجتماعی آن را فرهنگ (کولتور) یک ملت می‌باشد.

۲- افکار عمومی حالت احساس یا عاطفی بارز یک ملت یا عده قابل ملاحظه‌ای از افراد آن است.

۳- افکار عمومی مجموع عقاید یا افکار فردی اعضای یک گروه است که توجهشان به سوی یک موضوع و مقصد و حب و بغض مشترک معطوف شده است.

نقش روابط عمومی و تاثیر آن در منشا واکنش‌های ما:

برای تاثیر در افکار عمومی باید افکار افراد و نظرات آنها اقناع نمود. تصاویر ذهنی یا معزی افراد که شخصیت آنها را تشکیل می‌دهد ریشه مختلف دارد ولی به طور کلی شخصیت آنها متاثر از چهار چیز است.

۱- زیست شناسی یا وراثت ۲- محیط اجتماعی ۳- سن و جنسیت و مقام اجتماعی و طبقه و چگونگی آن ۴- وضع و موقعیت.

انگیزه شخصی:

دستگاه روابط عمومی باید با محرکات روانی و احساس افراد آشنایی داشته باشند.

غرایز و محرکات افراد: صیانت نفس- گرسنگی- امنیت و نیازهای احساسی که افراد در راه آنها- کوشا هستند. طبقه‌بندی مارلو از نیازهای انسان: نیازهای فیزیولوژیکی- ایمنی- اجتماعی- روانی تحقق ذات یا خودیابی

قوانین افکار عمومی:

به تجربه ثابت شده و تقریباً حکم قانون را دارد که: ۱- عقیده نسبت به حوادث مهم حساسیت دارد. ۲- حوادث خارق‌العاده ممکن است افکار عمومی را به طور موقت دچار رویه‌های افراطی پی در پی کند و در چنین موارد افکار موقتی تشکیل می‌یابند و ثبات پیدا می‌کند که نتایج حوادث به خوبی و به روشنی قابل دید باشد. ۳- کردار بیش از گفتار در ایجاد عقیده موثر است

صداقت در گفتار و شفافیت در کردار، رهنمون مخاطبان و افکار عمومی به سوی واقعیت است.

پیشرفت سرسام‌آور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز به گونه‌ایست که هر انسان اندیشمندی را به حیرت دچار می‌کند. سرعت این پیشرفت در حدی است که به راستی جهان را به دهکده‌ای کوچک با مردمانی آشنا بدل کرده است و با جادوی خود تمامی مرزها و موانع ارتباطی میان انسان‌ها را از میان برده است

برای رفع مشکلات پژوهش باید در سیستم آموزشی دچار تحول شویم

اصطلاح افکار عمومی اگرچه ریشه در قرن هیجدهم میلادی دارد، اما پدیده‌ای است که در قرن بیستم در اثر تحولات شگفت‌انگیز فنآوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به اوج شکوفایی خود می‌رسد. افکار عمومی، در مجموع دیدگاه‌های مطرح شده از سوی گروهی از مردم، پیرامون موضوعاتی است که به دلیل  اهمیت و ارزش ویژه خود، مورد استقبال و توجه همگان قرار می‌گیرد.

افکار عمومی شکل ذهنی اجتماع ناهمگون و یا جمع‌نامجاوری است که جنبه عینی ندارد

با توجه به شرایط روز جوامع و همچنین رشد روزافزون جمعیت و نیاز سرعت اطلاع رسانی به مخاطبان بی‌شمار نقش روابط عمومی‌ها و چگونگی پاسخ‌دهی به افکار عمومی بسیار چشمگیر و حایز اهمیت خواهد بود. در همین رابطه نقش روابط عمومی را در ساماندهی به افکار عمومی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نگرش مدیریتی نسبت به روابط عمومی مقطعی موردی، فردی و سلیقه‌ای است

آنچه که به اصطلاح به عنوان فکر عموم یا افکار عموم وجود دارد ناشی از تلقی مردم نسبت به سیستم و مجموعه‌ای که یک روابط عمومی در آن فعالیت می‌کند دارد بنابراین بحث ما حول این قضیه است که افکار عمومی را در یک شکل عام سنجیده و شکل دهیم در دنیای امروز و این قضیه به این شکل مطرح می‌شود که آن طور که دوست داریم این افکار عمومی را شکل دهیم.

نتیجه:

احساسات عمومی همه‌چیز است. با بودن آن چیزی نیست که به شکست انجامد و یا نبودن آن چیزی نیست که به پیروزی منجر شود. روسو می‌گوید: هر کسی که قانون وضع می‌کند باید بداند چگونه می‌تواند بر افکار مسلط شده و با تسلط به افکار بر عواطف و احساسات حکومت نمود. (روسو کسی بود که اولین مرتبه اصطلاح روابط عمومی را به کار برد.) اسکات کاتلیب (بزرگترین نویسنده کتاب‌های روابط عمومی) می‌گوید: قدرت مدیران ما تا حد زیادی منوط به موقعیت آنها در روابط عمومی است لذا باید بدانند چگونه مردم و کارکنان سازمان را به تفاهم و همکاری با یکدیگر وادارند.

منابع :

۱- ماهنامه علمی- تخصصی روابط عمومی/ شماره‌ی ۲۹ / اسفندماه ۸۲

۲- کتاب جامع روابط عمومی/ انتشارات واحد سبز

[[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.