نقش دولتها در نانو تکنولوژی

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال ۱۹۵۹ تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

چکیده

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمه‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همه‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است

مطلب نقش دولتها در نانو تکنولوژی مشتمل۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی: ۴

آمریکا ۵

ژاپن.. ۶

کره. ۸

روسیه. ۹

کانادا ۱۰

اماایران…… ۱۰

الف‌ ـ زیرکمیته‌علمی.. ۱۳

۱- برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات.. ۱۴

۲- هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور. ۱۶

۳- ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی: ۱۹

ب ‌ـ زیرکمیته‌اجرایی.. ۱۹

ج ـ زیرکمیته‌فرهنگی.. ۲۴

الف‌ـ تبلیغات: ۲۵

ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش: ۲۶

منابع و مراجع: ۳۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش دولتها در نانو تکنولوژی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمه‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همه‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است

مقدمه

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارنده جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال ۱۹۵۹ تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:

برای پی‌بردن به میزان اهمیت وارزشمندی N.T درکشور‌های پیشرفته‌ای ‌این مقوله همین بس که فی‌المثل رییس‌جمهورآمریکا،کره‌جنوبی،رژیم‌اشغالگرقدس، نخست‌وزیر کانادا ورهبر چین دخالت مستقیم در این امر داشته‌اند و سخنرانی‌های متعددی پیرامون نیاز کشورشان به نانوتکنولوژی ایرادکرده‌اند.

آمریکا

شورای ملی علوم و نانوتکنولوژی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم وتکنولوژی در آمریکا می‌باشد که به منظورتبیین اهداف ملی سرمایه‌گذاری در این حوزه،‌توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور بوده و اعضای آن مقامات بلند‌پایه دولتی آمریکا می‌باشند.آنچه در کار گروهی بین بخش علوم‌، ‌مهندسی و تکنولوژی نانو وابسته به کمیته تکنولوژی شورای ملی علوم و تکنولوژی انجام شده است

ژاپن

سازمآنهای دولتی که مسؤولیت نانوتکنولوژی را در ژاپن به عهده دارند عبارتند از:وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی(MITI)،مرکز علوم و تکنولوژی (STA)‌ و وزارت آموزش علم ورزش و فرهنگ (MONBUSHO)

کره

نخستین قدم در راه ریزفن‌آوری‌ها در کره در سال ۱۹۹۵ با تأسیس یک کانون تحقیقاتی N.T توسط دولت برداشته شد. تأسیس این چنین کانون‌هایی در کره به مرور صورت گرفت و مؤسسات تحقیقاتی الکترونیکی و مخابراتی مانند (ETIR)، انستیتو‌های پژوهشی مواد و… همگی در محلی به نام teajan  متمرکز شدند که رفته رفته به شهر علمی مشهور گشت.

اماایران…

گستردگی حوزه‌های تکنولوژی تا به آنجاست که فعالیت شبکه وسیعی از بخش‌ها و دستگاهها را می‌طلبد و برای همه نهادهای دولتی وظایفی را پدید می‌‌آورد. مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها در توسعه تکنولوژی، سیاست‌گذاری و هماهنگ نمودن تمام فعالیت‌ها در راستای اهداف تکنولوژی کشور می‌باشد. اما در مورد N.T به‌دلیل این‌که اهداف تحقیقاتی آن بسیار پایه‌ای، دراز مدت و فرا رشته‌ای است از این رو ریسک‌های زیادی برای صنعت در به عهده گرفتن سریع رهبری آن وجود دارد و صنعت توان سرمایه‌گذاری بر روی تحقیقات دراز‌مدت و مخاطره‌آمیز آن‌ را که سال‌های متمادی طول خواهد کشید تا به مرحله تولید

برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات

به‌منظور عدم اتلاف انرژی ونیروی انسانی ونیزنظارت دقیق بر روندحرکتN.T ‌درکشور باید هرگونه تحقیق وپژوهشی دراین زمینه کنترل شده و با هماهنگی و سیاست‌گذاری کمیته‌ویژه صورت گیرد. البته این مسؤولیت درساختارکلی پیشنهادی برای زیرکمیته‌علمی درنظرگرفته می‌شود.مهم‌ترین منبع انسانی که این کمیته برای ترفیع این مسؤولیت دراختیار دارد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است. دانشگاهها به‌دنبال عزم راسخ بشرجهت کسب دانش تحقق یافته‌اند اما اکنون و در پس حرکت رو به ‌رشد جامعه انسانی، نقش آنها تغییرکرده و جامعه مسؤولیت‌های دیگری از قبیل پژوهش را نیزبرعهده دانشگاهها قرارداده‌است.این وظیفه دانشگاه درحدودN.T ‌بیشتر به‌چشم می‌خورد.

هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور

یاددهیN.T ‌را ـ مانند هر فن‌آوری جدید دیگرـ می‌توان به‌عنوان سنگ بنای توسعه دراین مقوله در نظر گرفت. بنابراین هدایت جریان آموزشN.T ‌درکشور باید با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق زیرکمیته‌علمی صورت‌ پذیرد تا متخصصین ریز فن‌آوری مملکت به صورتی از پیش تعیین شده وبا یک سازماندهی منظم تربیت‌گردند وکمینه اتلاف زمان و سرمایه)  برای یافتن مراکزآموزش، گسستگی در نحوه یاد‌گیری‌ (… برای پرورش‌ یافتگان N.T صورت پذیرد.

ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی:

از‌آنجایی‌که اولین ریشه‌های تکنولوژی‌های جدید در بستر دانشگاهها و مراکز علمی شکل می‌گیرد ارتباط و پیوند این ریشه‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این نقشی است که مثلاً مرکزNSF ( موسسه علوم ملی ایالات متحده ( درآمریکا به‌عنوان یک کشور پیشگام درN.T ‌به عهده دارد.نکته‌های دیگری که لزوم ارتباط بین دانشگاهها و جایگاههای تولید علم را روشن‌تر می‌کند؛

فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش:

زمینه‌های آموزشN.T ‌بادو روش می‌توانند محقق گردند.روش اول آموزشN.T ‌درمقاطع تحصیلی است که البته لازم است نحوه وچگونگی این آموزش برای هریک ازمقاطع‌تحصیلی بررسی شوداما همانطور که در وظایف زیر کمیته علمی عنوان شد، تصمیم‌گیری درباره‌ نحوه آموزش مبانیN.T ‌در سطوح مختلف برعهده این زیرکمیته می‌باشد.

منابع و مراجع:

  1. آراسته،حمیدرضا،علم وتکنولوژی) رویکردی براساس مأموریت دانشگاه(
  2. سلطانی،علی‌محمد،نقش ساختارهای دولتی‌فرابخشی درتوسعه‌ علوم وتکنولوژی
  3. صدیق، محمد جعفر، جایگاه پارک‌های تحقیقاتی در نظام تحقیقاتی کشور، مجموعه‌ مقالات همایش علم وفن‌آوری، دی‌ماه ۱۳۷۹
  4. ریاضی،عبد‌المجید، آینده علم وفن‌آوری درایران،چالش‌ها وپیشنهادات، مجموعه ‌مقالات همایش علم و فن‌آوری، دی‌ماه ۱۳۷۹
  5. ویژه‌نامه سمینار فرصت‌های نانوتکنولوژی برای صنایع کشور، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، با همکاری دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، آبان‌ماه ۱۳۸۰
  6. پیش نویس سند برنامه  نانوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی
  7. نگاهی به برنامه ملی نانوتکنولوژی کشور آمریکا،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاری‌های فن‌آوری
  8. مصاحبه باپرفسور رفیعی‌تبار، مرکز فیزیک نظری
  9. مصاحبه بادکتر روحانی‌ـ‌استاد دانشکده‌فیزیک دانشگاه شریف

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.