نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۶۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

خانواده و رویکردهای جامعه شناختی.. ۲

نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل.. ۵

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی.. ۸

کارکردهای خانواده ۱۰

مقدمه. ۲۶

ضرورت و اهمیت مسئله. ۲۸

ابزار تحقیق.. ۳۰

نتایج برای جنس: ۳۵

اطلاعات هنجاری در خصوص Competernces. 36

رفتار پرخاشگرانه. ۴۴

پیشینه پژوهش…. ۴۵

پیشینه پژوهش…. ۴۷

پرخاشگری.. ۵۲

بزهکاری Delinguency. 52

مشکلات اجتماعی (social problems) 53

انزوا (with drawal) 53

اعتیاد (addiction) 54

منابع: ۵۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد.

خانواده و رویکردهای جامعه شناختی

در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی. جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند. از این رو این نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسیم شده‌اند (کریستنس، ۱۹۶۷: ص ۸۶-۱۹).

۱-  خانواده  به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.

نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل

یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز در نخستین برخورد، مجموعه و شبکه‌ای از روابط متقابل میان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسیاری از نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد. به عبارت دیگر هر عامل در یک نظام اجتماعی به ویژه از دید کلی کنش متقابل آن با دیگر عاملها در نظر گرفته می شود. کنش اجتماعی سه عنصر را در بر می‌گیرد:

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی

با توجه به تعریف و مفهومی که از نظام اجتماعی به دست آمد، خانواده را نیز می‌توان به عنوان نظام کنشهای گوناگون و مشخص شده‌ای پنداشت که در درون نظام نقشهای تعیین شده سازمان یافته است.

 ابزار تحقیق

فهرست رفتاری کودک یک مجموعه از وسیله های ارزیابی است که توسط دکتر توماس. م. آکنبک Thomas .m. Achenback  برای ارزیابی مشکلات رفتاری و هیجانی و نیز قابلیتها (Competences) ساخته شده است. بیشتر فرمها در زبانها و فرهنگهای مختلف ترجمه و استاندارد شده است. بعضی از آنها به بیش از ۵۰ زبان زنده دنیا وجود دارد.

اطلاعات هنجاری در خصوص Competernces

همان طور که در پروفایل و نحوه نمره گذاری آمده است، مقیاسهای دوری گزینی، شکایات بدنی و افسردگی / اضطراب، گروهی را تشکیل می دهند به نام Internalizing. مقیاسهای رقتار بزهکارانه و رفتار پرخاشرگانه تحت عنوان گروه Externalizing قرار دارند. این گروه بندی یک تمایز گذاری است که در چندین آنالیز چند متغیری از مشکلات کودکان و نوجوانان به دست آمده است.

پرخاشگری

طبق تعریف واژه‌نام روانشناسی و روانپزشکی اصطلاح پرخاشگری، اصطلاح بسیار کلی برای انواع گوناگونی از اعمال همراه با حمله و خصومت و خشونت می‌‌باشد. چنین اعمالی را می توان فرض کرد که به یکی از دلایل زیر برانگیخته می‌شوند: الف) ترس یا حرمان

بزهکاری Delinguency

طبق تعریف واژه‌نامه روانشناسی و روانپزشکی اصطلاح بزهکاری، اصطلاح است که بطور کلی به رفتارهای قانون شکنانه نوجوانان (بطور تیپیک حدود ۱۶ تا ۱۸ سال) اطلاق می‌شود. مفهوم ضمنی آن این است که بزه در حد جرائم سنگین و جدی نیست.

انزوا (with drawal)

این واژه نشان دهنده الگوی رفتاری مشخص با پس کشیدن از فعالیتهای روزمره، همراه با ناکامی‌ها، تنش‌ها، و یأس‌های مربوط به آن است. این کاربرد تلویحاً کناره‌گیری نوروتیک از جریان اجتماعی بهنجار همراه با عدم همکاری، عدم احساس مسئولیت، و غالباً یکه بر الکل دارد.

پیشینه پژوهش

در مقایسه‌ای که «ریچارد بلوم» (Blum) بین خانواده‌های معتاد و غیر معتاد در الجزایر انجام  داده اثرات زیر را در خانواده‌های معتاد مشاهده کرد:

  • بین اعضای خانواده معتاد انسجام کمتری وجود داشت.
  • نسبت به مسائل کودکان و نوجوانان نظارت و سختگیری لازم وجود نداشت.
  • کودکان از آزادی بیش از حد برخورد دار بودند.

پیشینه پژوهش

به نظر «باندورا»(صالحی ، ۱۳۷۱، ص ۷۵) تأثیر والدین یا افراد دیگر روی کودکان باعث می‌شود که آنها به صورت مدل الگویی در آیند که کودک در شباهت یافتن به آنها سعی می‌کند. تمایل به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان اغلب به این علت است که آنها تلاش می‌کنند تا خود را مانند افراد بالغ و بزرگ جلوه دهند و به امتیازات این افراد دست یابند.

منابع:

شفیع آبادی، عبدالله (مترجم) دکتر سامی (مؤلف) روانشناسی عقب ماندگی فنی- چاپ اول تهران ۱۳۵۰.

– شعاری نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری – تهران – انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۴.

  • دلاور، علی- روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – تهران- انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۷۱
  • نظری نژاد، محمد حسین (مترجم)، کارتلج، جی و میلبرن، ی اف (مولفان). آ‚وزش مهارتهای اجتماعی به کودکان، چاپ دوم، شده انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۲.
  • گنجی، خمره، آزمونهای روانی، چاپ چهارم، شبهه، انتشارات آستان قدس رضوی
  • بنی جمالی، شکوه السادات واحدی، حسن، ورانشناسی رشد، چاپ پنجم ، تهران انتشارات چاپ و نشر بنیاد ۱۳۷۱.
  • اسفندیاری، مهتاش و عابدی جمال (مترجمان)، گلاس، جین و و استانلی، جولین سی (مولفان)، روشهای آماری  را تعلیم و تربیت در روانشناسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 13 =