مقالات رشته اقتصاد

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۴۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ تعریف مسأله. ۳

۲ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق.. ۷

۳ـ۱ـ فرضیه ها ۹

۴ـ۱ـ روش تحقیق.. ۱۰

۵ـ۱ـ حد در موانعت تحقیق، اشکالات و محدودیتها ۱۰

۶ـ۱ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله  ۱۱

۷ـ۱ـ خلاصه ای از اهم گزارش…. ۱۴

فصل دوم: بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

۱ـ۲ـ بررسی زمینه و پیشینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران  ۱۷

۲ـ۲ـ مشکل اصلی: «محصول» ۲۸

۳ـ۲ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی… ۳۲

۴ـ۲ـ ویژگی های خدمات و خدمات بانکی… ۳۷

۱ـ۴ـ۲ـ ناملموس بودن.. ۳۹

۲ـ۴ـ۲ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان  ۴۲

۳ـ۴ـ۲ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات…. ۴۴

۴ـ۴ـ۲ـ بی ثباتی کیفیت خدمات…. ۴۵

۵ـ۴ـ۲ـ مسئولیت امانتداری… ۴۷

۶ـ۴ـ۲ـ جریان دو طرفه اطلاعات…. ۴۸

فصل سوم:مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

۱ـ۳ـ ضرورت مشتری گرایی… ۵۰

۲ـ۳ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی… ۵۱

۳ـ۳ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها ۵۳

۴-۳ استراتژیهای مهم در جهت مشتری گرایی… ۵۷

۱-۴-۳- ایجاد فرهنگ مشتری گرایی… ۵۷

۲ـ۴ـ۳ـ توانمند سازی منابع انسانی… ۵۸

فصل چهارم: کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

۱ـ۴ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان.. ۶۲

۲ـ۴ـ مفهوم کیفیت خدمت…. ۶۵

۱ـ۲ـ۴ـ کیفیت فرآیند.. ۶۷

۲ـ۲ـ۴ـ کیفیت ستاده ۶۸

۳ـ۲ـ۴ـ کیفیت فیزیکی… ۶۹

۵ـ۴ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری   ۷۵

۱ـ۵ـ۴ـ مقیاس کیفیت خدمت (SERVQUAL scale). 75

۲ـ۵ـ۴ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت…. ۷۷

۳ـ۵ـ۴ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت…. ۸۰

۶ـ۴ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان.. ۸۳

۱ـ۶ـ۴ـ درک انتظارات مشتریان.. ۸۴

۲ـ۶ـ۴ـ برقراری اولویت برای مشتریان.. ۹۵

۳ـ۶ـ۴ـ تعریف اهداف خدمت…. ۹۶

۴ـ۶ـ۴ـ ارائه خدمات در تمام سطوح سازمان.. ۹۸

۵ـ۶ـ۴ـ ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان.. ۹۹

۶ـ۶ـ۴ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات…. ۱۰۰

۷ـ۶ـ۴ـ پرورش کارکنان.. ۱۰۱

۸ـ۶ـ۴ـ اندازه گیری رضایت مشتریان.. ۱۰۷

۷ـ۴ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی… ۱۰۸

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۱ـ۵ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق.. ۱۱۵

۲ـ۵ـ تصریح روابط علت و معلول که در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است. ۱۲۰

۳ـ۵ـ بررسی فرضیه ها (نقد فرضیات). ۱۲۳

۴ـ۵ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده ۱۲۴

۵ـ۵ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق   ۱۳۸

۶ـ۵ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق در مطالعات بعدی   ۱۴۰

فهرست منابع و مآخذ..۱۴۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

    را در زیر می توانید ببینید.

تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

بررسی زمینه و پیشینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

در دوران پیش از انقلاب از جمله مسائل نظام بانکی، افزایش بی رویه بانکها طی سالهای منتهی به ۱۳۵۷ بود، به گونه ای که تعداد آنها به استثنای بانک مرکزی از ۲۴ بانک در سال ۱۳۵۲ به ۳۶ بانک در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.

مشکلات مدیریتی و بازاریابی

گفتیم که درخصوص «محصول» اصلی نظام بانکی کشور مشکل بزرگی وجود دارد و در واقع باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی و سودی که بانک پرداخت می کند، سپرده گذاری مدت دار در بانک ها منطقی به نظر نمی رسد

ویژگی های خدمات و خدمات بانکی

از نظر مردم تمام بانکهای ایران مشابهند. در وضعیت کنونی به سختی می توان مشتری یک بانک را تشویق کرد تا بانک خود را تغییر دهد.

ضرورت مشتری گرایی

همانگونه که همه می دانیم، حفاظت از داراییها نشانه مدیریت خوب می باشد. ولی باید توجه داشت که ما داراییها را نباید محدود به زمین، ساختمان، تجهیزات، انبار کالا و… محدود سازیم.

مفهوم استراتژی مشتری گرایی

شاید واضح ترین عبارت درباره استراتژی مشتری گرایی، عقیده لویت (T.LEVIT) باشد که اظهار می دارد «مردم برای حل مسایل و مشکلات خود حاضر به خرید راه حلهای آن می باشند».

انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

یورک (۱۹۸۲) مجموعه ای از نیازهای اساسی مصرف کنندگان خدمات مالی را شناسایی کرد که توسط استیونسن (۱۹۸۹) نیز تائید شد. این نیازها عبارتند از:

دسترسی به پول نقد

مفهوم جدید خدمت به مشتریان

مفهوم خدمت به مشتریان شامل تعاریف جدید شده است و فقط بخش کوچکی در ساختمان مرکزی شرکت به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی برعهده دارند.

مفهوم کیفیت خدمت

در سالهای اخیر، توجه زیادی به نیازهای مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمت شده است. سطوح بالای ارائه خدمت به مشتریان به عنوان ابزاری در جهت نیل به مزیت های رقابتی استفاده می شود.

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت

مباحثات زیادی درباره اختلاف و ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان وجود دارد. تحقیقات تجربی بسیاری رابطه علت و معلولی بین کیفیت و رضایت را تأیید می کند. برای جلوگیری از طولانی شدن بحث به دو مورد از مطالعات جدید در این باره اشاره می کنیم.

برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

شرکتهایی که خدمات عالی به مشتریان ارائه می کنند دارای چند ویژگی مهم و مشترک هستند. به خواسته ها، نیازها، و انتظارات مشتریان توجه بسیار دارند. استراتژی خدماتی مورد استفاده آنها به طور واضح تعریف و ابلاغ شده است.

برقراری اولویت برای مشتریان

هنگام ایجاد اولویت ها سه گروه عمومی را می توان شناسایی کرد:

۱ـ مشتریان کلیدی یا اصلی: مشتریان اصلی آن دسته از افراد یا سازمان هایی هستند

پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق در مطالعات بعدی

از آنجا که این پروژه محدود تحقیقاتی در دوره زمانی کوتاهی انجام شد و امکانات لازم در دسترس نبود، آنگونه که می بایست از تمام جهات این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت.

بنابراین برای تحقیقات بعدی پیشنهاداتی به ترتیب زیر توصیه می شود:

۱ـ چون دنیای امروز، دنیای ترقی و پیشرفت است و هر روز یافته های جدیدی به دنیای علم ارائه می شود

فهرست منابع و مآخذ

۱ـ رسول اف. جلال و منصور سیفی و داریوش رشیدی: «شناسایی سطوح نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان، پیش نیازی برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی»، بانک کشاورزی، ۱۳۸۰.

۲ـ روستا، احمد و اورانوس و عبدالحمید ابراهیمی، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، تهران،۱۳۸۰، چاپ پنجم.

۳ـ ونوس، داور، قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم.

۴ـ فرهنگی، محب علی، مدیریت بازار، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵.

۵ـ آرسترانگ ـ کاتلر، مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات، اصفهان، ۱۳۷۶.

۶ـ انجیریان، بهرام، مدیریت بازاریابی، شرکت نشر بازرگانی، تهران، ۱۳۷۸.

۷ـ ونوس، داور، تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶.

۸ـ اسماعیل پور، مجید، اجرای عملی بکارگیری بازاریابی در خدمات بانکی، انتشارات ترمه، تهران، ۱۳۸۲، چاپ اول.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =