نقدی بر کتاب زندگی قوام السلطنه

کتاب «میرزا احمد خان قوام السلطنه» حاصل تحقیق و نگارش آقای دکتر باقر عاقلی است که وی این مجموعه را براساس اسناد معتبر گرد آوری کرده اند و به شرح سوانح زندگی قوام السلطنه پرداخته است.

بنابه اظهارات آقای دکتر عاقلی دوستان وی ایشان را در گرد آوری این مجموعه یاری داده اند از قبیل کسانی همچون جناب آقایان مسعود سالور، آقای نظام شهیدی، آقای امیر باقری که نویسنده از همه این دوستان کمال تشکر را دارد.

مطلب نقدی بر کتاب زندگی قوام السلطنه مشتمل بر  ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

زندگینامه قوام السلطنه:………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

قوام السلطنه قبل از مشروطیت :…………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

قوام السلطنه بعد از مشروطیت:……………………………………………………………………………. ۷

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

قوام فرمانروای خراسان و سیستان:…………………………………………………………………….. ۹

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

برکناری سید ضیاء الدین و رئیس الوزرائی قوام:…………………………………………… ۱۰

اقدمات قوام پس از رسیدن به منصب رئیس الوزرایی :………………………………….. ۱۰

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

رئیس الوزرایی قوام السلطنه : (۱۳۰۱-۱۳۰۰)………………………………………………….. ۱۲

اقدامات قوام در دوره دوم نخست وزیری:…………………………………………………………. ۱۲

بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل اول : قوام در اروپا……………………………………………………………………………………….. ۱۴

سومین دوره نخست وزیری قوام : (مهر تا بهمن ۱۳۲۱)………………………………….. ۱۷

اقدامات قوام در این دوره:……………………………………………………………………………………… ۱۷

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نخست وزیری چهارم قوام:…………………………………………………………………………………… ۱۹

نظری اجمالی بروقایع سال ۱۳۲۴:………………………………………………………………………. ۱۹

مجلس پانزدهم و قوام :…………………………………………………………………………………………. ۲۰

 

قوام در سراشیبی سقوط:…………………………………………………………………………………….. ۲۲

قوام السلطنه در دوران خانه نشینی :………………………………………………………………… ۲۳

دولت تنظیم پرونده :……………………………………………………………………………………………… ۲۳

بازداشت قوام :………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

نامه های قوام به شاه:…………………………………………………………………………………………… ۲۴

فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

پنجمین نخست وزیری قوام :……………………………………………………………………………….. ۲۵

انگیزه های قوام از نوشتن خاطراتش :………………………………………………………………. ۲۵

نگاهی گذرا بر ظهور تا سقوط قوام السلطنه (نتیجه گیری)…………………………… ۲۷

نقدی برکتاب ازدید نگارنده این مقاله:…………………………………………………………………. ۲۸

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقدی بر کتاب زندگی قوام السلطنه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

کتاب «میرزا احمد خان قوام السلطنه» حاصل تحقیق و نگارش آقای دکتر باقر عاقلی است که وی این مجموعه را براساس اسناد معتبر گرد آوری کرده اند و به شرح سوانح زندگی قوام السلطنه پرداخته است.

بنابه اظهارات آقای دکتر عاقلی دوستان وی ایشان را در گرد آوری این مجموعه یاری داده اند از قبیل کسانی همچون جناب آقایان مسعود سالور، آقای نظام شهیدی، آقای امیر باقری که نویسنده از همه این دوستان کمال تشکر را دارد.

زندگینامه قوام السلطنه:

احمد قوام در ۱۲۵۲ ش. در تهران متولد شد مادرش طاووس خانم دختر میرزا محمد خان مجدالملک سینکی و پدرش معتمد السلطنه مردی نسبتاً با سواد و در امور مالی بصیر وآگاه بود فوق العاده خسیس بود و درجمع آوری مال و منال از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد و در مشاغل خود منافع شخصی اش را در نظر می‌گرفت نه منافع دولت را. احمد قوام یکسال بیشتر نداشت که از نوازش مادر برای همیشه محروم شد. بعد از ۶ سالگی تحصیلات مقدماتی آغاز کرد پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن و تلاوت کلام ا… ، تحصیلات متوسطه و عالی خود را آغاز نمود.

فصل اول

قوام السلطنه قبل از مشروطیت :

قوام السلطنه از اواخر سلطنت ناصر الدینشاه وارد دربار شد و تا زمان ۵ پادشاه بعد از اوهم دارای مقامات بزرگ بود. قبل از مشروطیت ۲ بار صدر اعظم شد و مدتی هم ریاست دربار مظفرالدین شاه را بر عهده داشت که میزرا احمد خان وزیر حضور با پیشکشی پنج هزار اشرفی به مظرالدینشاه این لق با از آن خود ساخت و معروف شده به میرزا احمد خان «قوام السلطنه».

فصل دوم

قوام السلطنه بعد از مشروطیت:

عصر روز ۲۴ تیر ۱۲۸۸ – جنگ درتهران که از چند روز قبل بین قوای قزاق و مجاهدین مشروطه خواهان آغاز شده بود با شکست قوای قزاق و پیروزی مشروطه خواهان پایان پذیرفت.

فصل سوم

قوام فرمانروای خراسان و سیستان:

کابینه مستوفی الممالک دربهمن / ۱۲۹۶ برای اداره امور ایالت پهناور خراسان به قوام السلطنه اختیارات مطلق داد.

قوام السلطنه تنها فردی بود که والیگری خراسان و سیستان را تواماً خواستار شد ازجمله کارهایی که در طی این دوران انجام داد:

  • تاسیس ژاندارمری و تظمیم
  • گارد مخصوص والی
  • خرید پنچ هزار قبضه تفنگ
  • مجازات شدید برای شهرب مسکر
  • تعمیم و گسترش فرهنگ و معارف

قوام در سراشیبی سقوط:

بالاخره قوام در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ درمجلس حضور یافت گزارش خود را از مسافرت مسکو تنظیم مقاوله نامه نفت را قرائت کرد این طرح در مجلس رد شد و این امر باعث شد  باب گفتگویی با شرکت نفت ایران و انگلیس گشوده شود. رسانه های گروهی حملات خود را به قوام شروع کردند و او را عامل ارتجاع خواندند! از همین زمان بود که توطئه ها از هر طرف علیه قوام آغاز شد و شاه رهبری این مخالفین را به عهده گرفت. همه کسانیکه طرفدار و وفادار به قوام بودند حالا برضد قوام به پا خواستند، شاه به قوام تکلیف استعفا کرد قوام پاسخ داد با رای مجلس آمده ام و با رأی مجلس ازکار خارج خواهم شد.

قوام السلطنه در دوران خانه نشینی :

دولت تنظیم پرونده :

قوام پس از سقوط را اروپا را در پیش گرفت ولی دولت حکیمی از صدور گذرنامه برای او خودداری کردند و او با گذرنامه عادی به فرانسه رفت، دولت حکیمی برای قوام پرونده ای تشکیل داد و قوام پس از اطلاع از پرونده مطروحه روز۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۷ به تهران بازگشت و توسط جرائد له وعلیه او استقبال بی سابقه ای به عمل آمد.

فصل سوم :

پنجمین نخست وزیری قوام :

قوام در نیمه دوم سال ۱۳۲۹ به ایران بازگشت و به زندگی عادی خود ادامه داد، مرگ برادرش وثوق الدوله دربهمن ماه همین سال در روحیه او دگرگونی ایجاد کرد درتیرماه ۱۳۳۱ مصدق وزیر وقت ازکار کناره گیری کرد محمدرضا پهلوی به قوام پیشنهاد نخست وزیری قوام را داد و او هم پذیرفت.

انگیزه های قوام از نوشتن خاطراتش :

قوام السلطنه پس از ارسال پاسخ متهورانه به شاه درصدد برآمد برای دفاع از خود خاطرات سیاسی و تلاش خود را برای بازگرداندن آذربایجان واستقلال ایران بنویسد تابعد از مرگش انتشار یابد، او در تابستان ۱۳۲۹ دست به این اقدام مهم زد. در همین زمان به جنوب فرانسه و شهر ساحلی دوویل رفت. مهمترین عاملی که موجب نوشتن خاطرات شد، نامه ای بودکه حکیم الملک وزیر دربار وقت به دستور پهلوی آنرا را امضاء و برای قوام السلطنه فرستاده بود.

نقدی برکتاب ازدید نگارنده این مقاله:

کتاب زندگی قوام السلطنه توسط جناب آقای دکتر باقر عاقلی درهفتصد صفحه و دو بخش گردآوری شده است، در انتشارات جاویدان به چاپ رسیده است درسال ۱۳۷۶.

کتاب دارای نثری روان و سلیس و با قلم شیوایی نگارش یافته است.

  • کتابهای خاطرات جزء آن دسته کتابهایی است که درآنها به خوبی به جزئیات دوره خاص مورد بررسی می پردازند.

ازنقاط ضعف این گونه کتابها شاید آن باشد که ما بدانیم کتابی که مطالعه می‌کنیم جزء کتابهایی است که توسط موافقان رژیم یااوضاع دوره مورد بررسی نوشته شده یا توسط مخالفان آن دوره بعد از آن است که باید بالعکس آن را هم مورد مطالعه قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل درست برسیم.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.