مقالات رشته روانشناسی

بررسی نظریه ها با موضوع دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

نظریه در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی و تشخیص است

مطلب بررسی نظریه ها با موضوع دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مشتمل۱۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

نظری به کودکان و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا : ۱

تعریف نابینایی : ۲

علل نقصی بینایی.. ۴

مسائل و ویژگی های خاص کودکان و دانش آموزان نابینا : ۵

چگونگی وقوع نابینایی: ۸

عوامل و چگونگی عارضه نابینایی : ۸

نارسایی بصری و میزان او از چگونگی و بهره مندی باقیمانده ی بینایی : ۹

نکاتی چند در رابطه با چگونگی برخورد و رفتار با افراد نابینا : ۱۳

نکاتی چند در آموزش و پرورش دانش آموزان نابینا و نیمه بینا : ۱۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نظریه ها با موضوع دانش آموزان نابینا و نیمه بینا را در زیر می توانید ببینید.

نظریه در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

نظریه در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا کودک نابینا قادر است. یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است. کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی و تشخیص است

تعریف نابینایی :

متداولترین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و توافق تقریباً همه ی محافل علمی و سازمان های مختلف ذی ربط نابینا کسی است که دید و بینایی او علی رغم برخورداری از امکانات چشم پزشکی مانند عینک و نیز در یک چشم یا دو چشم  یا کمتر باشد به عبارت دیگر آنچه را که با چشم عادی می توان در ۲۰۰ متری ببینید

 

مسائل خاص کودکان و دانش آموزان نابینا :

مهمترین مسئله و مشکل افراد نابینا در زندگی چگونگی سازگاری  آنان است به عبارت دیگر کسانی که نابینا به دنیا آمده یا در مرحله ای از طول حیات خود بینایی خویش را از دست داده و یا می دهند باید در حقیقت نابینایی خود را پذیرفته و سعی در انطباق و سازگاری با محیط و اجتماع با شرایط جسمانی خود نمایند

عوامل و چگونگی عارضه نابینایی :

بعضی از عوامل و شرایطی مانند تراکم مادر زادی گاهی اوقات با دردهای همراه می شوند که کودک گاه به گاه آنها را نیز متحمل می شود طبیعی است چنین شرایطی در رفتارهای عاطفی و اجتماعی و نحوه ی سازگاری کودک بی تأثیر نخواهد بود

نکاتی چند در آموزش و پرورش دانش آموزان نابینا و نیمه بینا :

همان گونه که تاکنون به طور خلاصه و کلی اشاره گردیده است از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش دانش آموزان نابینا باید بر این اساس باشدکه در پرتو آن کودک نابینا آگاهی و بصیرت و معرفت واقع بینانه بر محیط خود پیدا کرده و با اعتماد به نفس بر آن برخورد و مقابله نموده و با اطمینان خاطر احساس نماید

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

 

برچسب ها