بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) پیروزى انقلاب اسلامى ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکى ازکهن‏ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه‏هاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» امام‏خمینى(ره) بنانهاد.

مطلب بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) مشتمل۵۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

فهرست مطالب

اشاره : ۲

مقدمه. ۲

مفهوم «ولایت‏». ۵

مفهوم «اطلاق‏» ولایت فقیه. ۶

محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره) ۱۰

ویژگى کلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏». ۱۴

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏». ۱۷

«ولایت مطلقه فقیه‏» در آثار امام(ره) ۲۱

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى.. ۲۶

عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه‏». ۲۸

مردم و «ولایت مطلقه فقیه‏». ۳۰

روحانیت و «ولایت مطلقه فقیه‏». ۳۳

وضعیت‏بحرانى کشور و «ولایت مطلقه فقیه‏». ۳۶

پاسخ به پاره‏اى شبهات.. ۳۹

پى‏نوشتها: ۴۷

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) را در زیر می توانید ببینید.

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

اشاره :

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) مقاله نشان مى‏دهد «ولایت مطلقه فقیه‏» به آن مفهوم که امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است

مقدمه

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) پیروزى انقلاب اسلامى ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکى ازکهن‏ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه‏هاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» امام‏خمینى(ره) بنانهاد.

مفهوم «ولایت‏»

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) «ولایت‏» به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت‏به معناى‏حکومت است. در این خصوص مى‏توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:

مفهوم «اطلاق‏» ولایت فقیه

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) یکى از اساسى‏ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه‏» مى‏باشد. از دید امام‏راحل(ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مى‏باشد

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏»

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مى‏توان آن رازمینه‏ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون‏اساسى وطرح تدریجى وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است.

«ولایت مطلقه فقیه‏» در آثار امام(ره)

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده‏اند. این کتاب‏درسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» وشبهات وهابیت‏بوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده‏است.

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین‏باره، در پاسخنامه ۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ نهفته باشد که درفاصله هفده‏ماه مانده به ارتحال ایشان (۱۳ خرداد ۱۳۶۸)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه ۵۹۸ (۲۷ تیر۱۳۶۷) در ایام‏دشوار جنگ تحمیلى صادر شده است ویژگى اصلى این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه‏امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است.

پى‏نوشتها:

  1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج ۳. تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم ۱۳۶۲، ص ۲۱۰.
  2. امام خمینى، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادى [بى‏تا]، ص ۵۶.
  3. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۵، ص ۳۵.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.