نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

 با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود.

مطلب نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان مشتمل ۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

خلاصه : ۲

مقدمه : ۶

روش اجرا : ۸

نتایج : ۱۱

نمودار شماره ۱. ۱۲

پیوست ها ۱۳

بحث : ۱۵

نتیجه گیری : ۱۹

منابع : ۲۰

پیوست ها ۲۱

نمودار شماره ۱ : توزیع فراوانی مطلق مراجعه ۶۷۷ بیمار به اورژانس برحسب ساعت.. ۲۱

نمودار شماره ۲ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست نوار قلب (بیشتر از ۵ دقیقه) برحسب ساعت درخواست   ۲۲

نمودار شماره ۳ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست عکس (بیشتر از ۲۰ دقیقه) برحسب ساعت درخواست   ۲۳

نمودار شماره ۴ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست آزمایش (بیشتر از ۱۲۰ دقیقه)  برحسب ساعت درخواست.. ۲۴

نمودار شماره ۵ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست مشاوره تخصصی (بیشتر از ۳۰ دقیقه) برحسب ساعت درخواست.. ۲۵

نمودار شماره ۶ : توزیع فراوانی نسبی نظر بیماران درخصوص مراجعه مجدد. ۲۶

نمودار شماره ۷ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت بهبودی بیماران. ۲۷

جدول شماره ۱ : نتایج شاخصهای اندازهگیری شده در تابستان سال ۱۳۸۲ در بیمارستان ضیائیان. ۲۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله   نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها، سازمانهای درگیر در این امر را بر این داشته است

نتایج :

میانگین سنی مراجعه کنندگان (۳/۲۰ = SD) 5/36 سال با حداقل کمتر از یک سال و حداکثر ۹۹ سال و میانه ۳۱ سال بود. ۳۳۵ نفر مرد (۵/۴۹%) و ۳۴۲ نفر زن (۵/۵۰%) بودند.

نمودار شماره ۱

۸۰% بیماران ترخیص شدند، ۱۰% به بخش ارجاع و ۲% به بیمارستان دیگر اعزام شدند، ۱% فوت نمودند و ۷% بیماران با رضایت شخصی از بیمارستان خارج شده اند

بحث :

استقرار یک نظام مدیریتی نوین در هر شرایطی مشکلات خاص خود را دارد و در صورتیکه زمینه­های اولیه و بستر مناسب آن محیا نباشد، این کار مشکلتر می­شود.

در این مطالعه مشخص گردید :

گرچه فازها باید مطابق آنچه در کتب آمده است انجام شود اما در پایان هر فاز به کلیه اهداف آن فاز نمی­توان دست یافت و تا نتایج داده­ها آنالیز نشود و، به شکل عینی در اختیار سطوح درگیر قرار نگیرد

نتیجه گیری :

در اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیمارستانهای کشور که فاقد زیرساختهای لازم هستند باید به نکات بسیاری توجه و زمان و انرژی بسیاری را در این زمینه هزینه نمود.

منابع :

نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

  • Jonathan W Curtright; Steven C Stolp-Smith; Eric S Edell. Strategic performance management: Development of a performance measurement System at the Mayo clinic. Journal of Healthcare Management; Jan/Feb 2000; 45, 1; 58-68.
  • JIM W. HALL, JASON W. LE MASURIER, EMMA A. BAKER-LANGMAN, JOHN P. DAVIS and COLIN A. TAYLOR. A DECISION-SUPPORT METHODOLOGY FOR PERFORMANCE-BASED ASSET MANAGEMENT. Civil Engineering and Environmental Systems. Vol. 21, No. 1, March 2004, pp. 51–۷۵.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.