نحوه برخورد با دانش آموزان

بدیهی است که فعالیتهای آموزشی، در کلاس درس و توسط معلم صورت می پذیرد. شکل دادن به هر عمل و فرآیندی در کلاس، مستلزم وجود روشهای ویژه آن عمل است که استفاده از آن روشها راه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر هموارتر میسازد. عمل آموزشی و یاددهی معلم در کلاس درس نیز، که از اصلی ترین راهها برای آموزش به دانشآموزان است، دارای روشهای مخصوص به خود می باشد که انتقال تجارب و دانش به فراگیران و ترتیب دادن فرصتهای یادگیری برای آنها می تواند بر پایه آن قرار گیرد.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
مقدمه ۳
برخورد معلم با دانش آموزان ۳
رفتار با دانشآموزان مشکل ساز ۶
– دانشآموزانی که به توجه نیاز دارند ۷
– دانش آموزانی که در پی کسب قدرت هستند ۹
– دانش آموزانی که درصدد تلافی و انتقامجویی هستند ۱۱
– دانش آموزانی که احساس ناکارآمدی میکنند ۱۳
– کار کردن با دانشآموزان از خانوادههای فقیر ۱۹
– برخورد با دانش آموز خاطی ۲۲
– برخورد با دانش آموزان بیش فعال ۲۷
– دانش آموز خجالتی ۳۲
– دانش آموزانی با مهارت های اجتماعی ضعیف ۳۵
– دانش آموزان ضعیف ۳۸
تاثیرات نحوه برخورد معلم با دانش آموزان ۴۵
چه روشی در مواجهه با دانش آموز بهتر است؟ ۴۸
منابع و ماخذ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نحوه برخورد با دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] بدیهی است که فعالیتهای آموزشی، در کلاس درس و توسط معلم صورت می پذیرد. شکل دادن به هر عمل و فرآیندی در کلاس، مستلزم وجود روشهای ویژه آن عمل است که استفاده از آن روشها راه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر هموارتر میسازد. عمل آموزشی و یاددهی معلم در کلاس درس نیز، که از اصلی ترین راهها برای آموزش به دانشآموزان است، دارای روشهای مخصوص به خود می باشد که انتقال تجارب و دانش به فراگیران و ترتیب دادن فرصتهای یادگیری برای آنها می تواند بر پایه آن قرار گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]برخورد معلم با دانش آموزان[/highlight] یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت معلم، چگونگی برخورد او با دانشآموزان در اولین روزهای حضور در کلاس درس است. متأسفانه خیلی از مواقع این عامل مهم مورد غفلت قرار میگیرد و گاهی دیده میشود که دیدگاه برخی همکاران این است که در همان روزهای اول به گونهای برخورد کنند که تا آخر سال کلاسی به ظاهر ساکت داشته باشند و دانشآموزان را سر به راه کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]رفتار با دانش آموزان مشکل ساز[/highlight] همهی مشکلات غیرمعمول در کلاس درس، کوچک و جزیی نیستند. اگر چه دلایل بسیاری برای رفتار دانشآموز وجود دارد، اما بیشتر نویسندگان انواع رفتارهای منفی را برای بحث، در دستههای اساسی قرار می دهند و ما در زیر برخی از این دسته رفتارهای منفی و مشخصههایی که معمولاً این رفتارها را همراهی می کند را مورد بررسی قرار می دهیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]گفتاری چند در مورد خشم[/highlight] پانکسپ (۱۹۹۸) خشم را اینگونه مشخص می سازد: «خشم نیروی قدرتمندی است که ما آن را به عنوان فشار درونی برای دستیابی و ضربهزدن به فردی تجربه می کنیم.» در این زمان پر از تنش و نگرانی، ما نبود کنترل نیروی محرکه ی آنی را بیش تر و بیش تر، از جنون خیابانی گرفته تا حملات ضربتی با مشت، مشاهده می کنیم. کلاس درس از این قاعده مستثنی نیست.

[highlight txtcolor=”#eded00″]برخورد با دانش آموز خاطی[/highlight] من به این نتیجه ی قاطع رسیده ام که، عامل تعیین کننده ی کلاس هستم. این روشِ شخصی من است که این جوّ را به وجود می آورد. و حال و هوای کلاس را روحیه ی روزانه ی من می سازد.
من به عنوان یک معلّم، قدرتی دارم که می توانم زندگی شاگردانم را شیرین و یا تلخ، کنم.
می توانم تحقیر یا تمسخر کنم، صدمه بزنم، یا درمان کنم.
روی هم رفته این پاسخ من است که تشدید یا تخفیف یک بحران و انسان یا ناانسان شدن یک کودک را تعیین می کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ایجاد محیط صحیح آموزشی[/highlight] دانش آموزان دچار نقص توجه را نزدیک میز معلم و در ردیف صندلی های معمول کلاس بنشانید.این دانش آموزان را جلوتر از همه در کلاس بنشانید تا بقیه دانش آموزان در معرض دید قرار نگیرند و پشت سر آنها باشند.دانش آموزان خوب و نمونه کلاس را کنار آنها بنشانید. ترجیحا دانش آموزانی که به هر دلیلی مشخص تر از دیگران و سرمشق بقیه هستند.تشویقشان کنید که دوتایی با هم درس بخوانند و ناظر بر درس یکدیگر باشند.از هر چیز که باعث تحریک و پریشانی آنها می شود بپرهیزید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]دادن تکالیف[/highlight] هر دفعه فقط یک کار را از آنها بخواهید.مکررا در آنها انگیزه ایجاد کنید و به آنها پند و آگاهی دهید. طرز برخورد و روش شما باید جنبه حمایتی داشته باشد.تکالیف در حد نیاز تغییر دهید با افراد متخصص در زمینه های تحصیلی مشورت کنید تا بتوانند قدر وضعف هر دانش آموز را تعیین کنید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]دانش آموزانی با مهارت های اجتماعی ضعیف[/highlight] اصولا مهارت های اجتماعی، مهارت هایی هستند که به دانش آموزان کمک می کنند با دوستان و اشخاص مهم زندگی خود روابط خوشایندی داشته باشند. دانش آموزانی که از مهارت های اجتماعی مطلوب برخوردارند، می توانند با دوستانشان بخوبی کنار بیایند و حال آن که دانش آموزانی که فاقد این مهارت ها هستند، منزوی می شوند و نمی توانند با دیگران روابط مناسبی برقرار کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight] چهار عامل اصلی برای بدرفتاری در کلاس درس عبارتاست از: نیاز به توجه، قدرت، انتقام و اعتماد به نفس. فعالیتهای خاصی در رابطه با هر یک از این نیازها وجود دارد که میتواند در دانشآموزان شناسایی گردد. هنگامی که نیازها برآورده نشود، ممکن است رفتار تشدید شده و کنترل آن مشکل شود. از سه عاملی که در هر مشکل انضباطی دخیل است، یعنی معلم، دانشآموزی که بدرفتاری می کند و بقیهی اعضای کلاس، تنها عاملی که ما می توانیم آن را تحت کنترل داشته باشیم، خودمان هستیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و ماخذ[/highlight] – تایلستون، دونا واکر. (۱۳۸۴). آنچه هر معلم باید بداند: مدیریت و نظم کلاس، ترجمه نوروزی، حبیبی و نامداریان، چاپ اول، قم: انتشارات سما قلم.
– علی اکبر سیف، روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)
– سیداحمد زرهانی، عزیزالله تاجیک اسماعیلی ، نگاهی به نقش تربیتی خانه و مدرسه، پاییز ۱۳۷۳
– سید محمد میرکمالی ، روابط انسانی در آموزشگاه، نشر سیطرون فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۱۰ تابستان ۱۳۷۳
– علی اکبر سیف، تغییر رفتار و رفتار درمانی، نظریه و روشها ، تهران نشر دانا
– عبدالله مجوزی، چرا تنبیه، تهران ، انتشارات اولیاء و مربیان ۱۳۷۲
– بیژن هوشنگی، ماهنامه پرورشی تربیت، شماره ۳ آذر ۷۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − نه =