نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز می شود و در شرایط انقلابی به اوج می رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم می یابند تا دوره ثبات پیش آید .

مطلب نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران  مشتمل۴۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

طرح مسئله. ۱

ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی.. ۳

نتایج سیاسی انقلاب اسلامی.. ۱۵

استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۷

انقلاب اسلامی و جنبش ها ۲۱

انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس…. ۳۰

ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی.. ۳۳

منابع فارسی.. ۴۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران  را در زیر می توانید ببینید.

طرح مسئله

پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز می شود و در شرایط انقلابی به اوج می رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم می یابند تا دوره ثبات پیش آید .

ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی

در باب اهمیت ایران از نظر سیاسی ، اقتصادی و استراتژیک می توان از عواملی چون : همجواری ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق ، واقع شدن ایران بر مرز قابل توجهی از خلیج فارس و دریای عمان ، داشتن ذخایر غنی نفت و گاز طبیعی ، جمعیتی قابل ملاحظه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، تسلط بر تنگه هرمز که ۵۶% درصد نفت جهان از آن می گذرد ، داشتن نیروی مسلح و کارآمد و کشور حایل بر منطقه آسیای میانه و منطقه خلیج فارس یاد کرد .

نتایج سیاسی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران معادلات و برنامه های استراتژیک جهان غرب را در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بر هم زد .

به گونه ای که انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ، فصل جدیدی را در عرصه سیاسی ایران پیش آورد . به سخن دیگر ، دگرگونی بنیادی نظام سیاسی در سیاستهای داخلی و خارجی ایران فصل نوینی را باز کرد .

استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نشانگر تاکید حکومت‌اسلامی‌بر‌نفی وابستگی در ابعاد گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی

و نظامی است . این موضوع به معنای نفی روابط مثبت با دولتهای دیگر نیست ، بلکه بیانگر این است که نباید روابط بین المللی ایران بر مبنای روابط نابرابر و استثمار مابانه قرار گیرد .

انقلاب اسلامی و جنبش ها

پس از انقلاب اسلامی تغییر جهت گیری های سیاسی ایران در سطح بین‌المللی نه تنها منافع جهان غرب و شرق را به طور جدی به مخاطره انداخت، بلکه این اندیشه و نگرانی را در اذهان دولتهای منطقه بویژه اسرائیل پدید آورد که با پیروزی انقلاب اسلامی ،‌جنبش های اسلامی منطقه جان تازه ای خواهند گرفت و از این در هراس بودند که شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی در ارتباط با فلسطین به سایر کشورها نیز سرایت کند .

انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس

دگرگونی ها و تحولات عمیق در ایران بیش از هر کشور در جهان ، بر کشورهای خلیج فارس اثر گذاشت . همانا ، سامان یافتن حرکتهای مردمی در این کشورها به طور منسجم و برنامه ریزی شده ، بیانگر این نکته است که بطور جدی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر شرایط سیاسی – اجتماعی کشورهای خلیج فارس تاثیراتی بر جای گذاشت .

ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی

وقوع انقلاب اسلامی در مهمترین پایگاه آمریکا نه تنها در منطقه خلیج فارس تعادل قوا را بر هم زد ، بلکه با اعلام خط مشی اساسی سیاست خارجی ایران در دوران پس از انقلاب (یعنی نه شرقی نه غربی) یک قطب جدید سیاسی در عرصه ساست بین المللی نیز اندیشه های حاکم بر جهان بوجود آمد . این قطب جدید قدرت بر مبنای ایدئولوژی اسلامی ، و متمایز از ایدئولوژی های جهانی باعث شد که تغییرات و دگرگونیهای بسیاری در روابط بین المللی پدید‌ آید . این امر بدین معنی بود که جهان غرب و بویژه آمریکا از این دور به بعد در راه تامین وحفظ منافع و علایق توسعه طلبانه خود در مناطق مختلف با مشکلات جدی مواجه خواهد شد .

منابع فارسی

۱-مهدی بهار : میراث خوار استعمار (تهران : امیرکبیر ، ۱۳۵۷ )

۲-اسماعیل سهرابی : علایق استراتژیک و هدفهای آمریکا در خلیج فارس و تقویت نظامی کشورهای عرب در منطقه ، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران : مرکز مطالعات خلیج فارس ،‌ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۶۸) .

۳-عبدالرضا هوشنگ مهدوی : سیاست خارجی پهلوی (تهران : البرز ، ۱۳۷۳) .

۴-بیژن اسدی : علایق و استراتژی آمریکا در خلیج فارس ، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران :‌ مرکز مطالعات خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۶۸ ) .

۵-مسعود اسداللهی : نقش مستشاران نظامی آمریکا و تحولات سیاسی ایران (۱۳۵۸ – ۱۳۳۸) . پایان کارشناسی ارشد (تهران : دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی ، ۱۳۷۱) .

منابع انگلیسی

  • shahram Chubin : Soviet Policy towards Iran and the Gulf . London : International Institute for Strategic Studies , 1980 .
  • Shahram Chubin : Secturity in the Persion Gulf , Domestic Political Factors . Hampshire , England : Gower . 1981 .
  • Nikki . R . Keddie : Neither East , Nor west : Iran , The soviet Union and The United states . New Haven : Yale University Press, 1990 .
  • John K. Cooley : Iran , The Plastinians and the Gulf , Foreign Affairs . Vol.57 , Sum 1979. No. 5.
  • John K. Cooley , Iran : The Palestinians and The Gulf .
  • James Bill : Resurgent Islam in the Persian Gulf . Foreign Affairs. Fall . 1984

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.