ناهنجاری‌های جسمانی و راه‌های تشخیص و درمان آن

منشاً بسیاری از ناهنجاریهای جسمانی ما عدم رعایت بهداشتی حرکتی است که شامل اعمال وعاداتی از قبیل :طرز نادرست نشستن، خوابیدن، راه رفتن، ایستادن، مطالعه کردن و انتخاب کفش نامناسب و… می باشد. در نتیجه می توان با فراگیری و رعایت بهداشت حرکتی و تجدید نظر در عادات اشتباه روزمره خود از بروز بسیاری از آنها جلوگیری کنیم.

این تحقیق دانشجویی ناهنجاری‌های جسمانی و راه‌های تشخیص و درمان آن مشتمل بر ۵۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

 • بخش اول: علل بروز ناهنجاریها، نشانه‌ها و روش تشخیص

الف) سر به جلو(لوردوز یا قوس گردنی ) ..۲

ب ) گردن کج (کج گردنی ..۳

پ )شانه نابرابر..۴

ت )پشت صاف ..۵

ث) پشت گود..۶

ج )پشت گرد ..۷

چ‌ )پشت کج (اسکولیوز یا انحنای ستون فقرات به طرفین..۸

ح )انحراف جانبی لگن..۱۰

خ )زانوی پرانتزی (واروس یا پای کمانی ..۱۱

د )زانوی ضربدری (والگوم زانو، زانوی چسبیده یا برونگرا..۱۳

ذ )کف پای صاف ..۱۴

ر )کف پای گود ..۱۶

ز )انگشت کج..۱۷

ژ )انگشت چکشی ..۱۹

 • بخش دوم: نمونه حرکات اصلاحی

الف )سر به جلو (لوردور یا قوس گردنی ..۲۰

ب )کج گردنی ..۲۲

پ )شانه نابرابر..۲۴

ت )پشت صاف ..۲۴

ث )پشت گود ..۲۷

ج )پشت گرد ..۳۱

چ )پشت کج (اسکولیوز یا انحنای ستون فقرات به طرفین ..۳۵

ح )انحراف جانبی لگن ..۴۰

خ )زانوی پرانتزی (واروس یا پای کمانی ..۴۴

د )زانوی ضربدری (والگوم زانو، زانوی چسبیده یا برونگرا..۴۲

ذ )کف پای صاف ..۴۷

ر )کف پای گود ..۵۰

ز )انگشت کج (هالوکس والگوس..۵۰

ژ)انگشت چکشی …۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ناهنجاری‌های جسمانی و راه‌های تشخیص و درمان آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

منشاً بسیاری از ناهنجاریهای جسمانی ما عدم رعایت بهداشتی حرکتی است که شامل اعمال وعاداتی از قبیل :طرز نادرست نشستن، خوابیدن، راه رفتن، ایستادن، مطالعه کردن و انتخاب کفش نامناسب و… می باشد. در نتیجه می توان با فراگیری و رعایت بهداشت حرکتی و تجدید نظر در عادات اشتباه روزمره خود از بروز بسیاری از آنها جلوگیری کنیم.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

بخش اول: علل بروز ناهنجاریها، نشانه ها و روش تشخیص

الف) سر به جلو (لوردوز یا قوس گردنی )

علل پیدایش :

 • بیماریهای نظیر سل ستون مهره های گردنی، عفونتهای گردنی و پارگی دیسکهای بین مهره ای.
 • عادات غیر صحیح در نشستن، بویژه در هنگام مطالعه، ایستادن، راه رفتن و ورزش کردن.

ج) حرکات اصلاحی پشت گرد

 • در چهارچوب در ایستاده و وضعیت صحیح را انتخاب کنید. در حالی که دو دست خود را تا سرحد شانه، بالا آورده اید، بکوشید تا از چهارچوب در با آرامی عبور کنید. هنگام اجرای حرکت مراقب باشید تا قوس کمر تشدید نشود.
 • دو زانو بر روی زمین بنشینید. سپس بکوشید دستها را به طرف جلو رانده و با چنگ زدن زمین آنها را تا سر حد امکان به دورترین نقطه منتقل کنید. در این حالت بکوشید فاصله زیر بازو و کتفها با زمین در حداقل اندازه باشد (کشش گربه).

ج) حرکات اصلاحی انحنای ستون فقرات به طرفین (اسکولیوز یا کج پشتی)

 • در وضعیت دو زانو نشسته و با خم کردن تنه بر روی رانها دست را بر روی زمین بگذارید و به طرف جلو بکشید (حرکت کشش گربه).
 • با قرار دادن دستها در نزدیک گوشها، بر روی زمین زانو می زنیم، در این حالت بالاتنه را به چپ و راست می چرخانیم. (زاویه پشت ران و ساق ۹۰ درجه باشد.)

ح) حرکات اصلاحی انحراف جانبی لگن

 • به دلیل اینکه انجام حرکات ورزشی که بتواند جنبش پذیری عضلات اندام های تحتانی، به ویژه عضلات مفصل ران را تقویت نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ابتدا با حالت ایستاده دستها را به کمر قرار داده و به جهات مختلف پرش انجام می دهیم.

د) زانوی ضربدری (والگوم زانو، زانوی چسبیده یا برونگرا).

 • هدف: تقویت عضلات، ایجاد تحرک و جنبش پذیری در مفصل زانو.

از کمر خم شوید و کف دستها را روی زانوها قرار دهید. زانوها را کمی خم کنید و بچرخانید. این حرکت را در هر دو جهت قبل از حرکات تقویتی و کششی دیگر انجام دهید.

 • در وضعیت نشسته به حالت چهار زانو با کمک دستها، یک ران را بالا آورده و زانو را به سینه نزدیک کنید و تنه حالت قائم داشته باشد.
این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

ذ ) حرکات اصلاحی کف پای صاف

۱- هدف : توسعه عضلات برون گرداننده.

پای خود را در وضعیت چرخش به داخل قرار دهید. در این حالت پا را به سمت بالا خم کنید ومجدداً به حالت استراحت برگردید. این تمرین را تکرار کنید. با انجام این حرکت علاوه بر عضلات برون گرداننده تاندون آشیل نیز تحت کشش قرار می‌گیرد.

نشانه ها و روش تشخیص:

 • به جلو رفتن سر و بالا آمدن چانه (در این حالت زاویه بین گردن و فک حدود ۹۰ درجه می شود که این زاویه خیلی بازتر از حد عادی است و در ارزیابی بدن بوسیله خط شاقولی لاله گوش مقابل آننآ“آ قرار نمی گیرد.)
 • ارتفاع گردن این افراد نسبت به وضعیت عادی کوتاهتر به نظر می رسد و بعضاً یقه کت یا پیراهنشان به سمت بالا چروکیده می شود.

انگشت کج (هالوکس و الگوس )

 • هدف: توسعه عضلات نزدیک کننده شست پا

در وضعیت نشسته انگشت شست را با دست بگیرید و به آرامی آن را به سمت داخل بدن بکشید، سپس انگشتان را به حالت اولیه بازگردانید. حرکت را مجدداً‌ تکرار کنید.

 • در وضعیت ایستاده پشت شست را روی زمین گذاشته و آن را با قدرت در حداکثر دامنه حرکتی خم کنید.

ز ) انگشت چکشی

 • در وضعیت نشسته با فشار انگشتان پا به زمین، در بازکردن آنها و کاهش میزان خم‌شدگی مفصل مبتلا بکوشید.
 • در وضعیت خوابیده به پشت، پنجه پاها را بر روی دیوار قرار داده و بکوشید انگشتان پا را از حالت خم شده درآورید. همین تمرین را در وضعیت نشسته با کمک دست نیز انجام دهید.

منابع و مآخذ:

 • دانشمندی، دکتر حسن (و دکتر محمدحسین علیزاده و دکتر رضا قراخانلو)، حرکات اصلاحی: شناسایی و تجویز تمرینها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ سوم: پائیز ۱۳۸۴، ۴۰۰۰ نسخه، ۱۶۴ صفحه.
 • فراهانی، دکتر ابوالفضل، حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم: آذر ۱۳۸۳، ۳۰۰۰ نسخه، ۱۸۴ صفحه.
 • کاشف، میرمحمد، حرکات اصلاحی و ورزش درمانی، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ۲۰۰۰ نسخه، ۲۸۵ صفحه.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 8 =