مقالات رشته روانشناسی

بررسی ناهنجاری های رفتاری کودکان نسبت به توقع ها

ناهنجاری های رفتاری کودکان کتابچه با این هدف نوشته شده که به شما اعتماد به نفس کافی برای برخورد کردن با شرایط دشواری را بدهد که در تربیت فرزند تان با آنها ممکن است مواجه شوید. هدف دیگر این نوشته این است که شما را راهنمایی کند که بتوانید درباره راه های مختلفی که در بهبود رابطه تان با فرزندان تان می توانند موثر واقع شوند فکر کنید.

مطلب بررسی ناهنجاری های رفتاری کودکان نسبت به توقع ها مشتمل۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهزست مطالب

ناهنجاری های رفتاری کودکان. ۲

درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد. ۲

ناهنجاری های رفتاری کودکان. ۳

فرزند تان حدود رفتار خود را همیشه محک می زند. ۳

شما از فرزند خود چه می توانید توقع داشته باشید. ۳

چرا ناهنجاری های رفتاری از فرزند تان سر می زند؟. ۵

اختلال تحرک بیش از حد ناشی از کمبود توجه. ۵

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 5

تغییرات در رفتار. ۷

رفتار غیرقابل قبول. ۸

از کجا می توانید برای فرزند تان کمک بگیرید. ۱۵

نهادهای اجتماعی محلی به اشکال مختلف کار می کنند: ۱۷

پدر و مادر بودن: چه می توان کرد؟. ۲۰

چگونه به کودکان کمک کنیم که رشد کرده و یاد بگیرند. ۲۴

“نگاه کن من چه می کنم، آن کاری را که من انجام می دهم انجام بده”  ۲۵

تغییر رفتار پرخاشگرانه. ۲۹

کودکان جوان و کشمکش های آنها ۳۲

کودکان بزرگتر و نوجوانان و کشمکش های آنها ۳۶

اقداماتی که برای کمک به فرزندان تان می توانید انجام دهید. ۴۱

احساسات در خود نگه داشته شده شما ۴۲

درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید ۴۳

حقوق و مسئولیت کودکان. ۵۰

ایمنی کودکان وقتی که در خارج از خانه هستند ۵۳

احکامی که دادگاه می تواند صادر کند. ۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ناهنجاری های رفتاری کودکان نسبت به توقع ها را در زیر می توانید ببینید.

ناهنجاری های رفتاری کودکان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

این کتابچه با این هدف نوشته شده که به شما اعتماد به نفس کافی برای برخورد کردن با شرایط دشواری را بدهد که در تربیت فرزند تان با آنها ممکن است مواجه شوید. هدف دیگر این نوشته این است که شما را راهنمایی کند که بتوانید درباره راه های مختلفی که در بهبود رابطه تان با فرزندان تان می توانند موثر واقع شوند فکر کنید.

چرا ناهنجاری های رفتاری از فرزند تان سر می زند؟

برخی اوقات کودکان احساسات خود را از طریق رفتارشان ابراز می کنند زیرا این تنها روشی است که آنها می دانند که از طریق آن می توانند آنچه را که احساس می کنند بیان کنند.

چه زمانی وقت آن است که تقاضای کمک کنید؟

اگر پاسخ شما به سئوال های زیر مثبت باشد در آنصورت وقت آن است که حمایت دیگران را برای کمک به اینکه فرزند تان بتواند رفتار پرخاشگرانه اش را کنترل بکند، جویا شوید.

به فرزند خود وقت و توجه کافی اختصاص دهید

هر کدام از فرزندان شما به وقت شما احتیاج دارند و شما لازم است برای گوش کردن به آنها وقت بگذارید.

اگر شما بطور واقعی نسبت به آنچه آنها می گویند، انجام می دهند و یا احساس می کنند

کودکان بزرگتر و نوجوانان و کشمکش های آنها

وقتی که با وضعیتی مواجه هستید که رفتار بد بطور منظم رخ می دهد و ضوابطی که تعیین کردید نقض می شوند در آنصورت سعی کنید که هم محکم و هم منصف باشید.

بعد از آن چه اتفاقی می افتد

به فرزندتان درباره روش هایی که می تواند، با کمک شما، سعی کند رفتارش را بهتر کند صحبت کنید تا او بداند چه رفتاری از نظر شما و سایر کسانی که پیرامون او هستند قابل قبول خواهد شد.

درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید

اگر شما بتوانید براحتی درباره آنچه رخ داده صحبت کنید این به فرزندان تان این فرصت را می دهد که درباره آن از شما سئوال بکنند و بدین ترتیب احساس نگرانی کمتر و امنیت بیشتر بکنند.

حقوق و مسئولیت کودکان

حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید.

به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند.

ایمنی کودکان وقتی که در خارج از خانه هستند

شما باید قضاوت کنید که چه زمانی فرزندان شما می توانند خارج از خانه به تنهایی بازی کنند، یا به مغازه های اطراف بروند، و یا بطرف مدرسه و یا کلوب تفریحی بعد از مدرسه بروند. بعضی معتقدند که کودکان زیر سن نه سالگی در هیچ شرایطی نباید به تنهایی جایی بروند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

 

برچسب ها