مقالات رشته روانشناسی

خطرات و مظرات جویدن ناخن در کودکان و پیشگیری آن

ناخن جویدن کودکان از بیشترین واکنش های عصبی که در عین حال اختلالی در رفتار نیز به حساب می آید واکنش ناخن جویدن یا اونیکوپاژی است. این امر که در بین همه تیپ از افراد تقریبا” در همه مراحل عمر و زندگی به چشم می خورد، در نزد کودکان به ویژه آنها که در سنین نوجوانی و بلوغ هستند بیشتر دیده می شود.

مطلب خطرات و مظرات جویدن ناخن در کودکان و پیشگیری آن  مشتمل۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

کیفیت عملی. ۲

نشانه چیست.. ۳

ماهیت آن. ۴

بهره کودک از آن. ۵

عمومیت آن. ۵

حالات و رفتار. ۶

آغاز و مراحل آن. ۸

ریشه ها و علل. ۹

نظر وکسلر. ۱۳

تحلیل روانکاوان. ۱۴

عوامل تشدید ۱۵

خطرات و عوارض…. ۱۶

در طریق اصلاح. ۱۷

شیوه های اصلاح. ۱۷

پرهیزها در اصلاح. ۱۹

پیشگیری.. ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله خطرات و مظرات جویدن ناخن در کودکان و پیشگیری آن  را در زیر می توانید ببینید.

ناخن جویدن کودکان

مقدمه

ناخن جویدن کودکان از بیشترین واکنش های عصبی که در عین حال اختلالی در رفتار نیز به حساب می آید واکنش ناخن جویدن یا اونیکوپاژی است. این امر که در بین همه تیپ از افراد تقریبا” در همه مراحل عمر و زندگی به چشم می خورد، در نزد کودکان به ویژه آنها که در سنین نوجوانی و بلوغ هستند بیشتر دیده می شود.

بهره کودک از ناخن جویدن

اما اینکه کودک از آن چه بهره ای می برد باید گفت که آن وسیله ای است برای پائین آوردن فشار درونی و از این بابت وسیله ای است برای کودک خوب و راحت کننده. کودک به هنگام احساس ناراحتی تنشی را در خود احساس می کند که پس از جویدن و گاهی کندن ناخن احساس آرامش می کند.

آغاز و مراحل ناخن جویدن کودکان

ناخن جویدن در کودکان به نظر عده ای از دانشمندان از زمان دندان در آوردن آغاز شده و تدریجا” رنگ و صورت می گیرد تا آخر عمر ممکن است ادامه پیدا کند. لثه ها برای بیرون آمدن دندانها تحریک می شوند و کودک دائما” انگشت به دهان می برد و آن را بیشتر تحریک می کند.

ریشه ها و علل ناخن جویدن کودکان

بر اساس آنچه که تا حال ذکر کردیم بخشی از علل و عوامل پدید آورنده این حالت معلوم شد. در عین حال برای اینکه بحث صورت جامعتری داشته و برای والدین و مربیان هشدار دهنده باشد موارد را کلا” به صورت زیر دسته بندی کرده و ارائه می دهیم.

تحلیل روانکاوان

نظرات روانکاوان به حقیقت همانهائی هستند که فوقا” به آنها اشاره شد ولی تفاوت هائی در نظرات شان به چشم می خورد. برخی از روانکاوان علت آن را نیازی ناخودآگاهانه فرد برای مجازات خود ذکر کرده اند و می گویند فرد در این مرحله آنقدر خود را می آزارد تا مجروح شود و این نوعی تظاهرات پرخاشگری بر ضد خود به حساب می آید.

خطرات و عوارض ناخن جویدن کودکان

این جای بحث است که آیا ناخن جویدن به حساب عارضه و خطری قابل ذکر است یا مسئله ای ساده و غیر قابل اعتناست؟ در این مورد نظرات و پاسخها یکسان نیستند. عده ای گویند این حالت نوعی واکنش در برابر امور و جریانات است و نیاز به بررسی طولانی ندارد.

شیوه های اصلاح

اما اینکه چه شیوه هائی را باید در این راه به پیش گیریم، پاسخهای متعدد و متنوعی دارد. نخستین پاسخ این است که بکوشیم ریشه ها و علل آن را بخشکانیم و راه نفوذ مشکلی را بر روی او سد کنیم. این کار به نظر مشکل است ولی چاره ای جزء اقدام به آن و تن دادن بدان نیست.

پیشگیری ناخن جویدن کودکان

در زمینه پیشگیری اقدامات متعددی را باید معمول داشت که اهم آن اقدامات مربوط می شود به جلوگیری از پدید آمدن عواملی که خود موجد آن حالاتند. در این زمینه به نکات زیر توجه داریم:

ــ پذیرش کودک، احترام و محبت به او در حد اقناع و متعارف او.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

برچسب ها