میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان دردوره ابتدایی

تعلیم وتربیت فرایندی است که شرایط و امکانات مناسب برای رشد ابعاد جسمی ، ذهنی ، عاطفی اجتماعی و اخلاقی افراد را فراهم می کند ،تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم سازد و آنان را با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی هماهنگ کند .

مطلب میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان دردوره ابتدایی مشتمل ۶۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه : ۳

بیان مساله: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶

اهداف تحقیق: ۷

فرضیه های تحقیق: ۷

تعریف متغیرها: ۸

فصل دوم. ۱۰

۱-۲ مبانی نظری تحقیق: ۱۱

۲-۲ عوامل موثر بر رضایت شغلی: ۱۳

۳-۲-راه های اظهار نارضایتی کارکنان : ۱۵

۴-۲- روش های ایجاد رضایت شغلی در کارکنان : ۱۶

۷-۲- روابط معلم – شاگرد و اثرات آن بر یادگیری شاگردان : ۲۰

۸-۲- خلاصه ای از تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور : ۲۲

۹-۲- خلاصه ای از تحقیقات انجام یافته در داخل کشور : ۲۵

فصل سوم. ۳۴

۱-۳  روش تحقیق  : ۳۵

۲- ۳   جامه آماری  و شیوه نمونه گیری : ۳۵

۳-۳ حجم نمونه : ۳۵

۳-۴ ابزار اندازه گیری : ۳۶

۵-۳ روایی و اعتبار پرسشنامه : ۳۷

۶-۳ روش اجرای پژوهش : ۳۸

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها ۳۹

تحلیل توصیفی داده ها: ۴۰

تحلیل استنباطی داده ها: ۴۱

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری.. ۵۰

۵-۱ بحث یافته ها ۵۱

۵-۲ نتایج کلی پژوهش… ۵۲

۵-۳ محدویتهای تحقیق. ۵۳

۵-۴ پیشنهادات.. ۵۴

۵-۶چکیده تحقیق. ۵۶

منابع و مآخذ: ۵۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان دردوره ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله:

 اگر محیط مدرسه برای شاگردان به صورت محیطی جذاب در نیاید، دانش آموزان افسرده و بی میل و رغبت به تحصیل ادامه خواهند داد  و پیشفت چشم گیری نخواهند داشت و محیط آموزشی کسل کننده خواهد شد

اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظام آموزش و پرورش هر جامعه اساسی ترین نقش را در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن دارد.

تعریف متغیرها:

رضایت شغلی:رضایت شغلی عاملی روانی است که نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال به وجود می آید.(فیشروهانا۱۹۳۹)یعنی اکر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای خود تامین نماید، در این حالت فرد از شغلش راضی است

مبانی نظری تحقیق:

«رضایت شغلی» به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می شود. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد ولی کسی که از کارش ناراضی است، نگرش وی نسبت به کارش منفی است.

عوامل موثر بر رضایت شغلی:

عوامل گوناگونی را می توان به عنوان منبع رضایت شغلی ذکر کرد که با توجه به تفاوتهای افراد رتبه بندی این عوامل در نزد آنان متفاوت خواهد بود.

روش های ایجاد رضایت شغلی در کارکنان :

طرح مسائل و مشکلات کارکنان در جلسات مصاحبه منجر به کسب اطلاعات بینش و تجربیات تازه ای برای مدیر و به عنوان یک مصاحبه کننده و کارکنان ( به عنوان مصاحبه شونده ) می گردد .

صدا- بیان – لهجه :

ظاهر آراسته معلم به تنهایی نمی تواند حس احترام و علاقمندی دانش آموزان و دیگر افرادی را که با او تماس دارند تضمین کند . در واقع آراستگی تنها به صورت ظاهر نیست بلکه رفتار و گفتار شخص نیز در آن دخالت دارد .

روابط معلم – شاگرد و اثرات آن بر یادگیری شاگردان :

در واقع عامل های مهم در مدرسه و کلاس درس ، معلمان و دانش آموزان هستند که به منظور یاد دهی – یادگیری دور هم جمع می شوند .

حجم نمونه :

بهترین روش برای انتخاب نمونه وتعداد آن روش است که بهترین دقت را داشته و اگر سطح دقت و صحت بر آورد از قبل تعیین شده باشد ، بهترین روش آن است که کمترین هزینه را داشته باشد .

ابزار اندازه گیری :

در این پژوهش برای اندازه گیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی« بری فیلد وروث »(۱۹۵۱)استفاده شده است این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است با ۵ گزینه به شدت موافق ، بلاتکلیف ، مخالف  در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت همراه می باشد .

بحث یافته ها

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حداقل با ۹۹ درصد اطمینان می توان قضاوت کرد که بین میزان رضایت شغلی معلمان زن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها رابطه مستقیم وجود دارد،یعنی هر چه رضایت شغلی معلمان زن بیشتر باشد، معدل دانش آموزان آنها بالاتر خواهد بود .

 نتایج کلی پژوهش

گسترش روز افزون سازمانهای آموزشی و ارتباط بسیار زیاد آنها با این مراکز و اینکه امروز زندگی انسانها با سازمانهای آموزشی عجین گردیده است برای هیچ فرد قابل تردید نیست .

منابع و مآخذ:

میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان دردوره ابتدایی

  • علاقه بند، علی، مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات بعثت، ۱۳۷۰، تهران
  • کریمی،حسین، بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان، مقطع راهنمایی، آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران
  • دعایی، حبیب الله، مدیریت منابع انسانی، ناشر، مولف، ۱۳۷۴
  • دلاور علی، روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۰، تهران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.