بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف آن

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی اگر درنظام اسلامی , تربیت دینی به ثمر نرسد و نسل جوان جامعه تربیت صحیح دینی پیدا نکند یعنی تربیت اسلامی در وجود و شخصیت آنان زنده فعال نباشد تلخی این ناکامی با شیرینی هیچ کامیابی دیگری قابل تحمل نیست و نباید دل را به موفقیت‏های دیگر خوش داشت و از اصل قضیه غافل بود. (رهبری نژاد ۱۳۷۵)

مطلب بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف آن مشتمل۶۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

مقدمـه. ۲

فصــل اول.. ۵

کلیــات تحقیــق… ۵

بیان مسئله : ۵

ضرورت انجام تحقیق: ۵

هدف کلی پژوهش….. ۷

اهداف جزئی: ۷

سؤالات پژوهش….. ۸

تعاریف علمی. عملیاتی واژه‏ها ۸

تعریف عملیاتی : ۹

محدودیت‏های تحقیق… ۱۰

پیشینــه تحقیــق… ۱۱

۱-۲ تاریخچه. ۱۱

۱- اهمیت اهدا تربیت دینی و اخلاقی… ۱۲

۲- تربیت مذهبی… ۱۲

۳- اهمیت تربیت بدنی و اخلاقی در جهان امروز. ۱۳

۴ – اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ایران.. ۱۵

۵- اصول حاکم بر آموزش دینی و اخلاقی… ۱۷

۷- روش تدریس مناسب…. ۲۲

۸- آموخته‏های طبیعی یادگیرندگان از محیط… ۲۴

۱-۸ نقش معلم.. ۲۵

۲-۸- مدرسـه. ۲۶

۳-۸- جامعــه. ۲۷

۹- هویــت Identity: 28

۱-۹- بحران هویت…. ۳۰

۲-۹- زمینه‏های تاریخ و اجتماعی… ۳۰

۱۰ – بحران نسل جوان امروز. ۳۲

مبانی تئوریـکی… ۳۴

۱- نظریه مارکس وبر: ۳۴

۲- نظریه دورکیم.. ۳۶

۱-۲- تأثیرگذاری مناسک مذهبی بر وجدان جمعی از نظر دورکیم: ۳۷

۳- نظریه جرج هربرت مید: ۳۸

۴- نظریه تالکوت پارسنز: ۴۰

۵- نظریه پیترل برگر و توماس لوکمان : ۴۳

۶- نظریه مونچ : ۴۶

۷- جمع‏بندی و گزینش تئوریک: ۵۰

۱- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق کتاب دینی… ۵۳

روش تحقیق و نمونه آماری… ۵۳

اهم یافته‏ها: ۵۳

پیشنهادها: ۵۳

اهم یافته‏ها : ۵۴

پیشنهادها : ۵۴

۲- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق هویت…. ۵۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف آن را در زیر می توانید ببینید.

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی

مقدمـه

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی اگر درنظام اسلامی , تربیت دینی به ثمر نرسد و نسل جوان جامعه تربیت صحیح دینی پیدا نکند یعنی تربیت اسلامی در وجود و شخصیت آنان زنده فعال نباشد تلخی این ناکامی با شیرینی هیچ کامیابی دیگری قابل تحمل نیست و نباید دل را به موفقیت‏های دیگر خوش داشت و از اصل قضیه غافل بود. (رهبری نژاد ۱۳۷۵)

کلیــات تحقیــق

بیان مسئله :

در سالهای اخیر موضوع هویت در اشکال مختلف اجتماعی و فردی و با رویکردهای مختلف و نیز عمده‏ترین گرایش فرهنگی نسبت به آن که همانا ویژگی ملی و دینی است به یکی از چالش‏های عمده در بحث و بررسی از نظام فرهنگی کشور درآمده است.

ضرورت انجام تحقیق:

مطالعه و بررسی پژوهشها, گزارشها, مقالاتی که به ویژه در سالیان اخیر مطرح شده است نشان دهنده عدم توفیق نسبی نظام آموزش و پرورش به طور کلی و آموزش دینی در مدارس به طور خاص در تحقق اهداف ارزشی اسلامی بوده است

اهمیت اهدا تربیت دینی و اخلاقی

تعلیم و تربیت آدمی امر پیچیده , پردامنه و وقتگیر است که همکاری نهادهای مختلف و افراد متعدد و هماهنگی همه فعالیتهای مربوطه را ایجاب می‏کند. اولین شرط هماهنگی فعالیتها, وحدت هدف و مقصد است که باید برنامه‏ها و فعالیتهای مربوط را هدایت نماید. باید هدف نهایی تعلیم و تربیت بطور کلی و مخصوصاً برای افرادی که در تنظیم برنامه‏های مربوط نقشی بعهده دارند

تربیت مذهبی

نه طبیعت, نه اجتماع و نه فرهنگ هیچکدام نمی‏تواند انسان را آنچنان حمایت کنند که بتواند بر زندگی معنوی خود مسلط شود. تنها زمانیکه او با ابدیت و ماورای مادیات پیوند یافت, از شکست ظاهری و باطنی در امان خواهد بود.

اهمیت تربیت بدنی و اخلاقی در جهان امروز

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی پس از رنسانس تحول عظیم در فکر و اندیشه انسان غربی بوجود آمد. معیارها و ارزشهای سنتی به هم ریخت و فرهنگ جدید غربی بر اساس جهان‏بینی مادی و غیرمذهبی پدید آمد. و بدنبال آن بریدن انسان از خدا و مذهب و معنویات پیش آمد. اما باید گفت اکنون این طرز تفکر کاملاً عوض شده است.

اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ایران

«هر موجودی را کمالی است که هدف خلقت او به تبع آن, هدف تربیتش رسیدن بدان است. بنابراین هدف تعلیم و تربیت آدمی تسهیل سیر صعودی و استکمالی انسان بسوی حالت کمالی است که در خلقتش مقدر شده است.

اصول حاکم بر آموزش دینی و اخلاقی

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی تفحص در انگیزه بعثت انبیاء هماهنگونه که قبلاً نیز گفته شده نشان می‏دهد که هدف غائی از تعلیم و تربیت انسان به «فلاح» رسیدن اوست. اولین ندایی که از سوی پیامبر بزرگ اسلام پس از بعثت طنین‏افکن گردید, همانا سرود آزادگی و رهایی انسان از همه وابستگیها بود : «قولوالااله الاالله تفحوا» برای تزکیه وجود

روش تدریس مناسب

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی همانگونه که قبلاً نیز گفته شد اعتقادات دینی , ضمن جاودانه تلقی کردن حیات آدمی و اینکه اعمال ما آثار و پیامدهایی دارند به تحکیم پایه‏های عقلانی فضایل اخلاقی از طریق دستورالعملهای مذهبی می‏پردازد. و به این ترتیب ارتباط دین و اخلاق را روشن می‏سازد.

آموخته‏های طبیعی یادگیرندگان از محیط

«از زمان ارسطو این نظریه وجود داشت که فضایل اخلاقی نه از طریق تعلیم بلکه با عادتهای پسندیده تشکیل می‏شود. نمونه اعمال و سرمشق انسانهای دیگر, افعال کودک را در جهت کاملاً مخصوصی هدایت می‏کند.

مدرسـه

تربیت دینی واقعی از راه شرکت در فعالیتهای روزانه حاصل می‏شود . مدیر یک مدرسه ایده‏آل, خوب می‏داند  که مدرسه باید محلی برای حسن تفاهم, همکاری, عدالت, خدمتگزاری به همگان, شادمانی, و … باشد.

زمینه‏های تاریخ و اجتماعی

تاریخ ایران زمین عرصه هجوم‏ها و کشورگشایی‏های اقوام و مردمان مختف بوده است که هر یک از آنها رد پایی گاه سطحی و گاه عمیق از خود بر این سرزمین بر جای نهاده‏اند. ” ایران نیز از جمله کشورهای در حال توسعه است که در مسیر تحولات دنیای معاصر قرار گرفته است.

بحران نسل جوان امروز

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی گفته‏اند و بسیار هم گفته‏اند که نسل جوان امروز ما بحران زده است. موج بزرگی از جمعیت که در سالهای آغازین دهه شصت شکل گرفت. امروز پس از درنوردیدن سالهای کودکی و نوجوانی, در سالهای آغازین  دهه هشتاد, به مرز جواین رسیده است.

تأثیرگذاری مناسک مذهبی بر وجدان جمعی از نظر دورکیم:

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی یکی از عوامل مهم مؤثر بر هویت مذهبی انسانها شرکت در مناسک مذهبی است. برگزاری مناسک مذهبی تجمع مردمی را در پی دارد که دارای ارزشها و باورهای مشترکی هستند. این تجمع تقویت روح جمعی, انسجام و اتحاد مؤمنین به آن مذهب را به ارمغان می‏آورد.

نظریه تالکوت پارسنز:

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی پارسنز در تبیین مسئله نظم اجتماعی ضمن بررسی نظریات دورکیم و فروید معتقد است این دو دیدگاه نه تنها هیچ تضادی با همدیگر ندارند, که تکمیل کننده همدیگر نیز هستند. دورکیم و فروید هر دو نشان داده‏اند که کنش انسان از مقررات, هنجارها و مدلهایی تبعیت می‏کنند که سبب می‏شود کنش ساخت و سازمان گیرد.

نظریه پیترل برگر و توماس لوکمان :

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی برگر و لوکمان در کتاب ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‏ای در جامعه‏شناسی شناخت) با بهره‏گیری از نظریات جرج هربرت مید, امیل دورکیم , تالکوت پارسنزو مکتب اتنومتولوژی, معتقدند دنیای زندگانی روزمره برای تمام اعضای جامعه, واقعیتی مسلم فرض می‏شود.

جمع‏بندی و گزینش تئوریک:

میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در تشریح نظریات ماکش وبر عنوان شد فرهنگ تعیین کننده و جهت دهنده کنش انسانی است, منتها این خاصیت فرهنگ هنگامی بروز می‏کند, که فرد فرهنگ را درونی کرده جهان‏بینی عام او ( ما آن را معادل هویت می‏گیریم) شکل گرفته باشد. بنابراین دریافت کلی و عام انسان از هستی است که جهت کنش او را تعیین می‏کند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

 

 

 

نظرات بسته شده است.