مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا  لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۰۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فرضیات تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۲

بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۶

عملکرد تعاونیها : ۱۶

کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳

تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲

ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۱

مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۳

مشکلات ساختاری تعاونی ها: ۷۴

دیدگاههای اندیشمندان مختلف در مورد تعاونی: ۷۵

بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۸

منابع و مأخذ. ۱۰۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا  لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

۱- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد.

۲- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد.

۳- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

اهداف تحقیق:

۱- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد

۲- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

۲- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها

۳- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

۴- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی

۵- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی

تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق:

تعاون : لغت تعاون از زبان عربی گرفته شده و معادل فارسی آن همکاری، به معنی یکدیگر را یاری کردن، بهم یاری رساندن همدستی، یاری و دستگیری است. (دکتر محمد معین، فرهنگ فراسی جلد اول، (آ- خ) ص ۱۹۰۷)

تعاون مصدر باب تفاعل است و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، از اصل عون به معنای یاری کردن مشتق شده است. تعاون در اصطلاح علمی عبارتست از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک، معادل تعاون « Cooperation» است

عملکرد تعاونیها :

۱- بنیادهای تعاون فلامی: ارگانهای نظامی کشوربه منظور انجام فالیتهای اقتصادی، خدمات رسانی به کارکنان خود مؤسساتی اقتصادی تحت عنوانل بنیان های تعاون تأسیس نموده اند که از بارزترین فعالیتهای این بنیادها در دهه ۷۰ فعالیت درزمینه فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و مسکن بوده است. هم اکنون پنج بنیاد تعاون در کشور فعالیت می کنند که تمامی زیر مجموعه فرماندهی کل قوا می باشند و اساسنامه آنها توسط این فرماندهی به تصویب رسیده است.

کارکردهای فرهنگی تعاونی ها :

۱- فراهم آوردن اخلاقیات متعالی در افراد جهت ناپدید شدن تعصبات غیر عقلای و پدید آمدن خلق و خو و روحیه مشارکت و تعاون فکری و معنوی و عاطفی

۲- ترویج خیر خواهی و خیر اندیشی و همدلی و همیاری

۳- تربیت بلوغ فکری و رشد صراحت بیان و سخن

۴- دوری از سکوت و آشنایی با گفت و شنودهای گروهی و جمعی

۵- وحدت میان اعضاء با حذف خود مداری و خود کامگی

تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی:

این شرکت تعاونی در مهرم اه سال ۱۳۶۰ با ۸۴ نفر عضو و سرمایه ای معادل ۴۸۰ هزارتومان که هرکدام از اعضاء از طریق برگ های سهام ۵۱۰۰۰ تومانی سرمایه گذاری کرده بودن تشکیل شد. و از سال ۱۳۶۰۰تا حالا عملاً در برهه ای از زمان که اجناس به صورت حواله از طریق بازرگانی صادر می شود و بدین دلیل هم اجناس  به صورت بازرگانی بود چون سهمیه بندی بودند به فعالیت خود ادامه داده است

عملکرد اقتصادی تعاون :

نقش اقتصادی تعاون : تعاون در جامعه دارای نقش های متعددی می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

۱- وحدت تولید و مصرف : در نظام سرمایه داری تولید کننده و مصرف کننده از یکدیگر جدا هستند اما در تعاونی این دو قشر یکی هستند و منافع تولید کننده و مصرف کننده مشترک است لذا تولید کننده تلاش می کند کیفیت کالاهای خود را افزایش دهد.

ارائه راهکار و پیشنهادات :

 • افزایش سرمایه شرکت از طریق فروش سهام جدید و تشویق مردم به سرمایه گذاری از طریق تبلیغات
 • بالا بردن اطلاعات اعضاء در زمینه تعاونی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی کوهتاه مدت و بلند مدت
 • دادن امتیازات ویژه به کارشناسان متخصص در زمینه تعاونی و همچنین واگذاری سهام به این اعضاء
 • احداث نمایندگی هایی برای افزایش حوزه عملیات شرکت
 • بدست گرفتن بازار از طریق تبلیغات موثر و سازنده

فروش محصولات به قیمت پایین تر و در واقع به نرخ مصوب دولتی البته باید به صورتی باشد که باعث ایجاد بازارسیاه در سطح کشور نشود.

مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها:

 • مقررات دست و پاگیر و بروکراسی اداری
 • جدی گرفتن فعالیت های زنان
 • گرایش نظام اداری به دادن فرصت های بیشتر به مردان
 • ریسک پذیری پایین زنان
 • مشکلات فیژیولوژیکی و جسمی زنان برای کارهای سخت
 • پایین بودن اعتماد به نفس و خود باوری در بین زنان

مشکلات ساختاری تعاونی ها:

 • دخالت های بی مورد بخش دولتی در تعاونی ها مثل انتخاب در اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و غیره
 • عدم اجرای کامل مفاد اساسنامه توسط مسئولان تعاونی ها
 • کمبود آگاهی مدیران و کارکنان تعاونی ها برای اداره تعاونی ها
 • شفاف نبودن ارتباط میان نظام تعاونی و قانون بخش تعاون
 • عدم تجانس شرکت ها با یکدیگر و اختلاف شدید در وضعیت تعاونی ها
 • بالا بودن تعداد کارکنان تعدادی از شرکت های تعاونی

دیدگاههای اندیشمندان مختلف در مورد تعاونی:

۱-رابرت اون : رابرت اون در ویلز انگلستان متولد شده است. وی در اول جوانی مدیر کارخانه بافندگی بود. سپس در صنایع نساجی و دیگر فعالیتهای اقتصادی پیشرفت زیادی نمود و توانست ثروت فراوانی بدست آورد. رابرت اون برای نخستین بار واژه «کوآپریشین» یعنی تعاون را عنوان کرده است. وی معتقد است که قیمت عادلانه یک کالا با هزینه تولید آن مساوی است بنابراین مطالبه قیمتی بیش از  آن عادلانه نیست

بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی:

الف : کارکردهای اجتماعی تعاونی ها : در اینجا لازم است که اول تعاون و همکاری اجتماعی مورد بحث قرار بگیرد الف : معنای لغوی تعاون : کلمه تعاون از کلمه «دعون» گرفته شده است و عون در عربی به معنی یاری کردن می باشد و این کلمه وقتی به باب تفاعل در عربی می رود، معنای آن به « به هم یاری کردن» تغییر می یابد. زیرا یکی از ویژگی های باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند فرد دارد یعنی مستلزم همکاری است.

منابع و مأخذ

 • طالب، مهدی، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۶
 • حسنی، حسن، حقوق تعاون ، انتشارات دانشگاه تهران،  زمستان ۱۳۷۴
 • شکیبا مقدم، محمد، مدیریت تعاونی ها برای دانشجویان رشته دولتی، انتشارات میر، ۱۳۸۰
 • مهرانفر، صفر، انواع و کارکرد تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد ۸۳
 • مهرانفر، صفر، آموزش و ترویج تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد ۸۳
 • لعل و نهر، جواهر، به سوی دنیای تعاون، ناشر سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، تیرماه ۱۳۴۷، چاپ دوم بهار ۱۳۸۰
 • سخنرانی ها و مقالات همایش « تعاون، تولید و اشتغال، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان یزد، آبان ۱۳۷۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =