موفقیت شغلی و عوامل موثر بر آن

بی شک فرد وجامعه برای بقای خود به کار و تلاش نیاز دارند. ورود به عرصه کار در زندگی هر شخص یکی از مهمترین مراحل زندگی محسوب می شود.از طرف دیگر رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهره‌وری نیروی کار محسوب می شود؛

همانطور که می دانیم بهره‌وری ناشی از عوامل مختلفی چون استفاده بهینهاز امکانات، زمان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی می باشد در شرایطینیروی انسانی توانایی‌های خود را در انجام کار به بهترین نحو مطلوب بروزمی دهد که علاوه بر سایر عوامل دارای احساس رضایت شغلی از فعالیتی کهانجام می دهد باشد.

 عواملی که در ایجاد رضایت شغلی مؤثرند را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 الف- عواملی که در مراحل قبل از انتخاب شغل می تواننددر رسیدن به رضایت شغلی مؤثر باشند.

 ب عواملی که بعد از انتخاب شغل و در طی فرآیند انجام کار رضایت شغلی را ایجاد می نمایند.

 مقولهراهنمایی و مشاوره شغلی یکی از عواملی است که در دسته اول قرار می گیرد بهعبارت دیگر چنانچه شخص بتواند در طول تحصیل و مرحله کاریابی از راهنماییمناسب در زمینه مشاغل برخوردار شود احتمال اینکه در آینده از کاری کهانجام می دهد احساس رضایت داشته باشد، افزایش می‌یابد.

 مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر در راهنمایی و مشاوره شغلی می پردازد و نقش آن را در ایجاد رضایت شغلی افراد بررسی می‌نماید.

 

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۲۴ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

راهنمایی شغلی چیست؟. ۳

عوامل مؤثر در راهنمایی شغلی.. ۴

ویژگی‌های فردی.. ۴

خانواده و راهنمایی شغلی.. ۱۰

مشاوره در راهنمایی شغلی.. ۱۳

رضایت شغلی.. ۱۶

نظریه های رضایت شغلی.. ۱۷

عوامل موثر در رضایت شغلی.. ۱۹

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. ۲۱

نتیجه گیری..  ۲۲


 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

.

 رضایت شغلی از جمله عوامل مهمی است که باید در توسعه اقتصادی مورد توجه دقیققرار گیرد هر فردی کوشش می کند شغلی را انتخاب نماید که علاوه بر تأمیننیازهای مادی از نظر روانی هم او را ارضاء نماید به این دلیل بررسیخصوصیات فردی افراد ضروری به نظر می رسد در غیر اینصورت بکار گرفتن افراددر مشاغلی که به آن علاقمند نیستند یا توانایی و استعداد انجام آن راندارند علاوه بر کاهش بهره‌وری و کارایی موجب از دست رفتن نیروی انسانیمی‌شود.

 برای آنکه این مشکلات کاهش یابند باید سطح دانش عمومی افزایش یابد و برنامه‌های مشاوره شغلی و حرفه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها ومورد توجه قرار گیرد.

 ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی است که درآن مراکز ویژه راهنمایی و مشاوره شغلی تأسیس شده است. اولین مرکز راهنماییکه در واقع مرکز راهنمایی حرفه‌ای بود در سال ۱۹۰۸ میلادی در بوستون بهوسیله “ فرانک پارسونز“ که به پدر راهنمایی حرفه‌ای معروف است تأسیس شد. وی لازمه هدایت حرفه ای را پیروی از سه اصل زیر می دانست:

 ۱- شناخت توانایی‌ها و علایق و مهارتهای حرفه ای فرد.

 ۲- شناخت شغلی و موقیتهای شغلی.

 ۳- ایجاد ارتباط منطقی بین‌ دو اصل یادشده.

 هرچند فرایند انتخاب شغل در طول زندگی افراد به طور مداوم و پیوسته ادامه دارد سازش منطقی بین خصوصیات فردی با شرایط شغلی نمی تواند به تنهاییپاسخگو باشد و کلیه عوامل مؤثر در انتخاب شغل نمی‌توانند صرفاً جنبه عقلانی و منطقی و یا صرفاً جنبه عاطفی و روانی داشته باشند. از عوامل دیگرکه لزوم راهنمایی و مشاوره شغلی را در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می کنند بروز دو پدیده توسعه شهر نشینی و پیشرفت تکنولوژی است. شهرنشینی، تنوع وتقسیم مشاغل را باعث شده است و پیشرفت تکنولوژی نقش تخصص را در احراز شغل برجسته کرده است.

 در ادامه به بررسی مسائل و عوامل مهم در راهنمایی و مشاوره شغلی و نقش آن در رضایت شغلی پرداخته خواهد شد.

 

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + یک =