موانع صادرات مرکبات

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مطلب موانع صادرات مرکبات مشتمل ۷۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

تعریف موضوع. ۴

اهمیت تحقیق : ۵

هدف از انتخاب موضوع. ۶

قلمرو مکانی تحقیق.. ۶

قلمرو زمانی تحقیق.. ۶

محدودیت های تحقیق.. ۷

فرضیات تحقیق.. ۷

واژه ها و اصطلاحات.. ۷

بخش اول.. ۹

۲-۱ –  سایر مطالعات انجام شده ۹

۲-۳ – مشخصات کلی مرکبات.. ۱۲

۲-۴ – بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور ۱۲

۲-۵ – تجارت جهانی مرکبات.. ۱۴

۲-۶  ـ تاریخچه صادرات میوه و تره بار در ایران : ۱۵

۲-۷ – مقدار صادرات انواع مرکبات از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲. ۱۶

۲-۸ – فرآیند صادرات مرکبات: ۱۷

۲-۹ – مراحل قبل از صدور: ۱۸

۲-۱۰ – مراحل اداری صادرات مرکبات.. ۱۹

۲-۱۱ – نگهداری و انبار ۲۰

۲-۱۲-۱ – تعریف بسته بندی.. ۲۱

۲-۱۲-۲ – مهمترین وظایف بسته بندی: ۲۴

۲-۱۲-۳ –  ویژگیهای مناسب برای صادرات عبارت هستند از: ۲۵

۲-۱۲-۴ – انواع بسته بندی.. ۲۶

۲-۱۲-۵ا – همیت استراتژیکی بسته بندی : ۲۶

۲-۱۲-۶ – بسته بندی صادراتی.. ۲۷

۲-۱۲-۷ – نکاتی که بایستی بطور اصولی و کلی مورد بسته بندی و طراحی آن رعایت کنیم(از دیدگاه مصرف کننده) ۲۷

۲-۱۲-۸ – مسؤولیت های اجتماعی و قانونی در قبال بسته بندی: ۲۸

۲-۱۲-۹ – عمده ترین اهداف بسته بندی.. ۲۸

۲-۱۲-۱۰- اصول بسته بندی : ۲۹

۲-۱۲-۱۱ –  تقسیم بندی بسته ها از لحاظ نوع وظیفه: ۲۹

۲-۱۲-۱۲ – بسته بندی و الگوی توزیع. ۳۰

۲-۱۲-۱۳ – عملیات مراکز بسته بندی : ۳۱

۲-۱۲-۱۴ – شکل دادن ،پر کردن و بستن جعبه ها ۳۲

۲-۱۲-۱۵- بسته بندی کالاهای صادراتی : ۳۲

۲-۱۲-۱۶ –  انواع مختلف بسته بندی صادراتی: ۳۴

۲-۱۲-۱۷ – سایر انواع بسته بندی.. ۳۶

۲-۱۲-۱۸ – بسته بندی برای مصرف کننده ۳۷

۲-۱۲-۱۹ – طراحی گرافیک(خطوط و اشکال) ۳۸

۲-۱۲-۲۰ – اطلاعات حمل و نقل.. ۳۹

۲-۱۲-۲۱- انتظارات خریداران از طرح بسته بندی کالا. ۴۱

۲-۱۲-۲۲- شرایط اختصاصی در بسته بندی مرکبات.. ۴۲

۲-۱۳- حمل و نقل.. ۴۲

۲-۱۳-۱ – اهمیت حمل و نقل.. ۴۲

۲-۱۳-۲ – روشهای مختلف ارسال کالاهای صادراتی (از طریق دریا،هوا و زمین) ۴۳

۲-۱۳-۳ – روش ارسال کالاهای صادراتی.. ۴۴

۲-۱۳-۴ – روشهای حمل هوایی.. ۴۵

۲-۱۳-۵ – روشهای حمل زمینی.. ۴۶

۲-۱۳-۶ – گزینش روش حمل مناسب با توجه به زمان و هزینه. ۴۷

۲-۱۴ – بازاریابی.. ۴۷

فصل چهارم. ۵۲

مقدمه. ۵۲

بخش اول.. ۵۴

۱ـ۴ ـ  توصیف و تحلیل یافته ها ۵۴

۲ـ ۴ ـ  بخش دوم. ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهاد. ۵۸

منابع و مأخذ. ۶۲

ضمائم. ۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

خلاصه ای کوتاه از مقاله موانع صادرات مرکبات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

تاریخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل در نواحی حاره و معتدله بوده و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت می شده است.چین مبدأ اولیه پرتقال بصورت وحشی و شمال هندوستان مبدأ اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شوند.پیدایش بذر بعضی از مرکبات نظیر نارنج و بالنگ در بین النهرین و زمان کشت آنها را به هزاره چهارم قبل از میلاد منتسب می کنند.

بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور

استان مازندران با حدود ۴/۳۷ درصد سطح بارور،بیشترین سطح تولید مرکبات کشور را داراست. استان فارس، مناطق جیرفت و کهنوج ، استانهای هرمزگان و کرمان بترتیب ۷/۲۰،۸/۱۴،۲/۱۳،۲/۵ مقام های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.

تجارت جهانی مرکبات

تجارت جهانی مرکبات از دو بخش اصلی واردات و صادرات تشکیل می شود :

الف ـ واردات جهانی مرکبات :

کشورهای آلمان،فرانسه،انگلستان،هلند،کانادا و ژاپن مهمترین واردکنندگان مرکبات در سطح جهان به شمار می روند.مهمترین خریداران مرکبات را کشورهایی تشکیل                می دهند که امکان تولید آنرا در داخل ندارند و درآمد سرانه بالا و توجه روز افزون به استانداردهای تغذیه مناسب،امکان مصرف میوه های وارداتی را برای آنها علیرغم قیمت بالای آن فراهم ساخته است.

تاریخچه صادرات میوه و تره بار در ایران

صادرات محصولات کشاورزی و برخی گیاهان دارویی و صنعتی از دیر باز در ایران متداول بوده است. کوروش و داریوش پادشاهان هخامنشی در لشکرکشی هایشان گیاهان دارویی را جهت مبادله با خود می بردند.در کتاب«نزهت القلوب»حمدالله مستوفی نیز صدور خربزه گرگان و اصفهان به هندوستان سخن به میان آمده است .

نگهداری و انبار

انبار محل نگهداری مواد اولیه برای ساخت محصولات ،کالای نیمه ساخته(در جریان ساخت)،محصول ساخته شده ، مواد و لوازم مصرفی ،قطعات یدکی ماشین آلات ،ابزار آلات و اجناس اسقاط است که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی می شوند.

انبارها بسته به نوع محصول مورد نظر که در آن نگهداری می شود متفاوتند.

تعریف بسته بندی

بسته بندی عبارت است از محافظتی که سلامت کالای محتوی خود را از مرحله تولید تا مرحله مصرف حفظ نماید.اساسی ترین هدف بسته بندی فراهم کردن سالم ترین و اقتصادی ترین طریقه تحویل کالا از نقطه تولید به آخرین مصرف کننده می باشد

مهمترین وظایف بسته بندی:

– نقش حفاظت در برابر ضربات ،صدمات،دستکاری ،هرگونه عامل محیطی که خود باعث می شود تا کالاها سالم و قابل استفاده به دست مصرف کننده برسد.نقش حفاظتی بسته بندی است که کالا را از لحاظ شکل و فرم به همان ترتیبی که تولید شده است سالم و گیرا بدست مصرف کننده می رساند.

ویژگیهای مناسب برای صادرات عبارت هستند از:

۱- مناسب بودن بسته بندی با شرایط اقلیمی کشورهای در مسیر حرکت تا بازار هدف با توجه به  اینکه کالاهای صادراتی بیش از کالاهای داخلی جا به جا می شوند.بسته بندی صادراتی باید بسیار مقاوم و محکم باشد و قابلیت تحمل شرایط گوناگون اقلیمی را
داشته باشد.

بسته بندی و الگوی توزیع

هدف اصلی از بسته بندی کالا این است که در فاصله زمانی انبار داری،حمل و نقل و توزیع،صفات و مشخصات مهم کالا حفظ شده و از صدمات و خطرات احتمالی جلوگیری شود.اولین قدم در انتخاب نوع بسته بندی یک کالای خاص و برای حصول هدف یا هدفهای معین در بازارها ،ترسیم شمای دقیق یا تصویر روشنی از الگوی توزیع آن کالاست.بدیهی است در توزیع کالا از این الگو باید پیروی شود.

 شکل دادن ،پر کردن و بستن جعبه ها

آخرین عملیاتی که در یک کارگاه بسته  بندی انجام می شود.شکل دادن ،پر کردن و بستن جعبه هاست.این مراحل ممکن است با دستگاههای اتوماتیک انجام شود،اما بیشتر شکل دادن ها و بستن جعبه ها حتی در کشورهای صنعتی با دست انجام می شود و برای این کار از تجهیزات و وسایل ساده ای مانند:نوار چسب،سوزن دوخت و تسمه استفاده
می گردد.

سایر انواع بسته بندی

بر مبنای طبیعت کالا،ممکن است بسته بندیهای متفاوت از آنچه که اشاره شد وجود داشته باشد.

پالت برای جابجایی سریع کالا تعدادی کالا را روی یک صفحه پلاستیکی یا چوبی قرار می دهند که پالت نامیده می شود.پالت ها با لیفتراک های چنگک دار به راحتی جابجا می شوند.در برخی موارد دور پالت با روکش پلاستیکی پوشانیده می شود.

 بسته بندی برای مصرف کننده

یا بسته بندی ای که مصرف کننده کالا را در آن تحویل می گیرد می تواند در هر یک از مراحل توزیع کالا از فاصله مزرعه تا مغازه های خرده فروشی بر حسب نوع محصول ،زمان حمل و مناسبات تجاری درون زنجیره توزیع ارائه گردد.بنابراین عملیات (آماده سازی) بسته بندی برای مصرف کننده و برای اقلامی خاص فقط یکبار انجام می شود.

 اطلاعات حمل و نقل

اطلاعات حمل و نقل ممکن است شامل علائم نحوه جابجایی و درجه حرارت نگهداری نیز باشد.در صورتیکه ضعف در روشهای حمل باعث نقصان کیفیت کالا گردد،از علائم و برچسب های جابجایی استفاده می گردد.در مورد کالاهایی که نسبت به تغییر جهت،حساس هستند و نگهداری آنها در دوره حمل و نقل و یا انبارداری در خلاف جهت،باعث ضرر و زیان می گردد

انتظارات خریداران از طرح بسته بندی کالا

الف)طرح اشکال و خطوط (گرافیک)روی یک بسته باید القاء کننده تصوری از نظم و قابلیت کاربردی بعنوان مکملی از اطلاعات ارائه شده باشد،بدون اینکه انحرافی در تصورات بیننده از این اطلاعات ایجاد کند.

ب)با توجه به تجارب قبلی،مواد متشکله بسته ها(جنس مقوا،چوب و ملزومات آن و انواع ساخت بسته باید قابل اعتماد باشد.

شرایط اختصاصی در بسته بندی مرکبات

هر بسته باید از نظر شکل ظاهری یکنواخت ،یک اندازه و یک رنگ باشد(روی جعبه بسته بندی باید اطلاعات مربوط به نام بسته بندی کننده مبدأ کالا (کشور یا ناحیه تولید و یا نام تولید کننده )نام محصول،نوع واریته،درجه ،اندازه ،تعداد(شمارش)و مواد نگهداری کننده (نام ماده شیمیایی مورد استفاده)درج گردد.

روش ارسال کالاهای صادراتی

کشورهایی نظیر ژاپن که جزیره اند و اطراف آنان را آب فرا گرفته است بیشتر از حمل دریایی استفاده می کنند که امتیاز آن،حجم عظیم کالاها با قیمت نسبتاً ارزان است لذا باید در حمل دریایی به زمان طولانی حمل توجه کرد.

روشهای حمل زمینی

ترکیب حمل دریایی و زمینی رایج ترین شیوه ی حمل و نقل است.با این روش،کالا تا مناسب ترین بندر با کامیون برده می شود و  از آنجا به بندر مقصد حمل می گردد،برای مثال در ایران برای صدور کالا می توانیم آنها را با کامیون به یکی از بنادر خلیج فارس،دریای عمان و یا دریای خزر حمل و از آنجا با کشتی به یکی از بنادر کشور خریدار منتقل کنیم.

گزینش روش حمل مناسب با توجه به زمان و هزینه

هنگام گزینش شیوه ی حمل کالای صادراتی باید به عوامل زیادی توجه داشت.ولی مهمترین عوامل،هزینه و زمان هستند.بعضی محصولات باید سریعاً و برخی دیگر نیز می توانند با وسایل کند روتر جابه جا شوند.شیوه ی حمل باید بر حسب نوع کالا ،خواسته ی مشتری،عرف تجاری و بالاخره عنایت به زمان و هزینه ،انتخاب شود

تعریف یک بازار صادراتی

بازار صادراتی به مثابه ی یک کشور:

۱)مردم یک کشور خارجی از نظر نژادی،عادات و زبان با مردم کشور صادر کننده تفاوتهای اساسی دارند.تفاوتهای دیگر شامل زمینه تاریخی سطح درآمد ملی و قدرت خرید مردم می باشد.رابطه بین عوامل فوق الذکر و درجه اختلاف آنها به صورت اختلاف در شرایط اجتماعی اقتصادی نمودار می شود .

بررسی موانع صادرات مرکبات کشور

آمار یکی از ابزارهای مهم پژوهشگران به شمار می رود و فهمیدن اصطلاحات ، روشها و منطق آماری برای کسانی که از مطالب تحقیقی استفاده می کنند ، اهمیت زیادی دارد. در هر حال ، در کاربرد روشهای آماری و نتیجه گیری از شواهد آن محدودیتهایی وجود دارد که باید آنها را شناخت.

نتیجه گیری و پیشنهاد

در این فصل به نتیجه گیری از مطالبی که در فصول پیشین مورد بررسی قرار گرفته ، می پردازیم همچنین راه حل و پیشنهاداتی جهت افزایش صادرات مرکبات ارایه
خواهد شد. یکی از مشکلات مهمی که بر سر راه صادرات مرکبات کشور وجود دارد و  به عنوان فرضیه اول مورد بررسی قرار گرفت عدم وجود تسهیلات نگهداری مناسب در کشور می باشد.

منابع و مأخذ

۱ـ بازارهای جهانی مرکبات و کیوی/ فتحی ، حبیبه / انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۷۵

۲ـ راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی میوه ها و سبزی های تازه / بلوریان تهرانی ، محمد/ موسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۷۰

۳ـ مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک / حمید نژاد

۴ـ مدیریت بازاریابی بین المللی / داوود محب علی

۵ـ مدیریت بازاریابی بین المللی/ اسماعیل پور ، حسین.

۶ـ اصول بازاریابی / فلیپ کاتلر/ بهمن فروزنده.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 4 =