منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :

۱-  کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی    ب) اقتصاد        ج) مسئولیت اجتماعی

۲-  برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشارکت           ب) دموکراسی

ج) آزادگی

۳- عدالت اقتصادی : الف) برابری        ب) مشارکت اقتصادی             ج) تأمین کیفیتزندگی

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

عملکرد اجتماعی تعاون.. ۱

ارزش های اساسی تعاونی ها ۱

احترام به رأی و نظر دیگران.. ۲

نقش اجتماعی تعاون : ۲

ذخیره قانونی : ۳

عدالت اجتماعی.. ۳

آزادی و برابری : ۴

عملکرد اجتماعی شرکت… ۴

اصل بی طرفی : ۶

تساوی حق رأی و تساوی زن و مرد. ۷

اصل قانون گرایی و رشد سیاسی : ۷

ارزش و مفاهیم سیاسی تعاون : ۹

عضویت آزاد و اختیاری : ۱۰

نقش سیاسی تعاون : ۱۱

قدرت سیاسی اعضا : ۱۲

موانع و مسائل فرهنگی – اجتماعی تعاونی ها : ۱۸

سوابق تجربی تحقیق : ۱۹

نتیجه گیری : ۲۳

نتایج و یافته های تحقیق : ۲۴

کتاب ها ۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیسرا در زیر می توانید ببینید.

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموکراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اکثریت ملاک است. اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموکراسی در جامعه برقرار می شود.(مهرانفره :‌۱۵۹)

نقش اجتماعی تعاون :

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشکیل می گردد.سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از کار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس کار تعاونی همیاری، همفکری، همکاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد

عدالت اجتماعی

از آنجا مالکیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالکیت خصوصی حاکم نیست و مالیکتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاکم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و  فعالیت های خیریه و  فعالیت های آموزش تقسیم می شود.

عملکرد اجتماعی شرکت

را در موضوعات زیر بررسی کرده ایم :

۱- اشتغال زایی در شرکت :

درزمینه اشتغال از زمان تأسیست تاکنون فقط یک نفر حسابدار، آن هم در سال جاری استخدام کرده و به جز آن فرصت شغلی نداشته است.

تساوی حق رأی و تساوی زن و مرد

در تعاونی هر فرد یک رأی دارد و حق رأی با انسان است نه سرمایه  و مقدار سرمایه در آراء نقشی ندارد بلکه هر عضو با سهم کم یا زیاد فقط یک رأی دارد. مفهوم آن این است که قوی و ضعیف و غنی و فقیر در تعاونی از حق رأی مساوی برخور دارند. بخش دیگر این اصل این است که در تعاونی جنسیت ملاک نیست و زن و مرد فرقی ندارند، و اصل شایستگی و لیاقت افراد مورد توجه است و جنسیت، نژاد، قوم فرقی ندارد

ارزش و مفاهیم سیاسی تعاون :

تعاون نهضتی آموزشی است و اعضای خود را در زمینه مسایل آموزش می دهد تا اعضا در رهبری تعاونی همکاری نمایند و تعاونی شکوفا گردد، اصول و مفاهیمی که اعضای تعاوی به صورت تئوری و عملی و جریان امور تعاونی فرا می گیرند عبارتند از : دموکراسی تعاونی، انتخابات تعاونی.

عضویت آزاد و اختیاری :

آزادی عضویت را باید از دو جنبه نگاه کرد : یکی از دید فردی که قصد عضویت در تعاونی را دارد و دیگری از دید شرکت تعاونی که می خواهد آن فرد را به عضویت بپذیرد. در مورد فردی که می خواهد به عضویت شرکت تعاونی درآید، معنای آزادی این است، که او در عضو شدن یا عضو نشدن آزاد باشد، یعنی او را مجبور به عضویت نکنند. این جنبه‌ی آزادی عضویت بیشتر می تواند تحت عنوان « اصل اختیار عضویت» و یا «عضویت داوطلبانه» مطرح گردد.

نقش سیاسی تعاون :

در اصول هفت گانه‌ی جهانی تعاون ۳  اصل زیر جنبه‌ی سیاسی دارند :

۱ – عضویت آزاد و اختیاری

۲- نظارت دموکراتیک

۳- استقلال و خودکفایی

تعاون می تواند اثرات زیادی در توسعه سیاسی جامعه داشته باشد و نقش مهمی در این زمینه نیز ایفا نماید. برخی از ابعاد سیاسی تعاون در جامعه عبارتند از :

قدرت سیاسی اعضا :

تعاونی باعث تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی اعضا می شود زیرا وقتی قدرت اقتصادی جامعه بالا رفت و آگاهی های فردی، اجتماعی افزایش یافت. قدرت سیاسی مردم افزایش می‌یابد. به طور کلی تعاونی نیازمند تفاهم و اتحاد و اعضا است و همین تفاهم و اتحاد خود تولید نیرو و قدرت می کند. ( همان : ۵۸)

فصل نهم : عملکرد فرهنگی شرکت تعاونی

موانع و مسائل فرهنگی – اجتماعی تعاونی ها :

۱- افکار انتزاعی و بریده شده از جمع و جامعه و کارکردهای منفی و مخرب آنها

۲- چاپلوسی، چرب زبانی که خود این مسائل معلول بسیاری از مسائل دیگر هستند.

۳- رواج تقلیدهای کورکورانه و نه تقلیدهای سازنده

۴- گریز باطن و تعارضات منفی آن با همدلی و همیاری و به وجود آمدن مسایل جانبی

۵- خرافات و اوهام و جایگیری آنها در مسائل فرهنگی جامعه ( این خرافات ممکن است که آثار بدی داشته باشد)

سوابق تجربی تحقیق :

در سوابق تجربی به طور خلاصه چکیده اهم تحقیقات انجام شده در زمینه تعاون آورده می شود همچنین سعی شده بعضی از مقالات و کتب ذکر گردد.

۱- « زمینه های تشیکل شرکتها تعاونی تولیدی- خدماتی در استان مرکزی»

از حوزه معاونت آموزشی، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون

نتیجه گیری :

در این تحقیق تعاونی های تولید به عنوان نظام بهره برداری مناسب برای تولید پسته در کشور شناخته شده  و به عنوان یکی از مهمترین انواع تشکل اقتصادی کشاورزی که با توجه به سابقه یاریگری در نظام تولیدی روستایی و کشاورزی در کشور از توانائیها و قابلیتهای در خور توجهی برای تولید و گسترش باغات پسته برخوردار می باشند.

در پیشنهادات به سایر عوامل موثر در موفقیت تعاونی ها پرداخته است که اهم آن عبارتند از : ۱- ایجاد انگیزه اقتصادی در کشاورزان ۲- ایجاد کمیته های برنامه ریزی و تعیین استراتژیهای توسعه در هر منطقه با مشارکت تمامی مدیران شرکتها و همکاری متخصصان و دانشگاهیان ۳- تمرکز فعالیتهای تحقیقاتی آموزش و ترویجی.

۵- « زمینه تشیکل تعاونی صنایع دستی در شهرستان بابلسر

اجرا : غلامرضا خوشفر، صادق صالحی – سال ۱۳۷۶، دانشگاه مازندران»

نتایج و یافته های تحقیق :

شاخص کلی در بخش صنایع دستی چوب برای زمینه های اقتصادی ۲/۴ برای زمینه های اجتماعی ۴ و برای زمینه های فرهنگی ۲/۴ حصال شده معنای آن این است که متوسط زمینه های لازم برای  تشکیل تعاونی در این بخش ۱۳/۴ می باشد.

ارائه راهکارها و پیشنهادها :

همچنان که از مسئله پیدا است شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس از مشکلاتی رنج می برد شرکت از لحاظ اقتصادی در حالت مطلوبی نیست بنابراین ارائه راهکارهایی که زمینه افزایش فروش را به همراه داشته باشد می تواند به عنوان اولین راهکارهای مطحر گردد.

از اینرو می توان یکسری راهکار مطرح کرد :

۱- اخذ نمایندگی در سراسر کشور که زمنیه شناخت بیشتر کارخانه و محصولات را به همراه دارد و دو ماه فروش محصولات را بالا می برد.

منابع

۱- طالب، مهدی، اصول و اندیشه های تعاونی،‌تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶

۲- حسنی، حسن، حقوق تعاونی یزد، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۸۱

۳- رفیح پور، فرامرز، کندو کاوها و پنداشته ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پانزدهم ۱۳۸۴

۴- ساروخانی، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی ، جلد اول، تهران، موسسه مکاتب و تحقیقها ۱۳۸۵

۵- مقیمی، سید محمد، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ؟؟ ۱۳۸۵

۶- شیم،سیگل، حسابرسی مدیریت، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹

۷- نازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴

۸- سجادی، سید جعفر، اصول حسابداری صنعتی (‌برای مهندسین صنایع) تهران، انتشارات دانشگاه، علم و صنعت ۱۳۸۲

۹- تهرانی، رضا، مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴

۱۰- صادقی فر، ناصر، مدیریت مشارکتی در تعاونی ها، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت تعاون، ۱۳۸۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =