منابع و امکانات ساخت و تولید

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

پیشرفت و تکامل MRP.. 2

اقدامات مدیریتی تغییر یافته MRP.. 4

MRP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات… ۵

در چه نقاطی MRP مفید است و در چه نقاطی مفید و کارآمد نیست؟ ۷

منطق محاسباتی MRP.. 8

استفاده از اطلاعات خروجی MRP.. 14

MRP و حداقل کردن پرداختی فهرست کالا و موجودی.. ۱۵

Lot Sizing در MRP.. 15

خروجیهای اطلاعاتی مربوط به محاسبات MRP/CRP.. 18

عملکرد سفارشی MRP.. 19

روشهای انتخاب نرم افزار کامپیوتری برای MRP.. 28

درجه بندی و رتبه بندی سیستم های MRP.. 29

چک لیست MRP.. 32

آموزش و مدیریت کارمندان MRP.. 35

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۳۷ [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

پیشرفت و تکامل MRP

طراحی منابع ساخت و تولید که بخشی از طراحی و برنامه ریزی امکانات و تجهیزات است، در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای اعمال و بکارگیری تکنولوژی کامپیوتری الکترونیکی در مدیریت ساخت و تولید بکار گرفته شد. برخلاف تجربه در بکارگیری آن در حسابداری و روشهای دستی از آن در مدیریت ساخت و تولید کامپیوتری استفاده می شود و بعنوان روشهای غیر متداول ad hoc در بسیاری از شرکتها بکار گرفته می شود.

MRP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات

اجزا و مؤلفه های مهم بکارگیری MRPII ، طراحی و برنامه ریزی امکانات (MRP) ، برنامه ریزی تجهیزات و تدارکات (CRP) و برنامه ریزی امکانات توزیع (DRP) هستند. در حال حاضر، یک تفاوت ویژه بین MRP و DRP وجود دارد اگرچه از نظر منطق و اصول می توان آنها را شبیه هم در نظر گرفت.

منطق محاسباتی MRP
محاسبات اصلی و مرکزی MRP برای توضیح و تشریح ساده تر فرآیند برای هم صورت می گیرند و در بین محاسبات انجام شده، آشناتر هستند. تولید برنامه ریزی شده برای محصولات نهایی و قطعات سرویس توسط برنامه ریزی تولید اصلی تعیین و اجرا می شود.

داده های ورودی زمانبندی و برنامه ریزی اصلی
نحوه زمانبندی اصلی در جدول ۲-۱۱ نشان داده شده که رابط بین تقاضای بازار و طرح مدیریت برای پاسخگویی به تقاضا است. در شرکتهای دارای DRP ، زمانبندی و برنامه ریزی اصلی، ارتباط بین MRP و DRP را برقرار می کند. بصورت متداول شرکتهایی از MRP محروم هستند دارای طرح و زمانبندی مطلوب نیستند.

استفاده از اطلاعات خروجی MRP
موارد فرعی MRP در فهرست کالا و موجودی مطرح می شوند که دارای گزینه های زمانبندی شده اند و برای محاسبه نیازهای اصلی و مهم، لازم و ضروری هستند. اگر داده های فهرست موجودی نادرست باشند، ملزومات محاسبه شده اشتباه خواهند شد و بدین ترتیب نتایج نهایی مربوط به MRP اشتباه می شوند.

 عملکرد سفارشی MRP
در رأس فرآیند طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و امکانات، طراحی و برنامه ریزی است و کنترل سفارشات برای موارد خریداری شده و ساخته شده صورت می گیرد. پس از اجرای طراحی و برنامه ریزی MRP، enplosion «انفجار» اجرا شده و سفارشات برای کلیه موارد، طراحی و برنامه ریزی می شوند.

درجات و رده بندی های سیستم ها و ساختارها
سیستم های MRPII و MRP را می توان به روشهای مختلف طبقه بندی کرد. مهمترین رده بندی های مرتبط با کاربر مربوط به نوع محصول، سرویس و فرآیند است که در آن توسط نرم افزار تمامی امکانات و نیازهای سخت افزاری برای صنایع مختلف تعیین شده است. بصورت کلی می توان طبقه بندی برحسب نوع محصول،‌ سرویس و فرآیند را بیان کرد و داریم:

چک لیست MRP
یک چک لیست باید توسط گروه تحقیقی بکار گرفته شود و تمامی مراحل نصب و بکارگیری MRP و MRPII باید در آن ثبت شوند. این فهرست باید بصورت دوره ای توسط مدیر در طی اجرای فرآیند بررسی و اطلاعات لازم در آن ثبت شود. در زیر یک چک لیست نمونه ای ارائه شده است که در آن سؤالات با Q و پاسخها با A نشان داده شده اند:

جمع بندی و نتیجه گیری
سیستم های MRP گروه وسیعی از ابزار و امکانات مهم و تکنیکهای مرتبط با بدنه APICS را ارائه می کنند که سبب ارائه طراحی و برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای و اجرای فرآیندهای اجرایی می شود. وقتی این دانش بدرستی بکار گرفته شود و کارمندان آموزش دیده به خدمت گرفته شوند، MRP و MRPII می توانند بالاترین سطح رضایت را از عملکرد ایجاد کنند.

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.