مقالات رشته روانشناسی

منابع اقتصاد و برنامه ریزی کسب درآمد یک خانواده و مدیریت آن

منابع درآمد و اقتصاد خانواده حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند.

مطلب منابع اقتصاد و برنامه ریزی کسب درآمد یک خانواده و مدیریت آن مشتمل۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى.. ۲

احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرج. ۳

تنوع نگاه فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى.. ۴

واقعیات زندگى را ببینیم ۵

نهادینه کردن چارچوب مدیریت صحیح اقتصادى.. ۵

اسلام و مدیریت اقتصادى خانواده ۶

احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرج. ۱۰

قلب اقتصاد خانواده ۱۱

چگونگی توزیع منابع. ۱۳

دراز کردن پا به اندازه گلیم ۱۴

تخصیص بودجه برای ضرورت ها ۱۵

افزایش بهره وری در خانواده ۱۶

اهمیت زمان و برنامه ریزی.. ۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  منابع اقتصاد و برنامه ریزی کسب درآمد یک خانواده و مدیریت آن  را در زیر می توانید ببینید.

منابع درآمد و اقتصاد خانواده

مقدمه

منابع درآمد و اقتصاد خانواده حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند.

برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى

در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.

احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرج

گستردگى و تنوع نیازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتى حاکم بر خانواده که پدر، نان آور و دیگر اعضاى خانواده، نان خور هستند، از خانواده امروز رخت برکنده است و خانواده به سمت دستیابى به منابع درآمدى بیشتر حتى الامکان توسط سایر اعضاى خانواده حرکت مى کند.

تنوع نگاه فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى

به نظر مى رسد به تعداد خانواده ها مدیریت اقتصادى مختلف وجود دارد. به این معنى که خانواده ها براساس نگاه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مختلف خود، براى دخل و خرج خود برنامه ریزى مى کنند.

نهادینه کردن چارچوب مدیریت صحیح اقتصادى

بدون شک فرهنگ سازى و نهادینه کردن چارچوب هاى یک مدیریت صحیح اقتصادى در راستاى رسیدن به اهداف اقتصادى هر خانواده، نیاز به آموزش هاى ساده و قابل فهم براى خانواده ها با سطوح مختلف اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است.

 اسلام و مدیریت اقتصادى خانواده

منابع درآمد و اقتصاد خانواده داشتن مبانى اعتقادى در هر خانواده بى تردید شیوه دستیابى به منابع درآمدى و خرج کردن درراستاى هدف یعنى پاسخ به نیازها را متفاوت مى کند.

 احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرج

گستردگى و تنوع نیازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتى حاکم بر خانواده که پدر، نان آور و دیگر اعضاى خانواده، نان خور هستند، از خانواده امروز رخت برکنده است و خانواده به سمت دستیابى به منابع درآمدى بیشتر حتى الامکان توسط سایر اعضاى خانواده حرکت مى کند.

چگونگی توزیع منابع

چگونگی توزیع منابع در دسترس خانواده، بین اعضای آن بسیار مهم است. واضح است اگر یکی از اعضای خانواده قسمت بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمتری برای دیگری می ماند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

برچسب ها