منابع حقوق اساسی

قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد.

مطلب منابع حقوق اساسی مشتمل بر۴۴  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

الف: قانون اساسی… ۲

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی… ۲

نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون.. ۴

مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی… ۱۳

مبحث سوم- تجدید نظر در قانون اساسی… ۱۶

مبحث چهارم- محتوای قانون اساسی… ۱۹

مبحث پنجم- تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین.. ۲۱

مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی… ۲۳

مبحث هفتم- ویژگیهای لازم قانون اساسی… ۲۶

مبحث هشتم- اقسام قانون اساسی… ۲۹

الف: قانون اساسی صریح.. ۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله منابع حقوق اساسی را در زیر می توانید ببینید.

قانون اساسی

قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.

نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.

چگونگی وطرق وضع قانون اساسی

از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی که مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد.

تجدید نظر در قانون اساسی

تجدید نظر در قانون اساسی یعنی کسر، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن.

شیوه‌های تجدیدنظر در قانون اساسی

معمولاً طریقه تجدیدنظر در خود قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود و در تمام کشورهای دنیا بجز انگلستان، تشریفاتی را که برای وضع قوانین عادی و متعارف اعمال می‌شود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی‌برند.

محتوای قانون اساسی

محتوای قوانین اساسی دنیا معمولاً از دو بخش یا بیشتر تشکیل می‌شود:

الف: مقدمه قانون اساسی معمولاً حاوی کلیات، اهداف، اصول کلی و آرمانهای ملت‌هاست که الهام‌بخش قانونگذار عادی است.

تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین

قانون اساسی در هر کشور به دلیل داشتن اهمیت خاص خود معمولاً تفاوتهایی با سایر قوانین دارد که البته این تمایزات در کشورهایی که قوانین مدون دارند بیشتر محسوس و مشهود است. اهم این تمایزات عبارتند از:

  • لحاظ وضع و تصویب
این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

معمولاً همان‌طوری که گفتیم وضع و تصویب قانون اساسی در هر کشوری دارای تشریفات و مقرراتی است که برای وضع و تصویب قوانین عادی رعایت نمی‌شود.

ضمانت اجرای قانون اساسی

یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.

ویژگیهای لازم قانون اساسی

قانون اساسی که مهم‌ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است باشد:

  • قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بر یکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و با در نظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود تهیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشهای زیر بنایی مورد نظر باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + هشت =