مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷

در جهان امروز که آموزش و پرورش رکن اساسی را جهت رشد و شکوفایی ملت ها ایفا می کند و در جهانی که امروزه اصل رفع تبعیض و نابرابری در سر لوحه اهداف عالیه بشری عنوان می سازد و مجامعی بزرگ در سطوح مختلف در صدد تبعیض زدایی در همه زمینه ها می باشند می باید چهره آموزش و پرورش به صورت کلی دگرگون شده و آموزش و پرورش اشرافی به آموزش و پرورش برای همه تبدیل گردد.

چکیده
زمینه و هدف: در جهان کنونی پدیده دوزبانگی امری عادی است و یافتن کشوری که در بین گویشگران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشد تقریبا امری محال به نظر میرسد. دوزبانگی پدیده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که ، فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند. پژوهش حاضر بر آن است تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان را بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۱۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۳
دو دیدگاه در مورد زبان ۸
پیامدهای آموزش دوزبانه ۱۰
روش ۱۳
یافته ها ۱۳
بحث و نتیجه گیری ۱۵
منابع ۱۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ را در زیر می توانید ببینید.

دو دیدگاه در مورد زبان
نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت: ویگوتسکی (۱۳۷۱) نظریه ای ارائه داده که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است.

پیامدهای آموزش دوزبانه
دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی‌کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایه زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد. در حالیکه ارتباط غیر رسمی درون مدرسه‌ای می‌تواند خارج از کانال ارتباط رسمی به زبان مادری بر قرار شود. این چنین گسستگی میان زبان مدرسه و زبان مادری دانش آموزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی را با دشواری مواجه می‌کند. تعارض بین مدار ارتباطی محیط اجتماعی خانوادگی دانش آموز و مدار ارتباطی رسمی مدرسه هم کیفی است و هم کمی. کیفی است زیرا که دانش آموز غیر فارسی زبان در برابر زبانی قرار می‌گیرد که حاصل مجموعه، ویژگیهای فرهنگ زیستی و خاص او نیست.

روش
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی انجام شده است که از سبک پیمایشی بهره جسته شده است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سه دوره تحصیلی مناطق و نواحی ۴۰ گانه استان اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ تشکیل می دهند.

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در کلیه دوره های تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. این امر احتمالاًحاکی از آن است که در مجموع دانش آموزان قادرند بر مشکلات ناشی از دوزبانگی فائق آیند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره های ابتدایی تفاوت معناداری دارد اما در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت معنادار نمی باشد.

منابع:

ویگوتسکی (۱۳۷۱). اندیشه و زبان . ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده. انتشارات فرهنگیان.

یمنی دوزی سرخابی،محمد(۱۳۷۱) نظام آموزش و پرورش ایران، تهران:انتشارات روان.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − شش =