مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه

در جهان امروز که آموزش و پرورش رکن اساسی را جهت رشد و شکوفایی ملت ها ایفا می کند و در جهانی که امروزه اصل رفع تبعیض و نابرابری در سر لوحه اهداف عالیه بشری عنوان می سازد و مجامعی بزرگ در سطوح مختلف در صدد تبعیض زدایی در همه زمینه ها می باشند می باید چهره آموزش و پرورش به صورت کلی دگرگون شده و آموزش و پرورش اشرافی به آموزش و پرورش برای همه تبدیل گردد. علمای تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را فعالیتی مداوم ، جامع ، برای همه به منظور شکوفایی انسان و رشد و تعالی جامعه تعریف کرده اند بنابر این آموزش و پرورش باید برای همه آحاد ملت شرایط یکسان فراهم آورد تا هر کس به مقتضای استعداد و توانایی خود ویژگی های ارزنده نهفته در درون خود را آشکار سازد . از این روست که امروزه مساله رفع نابرابری از چهره آموزش و پرورش در سردر ورودی همه نظام های تعلیم و تربیت در همه کشور ها قرار دارد.

چکیده
زمینه و هدف: در جهان کنونی پدیده دوزبانگی امری عادی است و یافتن کشوری که در بین گویشگران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشد تقریبا امری محال به نظر میرسد. دوزبانگی پدیده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که ، فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند. پژوهش حاضر بر آن است تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان را بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۲۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲
دو دیدگاه در مورد زبان ۸
پیامدهای آموزش دوزبانه ۱۰
روش ۱۴
یافته ها ۱۴
بحث و نتیجه گیری ۱۶
منابع۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
در جهان امروز که آموزش و پرورش رکن اساسی را جهت رشد و شکوفایی ملت ها ایفا می کند و در جهانی که امروزه اصل رفع تبعیض و نابرابری در سر لوحه اهداف عالیه بشری عنوان می سازد و مجامعی بزرگ در سطوح مختلف در صدد تبعیض زدایی در همه زمینه ها می باشند می باید چهره آموزش و پرورش به صورت کلی دگرگون شده و آموزش و پرورش اشرافی به آموزش و پرورش برای همه تبدیل گردد. علمای تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را فعالیتی مداوم ، جامع ، برای همه به منظور شکوفایی انسان و رشد و تعالی جامعه تعریف کرده اند بنابر این آموزش و پرورش باید برای همه آحاد ملت شرایط یکسان فراهم آورد تا هر کس به مقتضای استعداد و توانایی خود ویژگی های ارزنده نهفته در درون خود را آشکار سازد .

دو دیدگاه در مورد زبان
نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت: ویگوتسکی (۱۳۷۱) نظریه ای ارائه داده که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است .
نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان ارائه می دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی پررنگ می کند. تاکید این نظریه همچنین بر نقش والدین و ارتباط آنان با کودک است. در حقیقت، برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، همه این روابط ضروری است.

پیامدهای آموزش دوزبانه
دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی‌کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایه زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد.

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در کلیه دوره های تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. این امر احتمالاًحاکی از آن است که در مجموع دانش آموزان قادرند بر مشکلات ناشی از دوزبانگی فائق آیند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره های ابتدایی تفاوت معناداری دارد اما در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت معنادار نمی باشد.

منابع:

خدادوستان، علیرضا،۱۳۷۱، گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش در مناطق دوزبانه استان اصفهان، طرح تحقیقاتی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − چهار =