مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه مناطق شبستر

انسان گرامی ترین، پیچیده ترین و ناشناخته ترین گوهر آفرینش است و با امتیاز والای که خداوند متعال بنام تفکر به او اعطاء نموده است لحظه به لحظه خود و محیط خود را دگرگون می سازد در عصر حاضر که عصر مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی، انفورماتیک و عصر انفجار دانش و اطلاعات است مدیران نقش مؤثری را برای ایجاد تحولات مثبت بر عهده دارند. مدیران معاصر همچنین نقاشان زبردست و پیکرتراشان هنرمندی می توانند باشند که ز تن و جان سازمان ها پیکری دلپسند و تصویری دلپذیر ابداع نمایند. همت و تلاش آنهاست که
می توانند هر نهالی را درخت بارور و هر شاخه ای را شاخساری پر ثمر نمایند.

چکیده تحقیق:
امروز علم مدیریت را از ظریف ترین، دشوارترین، پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل مؤثر در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوامع کنونی به حساب می آورند. از بین انواع مدیریت، مدیریت بر اساس سازمان های آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقشی استراتژیک دارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] مقدمه ۵
بیان مسئله ۶
اهمیت وضرورت مساله ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۹
تعریف اصطلاحات ۹
تعریف عملیاتی متغیرها ۱۱
فصل دوم
سیر تطور تاریخی مدیریت ۱۴
مبانی تئوریک مدیریت ۱۴
نظریه های مدیریت ۱۶
آموزش مدیران و سرپرستان ۲۳
دوره های آموزش مدیران و معاونان ۲۳
روابط انسانی در مدیریت ۲۴
کارایی و بهره وری ۲۵
نوآوری و ابتکار ۲۵
فصل سوم
مقدمه ۲۸
روشهای تحقیق ۲۸
جامعه آماری ۲۸
نمونه آماری ۲۸
ابزار ۲۹
روش جمع آوری اطلاعات ۳۰
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها ۳۲
فصل پنجم
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادات ۵۵
منابع و مأخذ ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه مناطق شبستر  را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه:[/highlight] انسان گرامی ترین، پیچیده ترین و ناشناخته ترین گوهر آفرینش است و با امتیاز والای که خداوند متعال بنام تفکر به او اعطاء نموده است لحظه به لحظه خود و محیط خود را دگرگون می سازد در عصر حاضر که عصر مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی، انفورماتیک و عصر انفجار دانش و اطلاعات است مدیران نقش مؤثری را برای ایجاد تحولات مثبت بر عهده دارند. مدیران معاصر همچنین نقاشان زبردست و پیکرتراشان هنرمندی می توانند باشند که ز تن و جان سازمان ها پیکری دلپسند و تصویری دلپذیر ابداع نمایند. همت و تلاش آنهاست که می توانند هر نهالی را درخت بارور و هر شاخه ای را شاخساری پر ثمر نمایند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]بیان مسئله: [/highlight] در هر جامعه عوامل متعددی چون منابع طبیعی، کار، نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی، مدیریت و غیره وجود دارد. و بر اساس آنها و نحوه بهره برداری و بکار گیری از آنهاست که تولید ملی یک جامعه شکل می گیرد. و بر پایه این شکل گیری است که یک جامعه به توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم بندی می شوند. در برخی از کشورها با وجود داشتن منابع طبیعی و زمین های فراوان و حتی نیروی کار زیاد و قابل توجه متأسفانه پیشرفتی چشمگیر وجود نداشته و حتی در شمار کشورهای کم توسعه یافته تلقی می شود و بلعکس برخی از کشورها با وجود کمبود نیروی کار و یا نداشتن منابع کافی و زیاد جزء کشورهای پیشرفته هستند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]هدف کلی:[/highlight] ۱. تطبیق ویژگی های مدیران با خصوصیات رسمی و شغلی (اداری)؛
۲. تعیین اختلاف نظر میان مدیران و دبیران درباره ویژگی های آنان؛

[highlight txtcolor=”#eded00″]فرضیه های تحقیق:[/highlight] ۱. دیدگاه متفاوتی بین مدیران و دبیران درباره ویژگی های علمی مدیران وجود دارد.
۲. میان نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های رفتاری تفاوت وجود دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″] مفهوم لغوی مدیریت:[/highlight] از نظر لغوی یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر اداره کننده است. اداره از ماده دَوَرَ گرفته شده است که مصدر آن دوران به معنی گردیدن است پس مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یک سازمان در جهت هدف خاص خودش معمولاً واژه مدیریت با معانی مختلفی بکار برده می شود. همچنین مدیریت به مجموعه ای دانش و اطلاعات درباره چگونگی اعمال مدیریت اشاره دارد که دید و بصیرت لازم برای مدیران را فراهم می سازد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چند تعریف از مدیریت:[/highlight] ۱. مدیریت یعنی کار کردن با افراد گروه ها و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی.
۲. مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها بوسیله دیگران.
۳. مدیریت فرآیند تصمیم گیری و کنترل اقدامات افراد انسانی به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است که مهمترین و اصلی ترین نقش مدیریت است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]سیر تطور تاریخی مدیریت:[/highlight] در کشور ما نیز دانش مدیریت به لحاظ تاریخی دارای یک سابقه طولانی است. تعالیم اسلام در زمینه رهبری تجارب ارزشمندی که از به کارگیری این اصول در قرون گذشته فراهم آمده است قابلیت استنباط و اجتهاد وسیعی را در خود دارد که می تواند در تبیین اصول مدیریت نقش بسزایی داشته باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مبانی تئوریک مدیریت:[/highlight] نهائی ترین مرحله ای که هم جنبه علمی و هم جنبه عملی را داراست مرحله تئوری است. گروهی از دانشمندان وجود دارند که بر پایه بکار بستن تئوریهای مدیریت استوار است آنها معتقدند که تنها بکار بردن شیوه ها، تکنیک ها و داشتن خلاقیت ذاتی مدیریت برای اداره امور یک گروه انسانی کافی نبوده بلکه بایستی عقاید و نظرات دانشمندان گذشته که بر اساس و پایه سیستم های علمی و تجربی استوار هستند در سازمان مربوطه مورد استفاده قرار گیرند تا به طور کامل موفقیت نصیب دستگاه مدیریت گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آموزش مدیران و سرپرستان:[/highlight] مدیر و سرپرست به کسی اطلاق می شود که مسئولیت هدایت و نظارت عده ای از کارکنان به عهده او واگذار گردد. موفقیت مدیران تا حد زیادی بستگی به میزان دانش، بینش، و مهارت یا توان آنها دارد که البته وسعت بینش، حدود دانش و سطح مهارت و توانایی لازم در رده های مختلف مدیریت متفاوت می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روابط انسانی در مدیریت:[/highlight] از دیدگاه مدیریت روابط انسانی عبارت است از برانگیختن افراد در سازمان ها به منظور ایجاد همکاری از نوعی که نیازمندی های افراد را بر طرف ساز و موجبات تحقق هدف های سازمان را فراهم آورد. در مدیریت آموزشی، روابط انسانی یعنی توان برقراری ارتباط انسانی با معلمان و کارکنان از طریق پذیرفتن وجوه شخصیت، ویژگی های فردی و همه تفاوت هایی که احتمالاً با شخص مدیر دارند. نقش روابط انسانی در مدیریت آموزشی بسیار جدی و اساسی است در نتیجه مدیریت آموزشی و پرورشی که به هدایت جریان های اصلی فرآیند کمال انسان می پردازد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]کارایی و بهره وری: [/highlight] علمای دانش مدیریت توجه خود را به بهره وری فردی و سازمان معطوف داشته اند. کارایی نسبت ستانده واقعی به ستانده مورد انتظار است. به عبارت دیگر در کارایی مطلوبیت به کار گیری منابع در بدست آوردن نتایج حاصل یعنی مطلوبیت در تخصیص منابع مورد توجه است. در مدل فراگرد مدیریت، اثربخشی سازمان بر اساس توانایی سازمان در اجرای درست وظایف مدیریتی خود سنجیده و ارزشیابی می شود. به عبارت دیگر معیار سنجش و ارزشیابی و اثربخشی توانایی های فرآیندهای مدیریت در کسب اهداف سازمان است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها [/highlight] در این فصل از تحقیق به امر طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش که از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مدیران و دبیران استخراج شده است پرداخته می شود همچنین در این فصل هر کدام از فرضیه های شش گانه پژوهشی با استفاده از آزمون های آماری به محک آزمایش گذاشته می شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری:[/highlight] نظر بر اینکه مدیریت نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و توسعه هر سازمانی است، لذا شناخت ویژگی های مدیران و همچنین آشنایی با نکته نظرات دبیران درباره ویژگی های مدیران مسلماً در بهبود فرایند مدیریت مؤثر خواهد بود. در هر سازمان مدیر به عنوان فردی که در رأس هرم سازمانی قرار دارد، و در اداره امور و دستیابی به اهداف سازمان نقش عمده ای دارد از آموزشگاه ها و آگاهی های لازم بی نیاز نیست و به خصوص مدیران آموزشی که سهم مهم و قابل توجهی در اجرای برنامه های رشد و توسعه جامعه دارند. از این رو می توان نتیجه گرفت که آگاهی های مدیران در مورد ویژگی های علمی و کاربردی آنان و اخلاقی و اداری و اعتقادی و موجب ارتقاء کارایی و اثربخشی ایشان خواهد بود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات:[/highlight] ۱. توجه جدی تر به جذب نیروهای لایق و کارآمد که می تواند مدیران شایسته ای برای سازمان های آموزشی به حساب آیند و ایجاد زمینه های رشد و بالندگی استعدادهای بالقوه مدیریت را که در نزد معلمان و سایر کارکنان مشاهده می شود.
۲. مطمئن ترین راه بهبود کیفیت و اثربخشی سازمان های آموزشی، توجه به آموزش و پرورش مدیران است.
۳. اجرای برنامه های خاص آموزش ضمن خدمت برای مدیران شاغل در مدارس نظام جدید ضروریست. خصوصاً اجرای چنین برنامه هایی برای مدیرانی که رشته تحصیلی آنان با مدیریت و روابط انسانی کاملاً بیگانه است، اولویت دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و مأخذ:[/highlight] – اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت سیستم و رفتار سازمانی تهران، انتشارات مولوی (۱۳۶۶).
– شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای.
– عباس زادگان، سید محمد، مکاتب و مبانی مدیریت، تهران (۱۳۷۲).
– علاقه بند، علی، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، تهران، انتشارات امیرکبیر (۱۳۷۵).
– میرسپاسی، ناصر، در جستجوی راه، مدیریت دولتی بی تا شماره (۱۳۲۹،۱۳۳۰).
– میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۳).
– مری پارک فالت، نقل از مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + نه =