بررسی و مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است .

مقدمه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های دیگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

مطلب مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی مشتمل۱۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده رساله. ۸

پیشگفتار. ۹

بخش اول. ۱۰

مقایسه گلستان و بهارستان جامی.. ۱۰

مقدمه. ۱۱

فصل اول. ۱۳

۱-  چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران اول. ۱۳

۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران دوم. ۱۳

۳- ویژگی های نثر مرسل ، دوران اول و دوم. ۱۴

فصل دوم : ۱۵

۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات… ۱۵

۲- ویژگی های نثر موزون مرسل.. ۱۵

۳- ویژگی های نثر موزون فنی.. ۱۶

۴- نثر فارسی موزون فنی از دیدگاه نثر نویسان زبان فارسی.. ۱۷

فصل سوم. ۱۹

۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات… ۱۹

از حمله چنگیز ( ۶۱۶ ) تا حمله تیمور ( ۷۸۲ ) ۱۹

۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و قرن هشتم. ۲۱

۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم. ۲۲

فصل چهارم. ۲۳

۱-نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات… ۲۳

تیمور و تیموریان. ۲۳

۲- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری.. ۲۳

۳- جایگاه نثر در عهد تیموری.. ۲۴

فهرست منابع فصل اول. ۲۵

بخش دوم. ۲۶

مقدمه : ۲۸

۲- مقامات در معنی اصطلاحی.. ۳۰

۳- ویژگی های مقامه. ۳۱

فصل دوم. ۳۳

۱- « گلستان » و « مقامات » ۳۳

۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات… ۳۳

۳- وجه اشتراک گلستان با مقامات… ۳۶

فصل سوم. ۴۱

۱- مقامات حمیدی.. ۴۱

۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر پارسی.. ۴۲

۳- « مقایسه گلستان سعدی با مقامات حمیدی » ۴۴

فهرست منابع بخش دوم. ۴۸

بخش سوم. ۴۹

بخش سوم. ۵۱

۱- ویژگی های نثر گلستان سعدی.. ۵۱

۲-  رجحان ضروری بر غیر ضروری.. ۵۲

۳-  مراعات حال خواننده ۵۲

۴- مراعات تناسب نثر و نظم. ۵۲

۵-رعایت آهنگ کلمات… ۵۳

۶- رعایت الفاظ و ترک لغات دشخوار. ۵۴

۷- رعایت نزاکت و ادب… ۵۴

۸- گلستان از لحاظ سجع. ۵۴

۹- حذف افعال. ۵۴

۱۰-ضمایر. ۵۵

فصل دوم. ۵۹

« مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان » ۵۹

۱- وجوه اشتراک… ۵۹

۲- وجوه افتراق سبکی.. ۶۴

فهرست منابع بخش سوم. ۶۹

بخش چهارم. ۷۰

بخش چهارم : ۷۱

مقایسه حکایات… ۷۱

از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق.. ۷۱

در گلستان سعدی و بهارستان جامی.. ۷۱

مقدمه : ۷۱

۱- در سیرت پادشاهان. ۷۴

۲- عشق و عاشقی.. ۸۳

۳- در آداب صحبت… ۹۰

۵- بخشش و بخشندگی.. ۹۷

فهرست منابع بخش چهارم. ۱۰۲

بخش پنجم. ۱۰۴

مقدمه : ۱۰۴

۲- آیات گلستان در تاکید بار معنایی.. ۱۱۲

۲- آیات بهارستان ، در تاکید بار معنایی.. ۱۱۵

۲- احادیث بهارستان در تاکید مطلب… ۱۱۸

۳- اشعار عربی بهارستان در تاکید مطلب… ۱۲۹

فهرست منابع بخش پنجم. ۱۳۲

نتیجه گیری کلی از پایان نامه. ۱۳۳

فهرست منابع و مأخذ پایان نامه. ۱۳۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی را در زیر می توانید ببینید.

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

چکیده رساله

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد .

پیشگفتار

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است .

مقدمه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های دیگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران اول

« مرُسَل اسم مفعول از ارسال به معنی رها شده و آزاد است . یعنی نثر  بی تکلف و غیر مقیّد به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام . و آن معادل Prosa  یا proversa oratio  در لاتین ( prose انگلیسی ) است که به معنی نثر و سخن مستقیم و سر راست و آزاد است . به نثر مرسل ، نثر سبک خراسانی ( به اعتبار اینکه نخستین نویسندگان در خراسان بودند

چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران دوم

« سبک نثر سامانی در قرن پنجم و حتی ، قرن ششم هم تقلید می شد . البته در دوره غزنوی تغییراتی در نظام سیاسی و اجتماعی به وجود آمد که اندک اندک باعث تغییر تدریجی سبک شد . عمده ی این تغییرات اولاً روی کار آمدن عناصر ترک به جای سامانیان ایرانی نژاد بود ، لذا دیگر از آن تشویق و یا تایید ها در باب گسترش فرهنگ ایرانی و تدوین تاریخ پیش از اسلام خبری نبود .

ویژگی های نثر مرسل ، دوران اول و دوم

« نثر این دوره ، کاملاً ساده و مبتنی بر طبیعت گفتار است . لغات عربی کم است . و ضرب المثل عربی اصلاً ندارد . آمیختن شعر و نثر به هم مرسوم نیست تا چه رسد به آوردن شعر عربی . استفاده از صنایع بدیعی و بیانی مرسوم نیست . جملات کوتاه و روشن اند . تکرار ، مخصوصاً تکرار فعل مرسوم است . سجع جز به ندرت – در خطبه کتاب – دیده نمی شود

چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی « سلطان محمود در سال (۴۲۰ ) هـ . ری را تصرف کرد و این امر که باعث اختلاط مردم خراسان و عراق شده بود می توانست ، زمینه تغییر سبک باشد . چه مردم خراسان ، از مرکز حکومت اسلامی ( بغداد ) دور بودند .

ویژگی های نثر موزون مرسل

« نثر موزون مرسل – که تفاوت آن با نثر مرسل ، تنها در این است که مترادفات در آن بیشتر است . صنایع لفظی نیز ، تا آن حد به کار می رود که سیر طبیعی کلام را متوقف نساخته و نثر را از روش ارسال و اطلاق دور نکند .

ویژگی های نثر موزون فنی

« قرن ششم ، دوره نثر موزون فنی است . آغازگر این سبک ، نصر الله منشی است که در نیمه اول قرن ششم می زیست . نثر موزون فنی ، در یک کلام نثری است که می خواهد ، تشبّه به شعر کند . بدین لحاظ ، هم از نظر زبان ، و هم از نظر فکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی توان آن را دقیقاً نثر دانست . که هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است .

نثر فارسی موزون فنی از دیدگاه نثر نویسان زبان فارسی

نثر موزون را از دیدگاه صرفاً ادبی ، بررسی کردیم و گفتیم که از این دیدگاه باید آن را اوج تکامل نثر دانست .

« اکنون ببینیم نثر موزون فنی از دیدگاه زبان فارسی و کسانی که به حفظ این بزرگترین میراث ملت ایران و اقوام ایرانی عشق می ورزند چگونه است .

جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و قرن هشتم

« نثر فارسی ، در دوره بین حمله چنگیز و تیمور رونق بسیار داشت . از علل عمده امر آن است که در آن عهد آخرین اثر نفوذ سیاسی خلفا از میان رفت . و بغداد مرکزیت علمی و ادبی و دینی و سیاسی خود را از دست داد .

امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در همین فصل ، اشاره شد که نثر مسجع به دو دسته تقسیم می شود : یک نثر موزون مرسل که در « مناجات خواجه عبد الله انصاری » در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم دیدیم . و نثر موزون فنی را در  « مقامات حمیدی » مشاهده می کنیم .

جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری

« زبان فارسی ، در این عهد ممتد ، دنباله تحول پر دامنه یی را که در قرن هشتم آغاز کرده بود ادامه می داد و روی هم به انحطاط وا می گرایید .

علت عمده این انحطاط این بود که اولاً زبان ترکی ، با حمله مغول به ایران رواج بسیار یافت . و بر اساس تتابع تغلب طوایف ترک را در دربار ها و دستگاه های اداری و نظامی و میان مردم ، در بعضی نواحی شایع شد این خود ، مایه زیان بزرگی برای زبان پارسی بود .

مقامات در معنی اصطلاحی

« مقاماتی که ما در صدد آن می باشیم به معنی روایات و افسانه هایی است که کسی آنها را جمع آوری کرده و یا عباراتی مسجّع و مقفی و آهنگ دار که برای جمعی فرو خواند یا بنویسد و دیگران آن را بر سر انجمن ها ، یا در مجالس خاص بخوانند و از آهنگ کلمات و اسجاع آن که به سجع طیر و تغرید کبوتران و قُمریان شبیه است لذت و نشاط یابند » ( بهار ، جلد دوم ، ۱۳۷۶ ، ص ۸۱۴ )

ویژگی های مقامه

اگر در تارخ تطّور نثر عربی و فارسی نیک نظر کنیم ؛ خواهیم دید که این فن در دوره ای پدید آمده و رواج یافته که نثر نویسی ، به خصوص در معانی نقلی و فنّی ، در غایت تکلّف و تصنع و در پی آن بوده است تا موضوع جدیدی را ابداع کند .

« گلستان » و « مقامات »

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی « گلستان ، اوج آمیزش دو سبک نثر موزون مرسل خواجه عبد الله انصاری و موزون فنی ، قاضی حمید الدین بلخی است .

گویی شیخ با تتبع در آثار ادبی پیش از خود دریافته که این دو شیوه ابتر مانده است و جای آن دارد که کسی آنها را ادامه دهد .

وجوه اشتراک گلستان با مقامات

۱- با نقد و تحلیل دقیق در متن گلستان و اسلوب نگارش آن ، می توان دریافت که مقصود نویسنده  بیشتر جنبه ادبی کتاب و ابزار مهارت در هنر نثر نویسی بوده و این همان هدفی است که علی الاصول مقامات در زبان عربی نیز دنبال می کرده است .

آیات بهارستان ، در تاکید بار معنایی

۱- « غلام گفت : آن جوانمرد بمرد و جان به جانان سپرد . گفتم : سُبحان الله آن چگونه بود ؟ گفت : چون تو برفتی مرا به خانه درون برد و برای من طعام آورد . چون طعام خوردم و دست بشستم . از برای من بستر انداخت و مشک و گلاب برمن زد و مرا بخوابانید و بعد از آن [ آمد و ] انگشت بر رخساره من نهاد و گفت : سُبحان الله این چه خوبست و چه محبوب و چه مرغوب و چه ناخوش است

احادیث بهارستان در تاکید مطلب

۱- فایده « حکمت در وجود سلاطین ، ظهور نصفت و عدالت نه ظهور به صفت عظمت و جلالت . نوشین روان با آنکه از دین بیگانه بود در عدل و راستی یگانه بود . لاجرم سیّد کائنات ، علیه افضل الصَّلوات و اکمل التَحیّات ، تفاخرکنان می گفت : ( وُلِدْتُ أنا فی زَمنِ الْسُّلْطانِ العادل )» در زمان انوشیروان عادل ، به دنیا آمدم .

نتیجه گیری کلی از پایان نامه

همانطور که قبلا ذکر شد ، کتاب گلستان و بهارستان ، باغ پر نقش و نگاری است که جامعه تعلیم و تربیت را به خوبی در ذهن خواننده تجسم کرده است . در مقایسه کلی که می توانیم در پایان رساله داشته باشیم می توانیم به این نکات توجه داشته باشیم که در بخش های مختلف بدان اشاره شده است که عبارت از :

فهرست منابع و مأخذ پایان نامه

  • ابرقویی ، مقامات حمیدی ، دانشگاه اصفهان ، ۱۳۳۹ .
  • انصاری ، خواجه عبدالله : رسائل تصحیح وحید دستگردی ، جلد ۳ ، تهران ، فروغی ۱۳۴۹ .
  • الهی قمشه ای ، حسین : قرآن ، چاپ نهم ، ۱۳۷۶ .
  • بهار ، محمد تقی : سبک شناسی نثر ، جلد دوم ، چاپ نهم ، ۱۳۷۶ ، چاپخانه ورامین .
  • ـــــ ، ــــــــــ   ، ـــــــــــ  ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۵ ، انتشارات اطلاعات .
  • جامی ، بهارستان ، تصحیح اسماعیل حاکمی ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۵ ، انتشارات اطلاعات .
  • خطیبی ، حسین : فن نثر در ادب پارسی ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ ، انتشارات زوّار .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.