بررسی و مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است .

مقدمه

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های ديگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

مطلب مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي مشتمل138صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده رساله. 8

پیشگفتار. 9

بخش اول. 10

مقايسه گلستان و بهارستان جامي.. 10

مقدمه. 11

فصل اول. 13

1-  چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران اول. 13

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران دوم. 13

3- ویژگی های نثر مرسل ، دوران اول و دوم. 14

فصل دوم : 15

1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات… 15

2- ویژگی های نثر موزون مرسل.. 15

3- ویژگی های نثر موزون فنی.. 16

4- نثر فارسی موزون فنی از دیدگاه نثر نويسان زبان فارسی.. 17

فصل سوم. 19

1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات… 19

از حمله چنگیز ( 616 ) تا حمله تیمور ( 782 ) 19

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و قرن هشتم. 21

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم. 22

فصل چهارم. 23

1-نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات… 23

تیمور و تیموریان. 23

2- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری.. 23

3- جایگاه نثر در عهد تیموری.. 24

فهرست منابع فصل اول. 25

بخش دوم. 26

مقدمه : 28

2- مقامات در معنی اصطلاحی.. 30

3- ویژگی های مقامه. 31

فصل دوم. 33

1- « گلستان » و « مقامات » 33

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات… 33

3- وجه اشتراک گلستان با مقامات… 36

فصل سوم. 41

1- مقامات حمیدی.. 41

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر پارسی.. 42

3- « مقایسه گلستان سعدی با مقامات حمیدی » 44

فهرست منابع بخش دوم. 48

بخش سوم. 49

بخش سوم. 51

1- ویژگی های نثر گلستان سعدی.. 51

2-  رجحان ضروری بر غیر ضروری.. 52

3-  مراعات حال خواننده 52

4- مراعات تناسب نثر و نظم. 52

5-رعایت آهنگ کلمات… 53

6- رعایت الفاظ و ترک لغات دشخوار. 54

7- رعایت نزاکت و ادب… 54

8- گلستان از لحاظ سجع. 54

9- حذف افعال. 54

10-ضمایر. 55

فصل دوم. 59

« مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان » 59

1- وجوه اشتراک… 59

2- وجوه افتراق سبکی.. 64

فهرست منابع بخش سوم. 69

بخش چهارم. 70

بخش چهارم : 71

مقایسه حکایات… 71

از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق.. 71

در گلستان سعدی و بهارستان جامي.. 71

مقدمه : 71

1- در سیرت پادشاهان. 74

2- عشق و عاشقی.. 83

3- در آداب صحبت… 90

5- بخشش و بخشندگی.. 97

فهرست منابع بخش چهارم. 102

بخش پنجم. 104

مقدمه : 104

2- آیات گلستان در تاکید بار معنایی.. 112

2- آیات بهارستان ، در تاکید بار معنایی.. 115

2- احاديث بهارستان در تاكيد مطلب… 118

3- اشعار عربي بهارستان در تاكيد مطلب… 129

فهرست منابع بخش پنجم. 132

نتيجه گيري كلي از پايان نامه. 133

فهرست منابع و مأخذ پايان نامه. 136

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي را در زیر می توانید ببینید.

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي

چکیده رساله

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد .

پیشگفتار

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است .

مقدمه

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های ديگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران اول

« مرُسَل اسم مفعول از ارسال به معنی رها شده و آزاد است . یعنی نثر  بی تکلف و غیر مقیّد به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام . و آن معادل Prosa  یا proversa oratio  در لاتین ( prose انگلیسی ) است که به معنی نثر و سخن مستقیم و سر راست و آزاد است . به نثر مرسل ، نثر سبک خراسانی ( به اعتبار اینکه نخستین نویسندگان در خراسان بودند

چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوران دوم

« سبک نثر سامانی در قرن پنجم و حتی ، قرن ششم هم تقلید می شد . البته در دوره غزنوی تغییراتی در نظام سیاسی و اجتماعی به وجود آمد که اندک اندک باعث تغییر تدریجی سبک شد . عمده ی این تغییرات اولاً روی کار آمدن عناصر ترک به جای سامانیان ایرانی نژاد بود ، لذا دیگر از آن تشویق و یا تایید ها در باب گسترش فرهنگ ایرانی و تدوین تاریخ پیش از اسلام خبری نبود .

ویژگی های نثر مرسل ، دوران اول و دوم

« نثر این دوره ، کاملاً ساده و مبتنی بر طبیعت گفتار است . لغات عربی کم است . و ضرب المثل عربی اصلاً ندارد . آمیختن شعر و نثر به هم مرسوم نیست تا چه رسد به آوردن شعر عربی . استفاده از صنایع بدیعی و بیانی مرسوم نیست . جملات کوتاه و روشن اند . تکرار ، مخصوصاً تکرار فعل مرسوم است . سجع جز به ندرت – در خطبه کتاب – دیده نمی شود

چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي « سلطان محمود در سال (420 ) هـ . ری را تصرف کرد و این امر که باعث اختلاط مردم خراسان و عراق شده بود می توانست ، زمینه تغییر سبک باشد . چه مردم خراسان ، از مرکز حکومت اسلامی ( بغداد ) دور بودند .

ویژگی های نثر موزون مرسل

« نثر موزون مرسل – که تفاوت آن با نثر مرسل ، تنها در این است که مترادفات در آن بیشتر است . صنایع لفظی نیز ، تا آن حد به کار می رود که سیر طبیعی کلام را متوقف نساخته و نثر را از روش ارسال و اطلاق دور نکند .

ویژگی های نثر موزون فنی

« قرن ششم ، دوره نثر موزون فنی است . آغازگر این سبک ، نصر الله منشی است که در نیمه اول قرن ششم می زیست . نثر موزون فنی ، در یک کلام نثری است که می خواهد ، تشبّه به شعر کند . بدین لحاظ ، هم از نظر زبان ، و هم از نظر فکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی توان آن را دقیقاً نثر دانست . که هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است .

نثر فارسی موزون فنی از دیدگاه نثر نويسان زبان فارسی

نثر موزون را از دیدگاه صرفاً ادبی ، بررسی کردیم و گفتیم که از این دیدگاه باید آن را اوج تکامل نثر دانست .

« اکنون ببینیم نثر موزون فنی از دیدگاه زبان فارسی و کسانی که به حفظ این بزرگترین میراث ملت ایران و اقوام ایرانی عشق می ورزند چگونه است .

جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و قرن هشتم

« نثر فارسی ، در دوره بین حمله چنگیز و تیمور رونق بسیار داشت . از علل عمده امر آن است که در آن عهد آخرین اثر نفوذ سیاسی خلفا از میان رفت . و بغداد مرکزیت علمی و ادبی و دينی و سیاسی خود را از دست داد .

امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي در همین فصل ، اشاره شد که نثر مسجع به دو دسته تقسیم می شود : یک نثر موزون مرسل که در « مناجات خواجه عبد الله انصاری » در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم دیدیم . و نثر موزون فنی را در  « مقامات حمیدی » مشاهده می کنیم .

جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری

« زبان فارسی ، در این عهد ممتد ، دنباله تحول پر دامنه يی را که در قرن هشتم آغاز کرده بود ادامه می داد و روی هم به انحطاط وا می گرایید .

علت عمده این انحطاط این بود که اولاً زبان ترکی ، با حمله مغول به ایران رواج بسیار یافت . و بر اساس تتابع تغلب طوایف ترک را در دربار ها و دستگاه های اداری و نظامی و میان مردم ، در بعضی نواحی شایع شد این خود ، مایه زیان بزرگی برای زبان پارسی بود .

مقامات در معنی اصطلاحی

« مقاماتی که ما در صدد آن می باشیم به معنی روایات و افسانه هایی است که کسی آنها را جمع آوري کرده و یا عباراتی مسجّع و مقفی و آهنگ دار که برای جمعی فرو خواند یا بنویسد و دیگران آن را بر سر انجمن ها ، يا در مجالس خاص بخوانند و از آهنگ کلمات و اسجاع آن که به سجع طیر و تغرید کبوتران و قُمریان شبیه است لذت و نشاط یابند » ( بهار ، جلد دوم ، 1376 ، ص 814 )

ویژگی های مقامه

اگر در تارخ تطّور نثر عربی و فارسی نیک نظر کنیم ؛ خواهیم دید که این فن در دوره ای پدید آمده و رواج یافته که نثر نویسی ، به خصوص در معانی نقلی و فنّی ، در غایت تکلّف و تصنع و در پی آن بوده است تا موضوع جدیدی را ابداع کند .

« گلستان » و « مقامات »

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي « گلستان ، اوج آمیزش دو سبک نثر موزون مرسل خواجه عبد الله انصاری و موزون فنی ، قاضی حمید الدین بلخی است .

گویی شیخ با تتبع در آثار ادبی پیش از خود دریافته که این دو شیوه ابتر مانده است و جای آن دارد که کسی آنها را ادامه دهد .

وجوه اشتراک گلستان با مقامات

1- با نقد و تحلیل دقیق در متن گلستان و اسلوب نگارش آن ، می توان دریافت که مقصود نویسنده  بیشتر جنبه ادبی کتاب و ابزار مهارت در هنر نثر نویسی بوده و این همان هدفی است که علی الاصول مقامات در زبان عربی نیز دنبال می کرده است .

آیات بهارستان ، در تاکید بار معنایی

1- « غلام گفت : آن جوانمرد بمرد و جان به جانان سپرد . گفتم : سُبحان الله آن چگونه بود ؟ گفت : چون تو برفتی مرا به خانه درون برد و براي من طعام آورد . چون طعام خوردم و دست بشستم . از براي من بستر انداخت و مشک و گلاب برمن زد و مرا بخوابانید و بعد از آن [ آمد و ] انگشت بر رخساره من نهاد و گفت : سُبحان الله این چه خوبست و چه محبوب و چه مرغوب و چه ناخوش است

احاديث بهارستان در تاكيد مطلب

1- فایده « حکمت در وجود سلاطین ، ظهور نصفت و عدالت نه ظهور به صفت عظمت و جلالت . نوشین روان با آنکه از دین بیگانه بود در عدل و راستی یگانه بود . لاجرم سیّد کائنات ، علیه افضل الصَّلوات و اکمل التَحیّات ، تفاخرکنان می گفت : ( وُلِدْتُ أنا فی زَمنِ الْسُّلْطانِ العادل )» در زمان انوشیروان عادل ، به دنیا آمدم .

نتيجه گيري كلي از پايان نامه

همانطور كه قبلا ذكر شد ، كتاب گلستان و بهارستان ، باغ پر نقش و نگاري است كه جامعه تعليم و تربيت را به خوبي در ذهن خواننده تجسم كرده است . در مقايسه كلي كه مي توانيم در پايان رساله داشته باشيم مي توانيم به اين نكات توجه داشته باشيم كه در بخش هاي مختلف بدان اشاره شده است كه عبارت از :

فهرست منابع و مأخذ پايان نامه

  • ابرقويي ، مقامات حميدي ، دانشگاه اصفهان ، 1339 .
  • انصاري ، خواجه عبدالله : رسائل تصحيح وحيد دستگردي ، جلد 3 ، تهران ، فروغي 1349 .
  • الهي قمشه اي ، حسين : قرآن ، چاپ نهم ، 1376 .
  • بهار ، محمد تقي : سبك شناسي نثر ، جلد دوم ، چاپ نهم ، 1376 ، چاپخانه ورامين .
  • ـــــ ، ــــــــــ   ، ـــــــــــ  ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، 1385 ، انتشارات اطلاعات .
  • جامي ، بهارستان ، تصحيح اسماعيل حاكمي ، چاپ پنجم ، 1385 ، انتشارات اطلاعات .
  • خطيبي ، حسين : فن نثر در ادب پارسي ، چاپ دوم ، 1375 ، انتشارات زوّار .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.