مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر

ساختار زندگی که مفهوم مهمی در نظریه لوینسون است ، الگو یا طرح اساسی زندگی فرد در هر لحظه معین می باشداجرای تشکیل دهنده آن روابط فرد را با دیگران اعم از افراد ، گروهها و موسئسات هستند، فقط ساختار زندگی می تواند اجزای زیادی داشته باشند، ولی معمولاً فقط تعداد کمی از آنها که با زندگی زناشویی خانوادگی و شغل ارتباط دارند برای زندگی فرد حیاتی هستند

این تحقیق دانشجویی مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر مشتمل بر ۱۵۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول.. ۳

کلیات تحقیق.. ۳

مقدمه : ۳

بیان مسأله: ۷

اهداف تحقیق: ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹

سوال تحقیق : ۱۰

تعاریف واژه ها و مفاهیم عملیاتی و نظری.. ۱۰

تعریف عملیاتی طلاق : ۱۰

فصل دوم. ۱۲

پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۲

تاریخچه طلاق.. ۱۲

طلاق در ملل و ادیان مختلف : ۱۲

عصر جاهلیت : ۱۳

یونان باستان : ۱۴

قانون بابل : ۱۵

کشور شوروی سابق : ۲۰

کشورهای اروپایی و آمریکایی : ۲۴

ایالات متحده آمریکا : ۲۵

جدایی جسمانی : ۲۸

ازدواج به طریق خواستگاری : ۳۳

جدایی قانونی : ۳۶

طلاق: ۳۶

انواع طلاق در ایران: ۴۰

اختلالات رفتاری: ۴۱

طلاق و اختلالات رفتاری: ۴۴

تحولات عاطفی نوجوانان و نقش والدین در اختلالات رفتاری : ۴۵

طلاق و اختلالات رفتاری- اجتماعی: ۴۶

آمار و اختلالات ناشی از طلاق : ۴۷

مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع رسانی به جوانان: ۴۸

مشاوره وسلامت اجتماعی: ۶۰

علل و پیامدهای طلاق: ۶۴

فقر، بیکاری وعدم آگاهی: ۶۷

مشکلات اقتصادی: ۶۹

اعتیـــــاد، منشاء ۸۵ درصد طـلاق‌ها: ۷۰

مشکلات جنسی، عامل ۵۰ درصد طلاق: ۷۵

یک طلاق در برابر هر ۵ ازدواج: ۸۶

طلاق، فاجعه‌ای در انفجار خانواده: ۸۸

طلاق وشرایط زنان: ۹۰

رابطه بین طلاق وخودکشی: ۹۴

تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان: ۱۰۳

تحقیقات انجام شده در خارج و در داخل کشور : ۱۲۷

فصل سوم. ۱۲۹

تعیین روش تحقیق.. ۱۲۹

روش تحقیق : ۱۳۰

جامعه آماری : ۱۳۰

نمونه و روش نمونه گیری : ۱۳۱

ابزار اندازه گیری در تحقیق : ۱۳۱

روش تجزیه و تحلیل دادها : ۱۳۳

فصل چهارم. ۱۳۴

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۴

تجزیه وتحلیل داده ها ۱۳۴

فصل پنجم.. ۱۳۸

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۸

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۸

پیشنهاد ها: ۱۴۰

محدودیت ها: ۱۴۱

منابع : ۱۴۱

ضمائم.. ۱۴۴

پرسش نامه طلاق.. ۱۴۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

ساختار زندگی که مفهوم مهمی در نظریه لوینسون است ، الگو یا طرح اساسی زندگی فرد در هر لحظه معین می باشداجرای تشکیل دهنده آن روابط فرد را با دیگران اعم از افراد ، گروهها و موسئسات هستند، فقط ساختار زندگی می تواند اجزای زیادی داشته باشند، ولی معمولاً فقط تعداد کمی از آنها که با زندگی زناشویی خانوادگی و شغل ارتباط دارند برای زندگی فرد حیاتی هستند با این حال ارزش عمده و جانبی اجزای ساختار زندگی تفاوت های فردی زیادی وجود دارد

بیان مسأله:

به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دوره جوانی، ازدواج است. در ازدواج تداوم زندگی و امنیت خاطر از اهمیت بسیار برخوردار است در این پدیده اجتماعی طرفین در ارضاء نیازهای اولیه ، ارتباطات اجتماعی و پرورش فرزند از یکدیگر بهره می جویند و زوجین سعی می کنند تا نگرش ها ، باور ها  و ارزش های فرهنگی را به فرزندان خود منتقل کنند در صورت عدم تفاهم در مسائل اجتماعی ، اقتصا دی و خانوادگی در زوجین گاهی اوقات جدایی و طلاق حرف اول را می زند

اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان شیوع طلاق در بین زنانی که ازدواج سنتی داشتند بیشتر از زنانی که ازدواج مدرن داشتند و این که هدف کلی ما این است که آیا ازدواج های سنتی و با انتخاب والدین و تصمیم آنها و عدم تصمیم  طرف مقابل و مراسم خواستگاری می تواند در طلاق بیشتر نقش داشته باشد تا ازدواج هایی که خود طرف برای خود با معیارهایی که در ذهن دارد تن می دهد

اهمیت و ضرورت تحقیق :

طلاق انفجاری است که منظومه خانوادگی و روابط عاطفی و شناختی و اجتماعی نزدیکترین اعضای ارتباطی و عاطفی را از هم می پاشاند و امید و اعتماد و نقش پذیری کودکان و نوجوانان از والدین و نیاز های آنها به حمایت های مالی و عاطفی و درمانی و شناختی اجتماعی از آنها دچار بحران و دگرگونی می گردد و نوع احساس در ماندگی و احساس حقارت و خود کم بینی در افراد بوجود می آیند

تاریخچه طلاق

طلاق در ملل و ادیان مختلف :

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج بر می گردد به همان علت که بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد، تا در کانون گرم خانواده در کنار هم به سکون و آرامش برسد، به همان گونه هم ممکن است که بنا به دلیلی از ادامه زندگی خود داری کرده، طلاق را بپذیرد «ولتر» می گوید : (طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمد ) . قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی غیر الهی پیش از اسلام هم وجود داشته است

ازدواج به طریق خواستگاری :

در بسیاری از جوامع این رسم و سنت  در خانواده ها وجود دارد که ازدواج از طریق خواستگاری انجام می شود، معمولاً خواستگاری از طرف خانواده پسر صورت می گیرد، زمانی که خانواده احساس می کند که سن ازدواج پسر فرارسیده است و یا فرزند پسر تقاضا می کند که خانواده برای ازدواج او اقدام کنند، جستجو برای یافتن دختری مناسب شروع می شود

بحث و نتیجه گیری

به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دروه جوانی، ازدواج است. که در ازدواج تداوم زندگی و امنیت به خاطر همین از اهمیت بسیار برخوردار است که در این پدیده اجتماعی طرفین در ارضاء نیازهای اولیه ارتباطات اجتماعی و پرورش فرزند از یکدیگر بهره می جویند و زوجین سعی می کنند تا نگرش ها و باورها و ارزشهای فرهنگی را به فرزندان خود منتقل می کنند و امروزه نوع ازدواج های انجام شده در بین جوانان می تواند

پیشنهاد ها:

  • مقایسه سنین مختلف ازدواج های مدرن و سنتی در جهت طلاق
  • استفاده از پرسش نامه های معتبر در جهت تکمیل نتایج پایان نامه
  • بررسی مسائل و مشکلات مربوط به هر کدام از ازدواج ها

منابع :

مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر

احمدی ، سید احمد. (۱۳۷۳ ) . روانشناسی نوجوانان و جوانان ، اصفهان : انتشارات مشعل .

اصغرزاده، یوسف . (۱۳۸۴). ازدواج و سنتهای آن ،   تهران : انتشارات نور.

بهادری ، پیمان .(۱۳۸۲). ازدواج و راهکار های آن،  تهران: انتشارات باران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.