مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت.

مطلب  مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشتمل ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: ۲

فصــل اول.. ۳

«طرح تحقیق». ۳

مقدمه: ۴

بیان مسأله: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶

اهداف تحقیق: ۷

سؤالات و فرضیات تحقیق: ۸

روش تحقیق: ۸

جامعه پژوهش: ۸

حجم نمونه: ۹

تعریف  عملیاتی واژه‎ها و اصطلاحات: ۹

فصــل دوم. ۱۱

«پیشینه تحقیق». ۱۱

مبانی نظری… ۱۲

تعریف افسردگی: ۱۲

علایم افسردگی: ۱۴

انواع افسردگی: ۱۴

دیدگاه‎های افسردگی: نظریه زیست‎شناختی: ۱۵

درمانهای بدنی افسردگی: ۱۶

درمان روان‎پویشی افسردگی: ۱۹

نظریه‎های شناختی: ۲۰

درمان شناختی: ۲۳

نظریه‎های یادگیری: ۲۶

درمان افسردگی از نقطه‎نظر یادگیری: ۲۸

نظریه ‌اصالت وجودی – انسان‎گرایی درباره افسردگی: ۳۰

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور: ۳۱

تحقیقات انجام شده در ایران: ۳۳

فصــل سوم. ۳۶

«روش تحقیق». ۳۶

روش تحقیق: ۳۷

روش آماری: ۳۸

متغیرهای مستقل: ۳۸

جامعه تحقیق: ۳۹

حجم نمونه: ۳۹

روش نمونه‎گیری: ۳۹

ویژگیهای نمونه: ۴۰

ابراز سنجش: ۴۱

اعتبار و روایی تست بک: ۴۳

روش جمع‎آوری اطلاعات: ۴۵

فصــل چهارم. ۴۷

«تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات». ۴۷

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها: ۴۸

فصــل پنجم.. ۵۵

«بحث و نتیجه‎گیری». ۵۵

نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق: ۵۶

محدودیت‎های تحقیق: ۵۷

پیشنهادات: ۵۸

منابع: ۶۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

افسردگی متداولترین بیماری بین اختلالات روانپزشکی به شمار می‎رود، به طوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشکیل می‎دهند،‌ هر روز،‌در مراکز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر بوسیله متخصصان امر به عنوان مراجع افسرده تشخیص داده می‎شوند.

بیان مسأله:

مسائل و مشکلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد از مشکلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشکلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند.

حجم نمونه:

تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان مقطع متوسطه حجم نمونه تحقیق حاضر می‎باشند که این تعداد را دو گروه ۲۰ نفره از دانش‎آموزان دختر و پسر تشکیل می‎دهد.

تعریف  عملیاتی واژه‎ها و اصطلاحات:

افسردگی: افسردگی بیماری است که خصوصیت اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل احساس غمگینی است از یک نومیدی خفیف تا احساس تأمین شدید ممکن است نوسان داشته با شد

تعریف افسردگی:

افسردگی یک نوع اختلال عاطفی است، بارزترین علامت اختلالات عاطفی تغییرات و نوسانات مشهوری است که در خلق بیماران مبتلا به آن یافت می‎شود. که معمولاً به شدت متفاوت است از خلق بیماران مبتلا به آن یافت می‎شود

علایم افسردگی:

افسردگی از لحاظ شدت به سه دسته خفیف، متوسط و شدید می‎تواند تقسیم شود که هر کدام علائم خاصی دارند. مثلاً در  افسردگی متوسط اضطراب، فقدان علاقه و شدت آ‌شفتگی خواب و افکار بدبینانه ذکر شده است.

درمان روان‎پویشی افسردگی:

نظریه روان پویشی در مجموع به جای تأکید بر ضایعاتی که در کوتاه مدت موجب افسردگی می‎شوند، بر آمادگی درازمدت برای آن تأکید می‎کند. به همین نحو، درمانهای روان پویشی به جای اینه به تسکین کوتاه مدت افسردگی گرایش داشته باشند

نظریه‎های شناختی:

احتمالاً بانفوذترین نظریه‎های روان‎شناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دارد نظرگاه شناختی است. در الگوی شناختی افسردگی، افکار خاص را علت اصلی نشانه‎های فرد افسرده می‎دانند.

درمان شناختی:

نظریه افسردگی شناختی بک اعلام می‎دارد که علت افسردگی افکار منفی نسبت به خود تجربه جاری،‌ و آینده و خطاهای منطق است، درمان شناختی می‎کوشد با این شناختها مقابله کند

نظریه‎های یادگیری:

پیش‎فرض نظریه‎های یادگیری آن است که افسردگی و فقدان تقویت به هم مربوط‎اند نبود تقویت ممکن است چند علت داشته باشد. پاسخها ممکن است بدین سبب تضعیف شوند که هیچ تقویتی دریافت نداشته یا حالتی نا خوشایند یا تنبیه کننده به دنبال داشته‎اند.

تحقیقات انجام شده در ایران:

تنکابنی و رضایی (۱۳۷۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر سال چهارم دبیرستان در شهرستان محلات انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افسردگی در دختران بیشتر از افسردگی در پسران مقطع چهارم متوسطه می‎باشد.

روش تحقیق:

با توجه به عنوان، هدف و امکانات تحقیق روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش پس رویدادی یا علی ‎- مقایسه‎ای می‎باشد. پس رویدادی از نظر معنی عبارتست از آنچه بعداً انجام می‎شود.

حجم نمونه:

حجم نمونه تحقیق حاضر تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت می‎باشند که این تعداد دو گروه ۲۰ نفر از دانش‎آموزان دختر و پسر را شامل می‎شود.

ابراز سنجش:

برای سنجش میزان افسردگی در آزمودنیها از تست «افسردگی بک» استفاده شده است این تست بوسیله روان‎شناسی به نام آشرون بک (۱۹۶۱) ساخته شده است.

اعتبار و روایی تست بک:

اتیکن و زیلی در یک تست ثبات، اعتبار و روایی و قابلیت انتقال را از عوامل مهم برشمرده‎اند که در تست افسردگی یک منعکس می‎باشد. بنا به گفته اتیکن و زیلی (۱۹۷۰) تست بک بهترین تست شناخته شده در تعیین افسردگی است

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها:

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی فرضیات و یا سؤال‎های تحقیق می‎باشد لذا در این فصل محقق به دنبال آزمون این سؤالات و فرضیات است.

محدودیت‎های تحقیق:

۱- عدم توانایی تحقیق در گزینش نمونه‎ها به شکل تصادفی ساده به دلیل وسیع بودن حجم جامعه و استفاده از روش نمونه‎گیری خوشه‎ای

۲- وضعیت طبقاتی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اعضای نمونه و عدم کنترل آن خود عامل مهمی در افزایش تأثیر عوامل خارج از کنترل بر نتایج تحقیق می‎باشد.

منابع:

مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

۱- شاملو، سعید، آسیب‎شناسی روانی، انتشارات چهر، ۱۳۶۴

۲- آزاد، حسین، آسیب‎شناسی روانی،‌ انتشارات بعثت، ۱۳۷۸

۳- روزنهان، دیوید، ال‎- سلیگمن، مارتین.ای.پی، آسیب‎شناسی روانی،‌ ترجمه سید محمدی، یحیی، جلد دوم، انتشارات ارسباران، ۱۳۷۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × پنج =