مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

مطلب مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مشتمل۶۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه : ۳

موضوع تحقیق : ۳

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌ ۳

فایده تحقیق : ۴

روش انجام تحقیق : ۴

جامعه آماری تحقیق : ۵

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری : ۵

روش آماری تحقیق : ۶

روش جمع آوری داده ها :‌ ۶

فصل دوم ۸

(مبنای نظری) ۸

افسردگی : ۹

طبقه بندی افسردگی : ۱۱

دوره افسردگی : ۱۱

فصل سوم : ۱۲

جامعه تحقیق : ۱۳

نمونه برداری : ۱۳

توضیح درباره نمونه ها : ۱۳

ابزار تحقیق (وسایل و محرک) : ۲۲

دستور اجرا : ۲۵

نحوه نمره گذاری : ۲۵

جدول تخمین میزان افسردگی : ۲۵

شیوه اندازه گیری : ۲۷

کنترل ها : ۲۸

فصل ۴. ۳۴

تحلیل و نتایج (روش های تحلیلی ) ۳۵

شیوه اندازه گیری : (نوع داده ها و روش های جمع آوری آنها ) ۳۵

شیوه گروه بندی : ۳۵

فصل پنجم. ۴۵

(نتیجه گیری و بحث) ۴۵

خلاصه فصول. ۴۷

مشکلات و محدودیتهای تحقیق : ۴۸

پیشنهادات : ۵۰

منابع : ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد ۶۰ نفر روززی جنسیت مرد از میان ۲۴۴۵ نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

ابزار تحقیق (وسایل و محرک) :

ابزار و وسایل این پژوهش تست افسردگی بک است این شکل کوتاه یا اختصاری تست بک در مقایسه با شکل اول آن دارای مزیت عمده است . که اجرای آن در مدت کمتری انجام می پذیرد .

انتخاب مواد بدون از

دست رفتن و اعتبار تست فراهم ساخته است . در این تحقیق که هدف آن مقایسه افسردگی بین دو گروه آزمایشی غیر ورزشکار و ورزشکار در سطح جامعه آماری اشاره شده است می باشد . از تست افسردگی بک شکل کوتاه شده استفاده شده است .

نحوه نمره گذاری :

برای محاسبه نتایج آزمون اجراء شده در مورد آزمودنی ، آزماینده باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره و یا درج نمره مربوط به سئوال در پاسخنامه مشخص کرده باشد با یکدیگر جمع کند . چنانچه آزمودنی در یک یا چند سؤال به بیش از آن

مقوله و سؤالی بالاترین نمره (۳) می باشد .

جدول تخمین میزان افسردگی :

در جدول زیر به ترتیب نمرات مبتنی بر تحلیل توزیع فراوانی اقتصادی است . لازم به تأکید می باشد که برای تخمین درجه افسردگی یک فرد و ردیف نمرات این جدول بر نمونه وسیعی از آزمودنیها مبتنی است .

کنترل ها :

در این آزمایش علاوه بر متغیر مستقل (ورزش)  عوامل دیگری که شرح آن در زیر داده خواهد شد می تواند بر متغیر وابسته (افسردگی)‌ را تحت تأثیر قرار داد عوامل ویژگی های دخیل در متغیر وابسته (افسردگی) از قبیل : (سن ، تحصیلات ، سطح اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، شرایط محیطی ، زیست فعلی … ) در یک انتخاب تصادفی سعی شده به صورت قابل توجهی کنترل شود . (نمودار شماره ۷و۸)

شیوه اندازه گیری : (نوع داده ها و روش های جمع آوری آنها )

آزماینده برای جمع آوری داده های حاصل از اجرای این آزمایش همانطور که قبلاً ذکر شده از فرم شکل کوتاه شده تست بک استفاده نموده است . این تست شامل ۱۳ ماده است و با توجه به دستور العمل آن آزمودنی می بایستی احساسات واقعی خود را طبق سئوالات مطرح شده در پاسخنامه با مشخص نمودن نمره پاسخ دهنده که در این قسمت ارتباط صرفاً آزمودنیهای غیر ورزشکار گفته شده که آنانیکه این تست را پاسخ دهند ورزش نمی کنند .

پیشنهادات :

۱-داشتن انگیزش و توان علمی و عملی در برخورد جدی با مسائل روانی و ایجاد امکانات لازم در مقابل با مرتفع نمودن عوارض ناشی از ناراضی های روحی و روانی در کشور .

۲-پرداختن و اهمیت دادن به کار علمی و عملی – پژوهش و دانشگاهی و جذب استعدادهای خلاق در زمینه های عملی روان شناسی .

منابع :

الف – دلاور علی – ۱۳۷۲ – روش آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات دانشگاه نور تهران

ب – شاملو سعید – ۱۳۷۰ – آسیب شناسی روانی – تهران – انتشارات رشد

ج – گنجی ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتیوم – اندره لامورد (نویسنده) مقدمه تحقیق در روانشناسی – انتشارات پناه افزای ۱۳۷۳

د – قراچه داغی – مهدی – (مترجم) دیود برنز (نویسنده) روانشناسی افسردگی تهران ، انتشارات روشنگر – ۱۳۷۰

هـ- نعمت زاده ماهانی – کاظم – بازبینی ادبیات و توصیه های نظری اثرات ضد افسردگی و ورزش

و – خلجی – حسن – فعالیت های جسمانی و فواید روان شناختی آن – ۱۳۷۲

ر – پور افکاری – نصرالله – نشان شناسی بیماری روانی – انتشارات تابش

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =