مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی

در این رساله ها سیاق گفتار و نحوه پیش کشیدن مطلب تقریبا همان است که سرایندگان مسلمان در آثار ادبیات فارسی اسلامی پیش می گیرند. یعنی رساله معمولا با ستایش خدا، نعت پیغمبر، موجباتی که تنظیم رساله را باعث شده شروع می شود. بعد به خود داستان می پردازند و در آخر سراینده درباره خود سخن می گوید و احیانا تاریخ یا ماده تاریخ را ذکر می کند.

مطلب مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی مشتمل  ۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بررسی و معرفی چند اثر مهم. ۲

رساله های کامل آثار منظوم ۲

۱ـ زردشت نامه ۲

۲ـ آثار زردشت بهرام پژدو. ۴

الف : ارداویراف نامه. ۴

ب ـ کتاب چنگرنگهاچه ۵

پ ـ خمسه زردشت؛ ۶

ت ـ داستان شاهزاده ایرانی و خلیفه عمر؛ ۶

۳ـ صددر نظم. ۸

۴ـ ارداویراف نامه کاووس.. ۹

۵ـ قصه سنجان. ۹

۶ـ داستان مهاجرت زردشتیان. ۱۰

۷ـ صددر بحر طویل. ۱۰

۸ـ آثار مرزبان بن راوری.. ۱۱

۹ـ احکام از جاماسب.. ۱۲

۱۰ـ آثار انوشیروان پسر مرزبان. ۱۲

۱۱ـ مینو خرد ۱۹

فهرست منبع. ۲۰

«ارداویراف نامه» ۲۳

فهرست منبع. ۳۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی را در زیر می توانید ببینید.

زردشت نامه

اولین اثری که به میان می آید بالطبع زردشت نامه است که یکی از قدیمترین آثار کامل و مستقل می باشد که در روایات نیز ذکری از آن نشده است.

آثار زردشت بهرام پژدو

زردشت پسر بهرام پسر پژدو هیربدی بود که در قرن ۷ هجری در دوره مغول می زیست، پدرش بهرام پژدو خود مردی دانشمند و تعلیم یافته و ستاره شناس بود که در عین هال از صنعت شعر نیز اطلاع داشت۷  داستانی به نام داستان “بهاریات” را که در سال ۶۲۶ هجری نوشته شده است به او نسبت داده اند۸ .

ارداویراف نامه.

منظومه ای به شعر در بحر هزج است که موضوع آن را همان معراج ارداویراف نقل شده در داستانهای پهلوی تشکیل می دهد. داستان به طرز جالب و با استادی روایت شده است و شرح مسافرت به بهشت و دوزخ هر دو بیان گردیده.

کتاب چنگرنگهاچه

موضوع این داستان در سنت زردشتی بخصوص در اواخر دوره ساسانی اهمیت فراوانی دارد.

ارداویراف نامه کاووس

این نیز داستان اردوایراف است که بنا به اشعار ابتدای آن در سال ۹۰۲ یزدگری (احتمالا ۱۵۲۰ میلادی) توسط کاووس پسر فریبرز در نوساری و در دوره فرمانروائی بهمن سروده شده است.

مینو خرد

دومین اثر مرزبان بن راوری ترجمه به شعر متقارب از مینو خرد پهلوی است که در آن تقریبا همان سوالات و جوابهای مینو خرد پهلوی مطرح می شود. یعنی دانا از مینوی خرد سوال می کند و جواب می شنود.

احکام از جاماسب

قبل از اینکه بعد از آثار مرزبان راوری از آثار پسر او انوشیروان صحبت کنیم به این اثر اشاره می کنیم که رساله ای شامل ۲۹ فصل است و در مورد سوالاتی است که گشتاسب از جاماسب کرده و جوابهایی که جاماسب به او داده.

فهرست منبع

۱- W.West. “The Modern Persian Zaroastrian..” See Page 112. F. Rosenberg :Le Leure de Zoroastre” P. xxxi.

C.Rempis ” Qui est l’auteur de zartusht Nameh -2 ” در مجموعه مقالات تحقیقی خاور شناسی اهداء به پروفسور هانری ماسه، تهران ۱۳۴۲/۱۹۶۷ صفحات ۳۴۱-۳۴۲

۳- مجموعه مقالات تحقیقی خاور شناسی اهدائ پروفسور هانری ماسه، تهران  ۱۹۶۷ / ۱۳۴۲ ص ۳۳۷

۴-  F. Rosenberg. “le Liure de Zoroastre” st. Petersbourg 1904.

۵-  زراتشت نامه، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران ۱۳۳۸

۶-  ص ۳۳، چاپ دبیر سیاقی.

۷-  دکتر محمد معین،مزدیسنا، تهران ۱۳۲۶ شمسی، صفحات ۴۶۸-۴۸۵

۸- F.Rosenberg. “Le Liure de Zoroastre” p.ix. ؛ و ص ۲۰ زراتشت نامه، چاپ دبیر سیاقی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.